Mateo 18

1Tuj tk'ijlalil lu e pon lak'e' ke t-xnak'tzben Jesús tuc'il ex xi cyma'n te: —¿Alcye jun mas nim toclen tuj ju cawbil in tzaj tuj cya'j? Che chi. 2Tzaj ttxco'n Jesús jun tal c'wa'l, cub tk'o'n cyxol, 3ex tma: —Ax toc cxel nma'ne cyeye, ka minti' ma che ch'expaje ex ka minti' ma che oque ic tza'n ke tal c'wa'l, mlayx che ocxe tuj ju cawbil in tzaj tuj cya'j. 4Cyja'tzun, alcyeju ma cub tmansin tib ic tza'n jun tal c'wa'l lu, atzunju mas nim toclen tuj cawbil in tzaj tuj cya'j. 5Ex alcye jun xjal in c'monte jun tal c'wa'l ic tza'n jlu tu'nju at tc'ujlalil xjal wi'je, akine in chin tc'mo'n. 6Pero ka at jun xjal ma cub tz'ak jun tal ch'in tu'n tuj il cyxol keju in che ocslan wi'je, mas ba'n tu'n toc c'alet jun cya' ma'xix ti'j tkul, ex tu'n tcu'x xo't max t-xe'pun mar. 7Ay bec'bil cywitz xjal tu'nju at tolsabl tcub cywitz tu'n cycub tz'ak tuj il. Porque il ti'j tu'n tcub k'o'n tolsabl cywitz, pero ay bec'bil twitz ju xjal aju cbel k'onte tolsabl. 8Cyja'tzun, ka tu'n tk'aba ex ka tu'n tkana cbel tz'aka tuj il, tx'emin ela ex xo'mixa; porque mas ba'n tu'n tocxa tuj chwinklal te jumajx coxa ex ẍtunca, twitzju tu'n tten cabe tk'aba ex cabe tkana ