Mateo 13

1Tujx k'ij lu etz Jesús tuja ex cub ke' ttzi laguna. 2Ex pon cychmon cyib nim xjal tuc'il; jaxtzun Jesús tuj barc ex cub ke', atzun cycyakil xjal ate' ttzi a'. 3Ex xi tma'n Jesús nimcu yol cye xjal tuj techal ex tma: —At jun xjal xi' awal triw. 4Ex tej t-xi tchitun iyaj, cub tz'ak ch'in iyaj tuj be; e ul ke chyu'j ex jaw cywa'n. 5Ch'intl iyaj cub tz'ak cyxol abj jatum mya nim tpimil tx'otx', ex jurat naj tzaj pok'l, porque mya nim tpimil tx'otx', 6pero tej tmek't k'ij o tz'e'y, ex bi'x tzkij tu'nju mya nim tloc'. 7Ch'intl iyaj cub tz'ak cyxol ch'i'x c'ul; tejtzun tch'iy ch'i'x c'ul, o xc'ost triw tu'n. 8Pero ch'intl iyaj cub tz'ak tuj tbanil tx'otx', ex oc twitz, at oc jun syent twitz, ex at oc 60 twitz, ex at oc 30 twitz ti'j jun tkan. 9Alcye at t-ẍcyin, binx ju yol lu, chi Jesús cye. 10E ultzun lak'e' ke t-xnak'tzben Jesús ttxlaj, ex xi cykanin te: —¿Tiku'n in yolina cyuc'il xjal tuj techal? 11Xi ttzak'we'n Jesús: —Te cyeye ma tzaj tk'o'n Dios tu'n tel cynic'e ti'j ju yol ewantok nej ti'j cawbil in tzaj tuj cya'j; atzun cye xjal mya k'o'n tu'n tel cynic' ti'j. 12Porque aju xjal at ch'in te, cxel k'o'n mastl te tu'ntzun tten mas nim te; pero aju xjal minti' te, aju ch'in at te c'elel k'i'n. 13Cyja'tzun in chin yoline cye tuj techal; porque nno'c cyque'yin pero minti' in cyil; in che bin ti'j pero minti' in cybi'n ex minti' nne'l cynic' ti'j. 14Cyja'tzun tten ma japun cyi'j aju yol cyaj tma'n Isaías aju t-sanjel Dios. Chi Isaías: Cucx in cybi'ne, pero minti' nne'l cynic'e ti'j; ex cucx nno'c cyque'yine, pero minti' in cyile. 15Porque aju cyanmi xjal lu ma cyuwix, minti' in xi cybi'n tu'n cyẍcyin ex ma cub cymaltz'u'n cywitz; tu'ntzun mi'n cylonte tu'n cywitz, ex tu'n mi'n cybinte tu'n cyẍcyin, ex tu'n mi'n tel cynic' ti'j tuj cyanmi, ex tu'n mi'n cyajtz meltz'aj tu'n cybanix wu'ne, chi Isaías. 16Atzun cyeye at tzalajbil cyeye, porque in cyile tu'n cywitze, ex in cybi'ne tu'n cyẍcyine. 17Porque ax toc cxel nma'ne cyeye, nimcu t-sanjel Dios cyuc'ix ke xjal tz'aklxix o cyajbe tu'n cylonte aju in cyile, pero minti' o cyil; ex o cyajbe tu'n cybinte aju in cybi'ne, pero minti' o cybi. 18Cybintztzune ti in tma'n ju techal ti'j xjal xi' awal. 19Jun xjal in tbi'n aju yol ti'j tcawbil Dios ex minti' nne'l tnic' ti'j, nnu'ltzun tajaw il, in jatz ti'n ju yol otok cu'x awa'n tuj tanmi xjal. Aju xjal lu ic tten ic tza'n be jatum cub tz'ak iyaj. 20Ex aju xjal in xi tbi'n ju yol, ex jurat naj in xi tocsla'n tuc'il tzalajbil, aju xjal lu ic tten tza'n ke abj jatum cub tz'ak iyaj; 21pero tu'nju minti' tloc' iyaj, nok cabe k'ij in cyaj ten. Icxtzun tten xjal ju. Oc in tzaj jun yajbil te ex oc tel ic'un cyu'n xjal tu'n tlaj tyol Dios, jurat in cub tz'ak. 22Ex juntl xjal ic tten ic tza'n ju tx'otx' at ch'i'x c'ul tuj, porque in xi tbi'n tyol Dios, pero in baj tc'u'j ti'j nimcu tuj tk'ijlalil ja'lo ex in sbunjtz tu'n k'inumabl; cyja'tzun nne'l tipun tyol Dios tuj tanmi xjal ex minti' in witzan. 23Atzun juntl xjal ic tten ic tza'n tbanil tx'otx' jatum cub tz'ak iyaj, porque in xi tbi'n ju yol ex nne'l tnic' ti'j, ex nno'c twitz iyaj tuj. At junjun nno'c jun syent twitz, ex at junjun nno'c 60 twitz, ex at junjun nno'c 30 twitz ti'j jun tkan, chi Jesús. 24Xi tma'n Jesús juntl techal cye, chi cyja': —Aju cawbil in tzaj tuj cya'j ic tten ic tza'n jun xjal cu'x tawa'n tbanil iyaj tuj tcojbil. 25Pero te konic'an in che tantok xjal, ul jun xjal at tk'oj ti'j, cu'x tawa'n tiyjil ch'im c'ul t-xol triw, ex ajtzun. 26Tej tjawil pok'l triw ex tej toc twitz, ax icx te ch'im c'ul tzaj pok'l. 27E ultzun ke tmajen xjal, xi cyma'n te: Tat, ¿myapetzun tbanil iyaj cu'x tawa'na tuj tcojbila? ¿Tza'ntzun tten ma tzaj pok'l ch'im c'ul t-xol triw? Che chi. 28Xi tma'n ju tajaw awal cye: Tu'n jun xjal at tk'oj wi'je ma tbincha jlu. Xitzun cyma'n ke majen te: ¿Tajpeya tu'n kxi'ye ex tu'n tjaw kbako'ne ch'im c'ul? 29Mi'n, chi te xjal xi tma'n cye, porque oc tjatz cybako'ne ch'im c'ul, mya yajcu tuc'ix triw cjawitz cybako'ne. 30E tten, junx e ttzaj ch'iy tuc'il triw, maxi cjawil baket oc tjaw triw. Octzun tpon tk'ijlalil tu'n tjaw triw, maxitzun cxel nma'ne cye majen: Nej cychmo'nctze ch'im c'ul, ex cyc'alome junjun che'l tten tu'n tocx tuj k'ak'; atzunte triw cychmo'nctze tu'n tocx tuj ntx'utx'e, chi tajaw awal. 31Xi tma'n Jesús juntl techal cye. Chi cyja': —Aju cawbil in tzaj tuj cya'j ic tten ic tza'n jun twitz mostaza tzaj ti'n jun xjal ex cu'x tawa'n tuj tcojbil. 32Aju twitz mostaza mas tal ch'inxix twitz tcyakil iyaj; octzun tch'iy, mas in ch'iy twa'l cywitz mastl tal awal tuj pe'n, ex nno'c ic tza'n jun tze', cyja'tzun in che ul ke chyu'j ex in bant cyk'u' t-xol tk'ab. 33At juntl techal xi tma'n Jesús cye. Chi cyja': —Aju cawbil in tzaj tuj cya'j ic tten ic tza'n ch'in t-samel pan tzaj ti'n jun xu'j tu'n tjaw mal tc'u'j pan, xi t-smo'n tuj ox malbil arin, ex jawtzun mal tcyakil tk'otjil pan tu'n. 34Tcyakil jlu xi tma'n Jesús cye xjal tuj techal, ex minti' o yolin cyuc'il myawt tuj techal, 35tu'ntzun tjapun aju o k'manjtz tu'n t-sanjel Dios, chi cyja': Oc chin yolile tuj techal; cxel nchic'ba'ne aju ewan atxix tbantlen twitz tx'otx', chi t-sanjel Dios. 36Bajtzun tk'olben tib Jesús cyuc'il xjal, ocx tuja, e pontzun lak'e' ke t-xnak'tzben ttxlaj ex xi cyma'n te: —Chic'bantza keye aju techal ti'j ch'im c'ul tuj cojbil, che chi. 37Xi ttzak'we'n Jesús: —Aju in cu'x awante tbanil iyaj, atzun kine sc'o'maj kine tu'n Dios tu'n ntene cyuc'il xjal. 38Aju cojbil, atzun tcyakil twitz tx'otx'. Aju tbanil iyaj, atzun keju at cyoclen tuj tcawbil Dios, atzunju ch'im c'ul, atzun keju tc'wa'l tajaw il. 39Aju aj k'oj cu'x awante ch'im c'ul, atzun tajaw il. Aju tu'n tjaw chmet twitz triw, atzun in yolin ti'j mancbil tk'ijlalil, ex ke majen in jaw cychmo'n twitz triw, atzun ke anjel. 40Cyja'tzun, ic tza'n in jaw baket ch'im c'ul ex nno'cx k'ot tuj k'ak', icxtzun cbajel tuj mancbil tk'ijlalil. 41Akine sc'o'maj kine tu'n Dios tu'n ntene cyuc'il xjal, che tzajel nsama'ne ke n-anjele, ex c'elex cyi'n tuj ncawbile cycyakil keju in che cub tz'ak xjal tuj il cyu'n, cyuc'ix keju in cybincha'n mya ba'n. 42Ex che oquex k'o'n tuj jorni in c'ant tu'n k'ak'; atzun ctzajel ok'el ex ckitx'itx'il t-xe cye' xjal. 43Atzun ke tz'aklxix che koptz'ajel ic tza'n tkan k'ij tuj tcawbil Cyman. Alcye at t-ẍcyin, binx ju yol lu. 44Aju cawbil in tzaj tuj cya'j ic tten ic tza'n jun k'inumabl ewan tuj jun cojbil o cnet tu'n jun xjal ex cu'x tewan juntl maj, ex o tzalajxix ti'j; xi'tzun ex xi tc'ayin tcyakilju at te, ex lak'et ju cojbil tu'n, jatum ewan ju k'inumabl. 45Ax icx aju cawbil in tzaj tuj cya'j ic tten ic tza'n jun comersyant in jyon ti'j tbanil perla; 46tejtzun tcnet jun perla wi'yilxix tu'n, xi'tzun ex xi tc'ayin tcyakilju at te, ex lak'et ju perla tu'n. 47Ax icx aju cawbil in tzaj tuj cya'j ic tten ic tza'n jun xyub te tzuybil cyiẍ; oc in cu'x k'ot tuj mar in che tzyet cycyakil txcaj cyiẍ tu'n. 48Octzun tnoj xyub, in jatz k'i'n cyu'n xjal ttzi a'; in che cub ke' xjal ti'j, in jatz cysc'o'n keju ba'n ex in cu'x cyk'o'n tuj chi'l, atzunju mya ba'n nne'x cyxo'n. 49Ictzun cbajel tuj mancbil tk'ijlalil; che tzajel ke anjel ex c'elel cypa'n keju mya ba'n cyxol keju tz'aklxix, 50ex che oquex k'o'n ke mya ba'n tuj jorni in c'ant tu'n k'ak'; atzun ctzajel ok'el ex ckitx'itx'il t-xe cye' xjal, chi Jesús cye. 51Xitzun tkanin Jesús cye t-xnak'tzben: —¿Mape tz'el cynic'e ti'j tcyakil jlu? Xi cytzak'we'n t-xnak'tzben: —Ma tz'el knic'e ti'j, Tat. 52Xitzun tma'n Jesús cye: —Cyja'tzun tten jun xnak'tzal ti'j ley ka ma tz'oc te xnak'tzben ti'j cawbil in tzaj tuj cya'j, ic tten ic tza'n jun tajaw ja in jaw t-sc'o'n ti'xti ac'aj ex ka te ojtxi jatum chmo'n tk'inumabl. 53Tejtzun tbaj tma'n Jesús ke techal lu, ic'tzun tuj lugar lu, 54ex pon tuj ttanmi, xi tk'o'n xnak'tzbil cye xjal tuj ja te cyc'ulbil; cyja'tzun e labin xjal ti'j, ex in cyma'n: —¿Jatum in tzaj tnabl xjal lu? ¿Ex tza'n tten in che bant ke binchben nim cyipumal tu'n? 55¿Myapetzun tcy'ajal calpinter jlu? ¿Myapetzun Mariy tbi ttxu'? ¿Ex myapetzun Jacobo tbi jun titz'in, ex juntl José tbi, ex juntl Simón tbi, ex juntl Judas tbi? 56¿Ex myapetzun cycyakil tanb ate' kuc'il? ¿Tza'ntzun tten in bant tcyakil jlu tu'n? Che chi xjal. 57Cyja'tzun mya ba'n ela tyol Jesús tuj cywitz. Pero xi tma'n Jesús cye: —Ke t-sanjel Dios at nimbil cye tuj tcyakil lugar. O'cx tuj cytanmi ex tuj cyja minti' nimbil cye. 58Cyja'tzun mya nim binchben nim tipumal bant tu'n Jesús tuj ttanmi, tu'n tlaj minti' xi cyocsla'n xjal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\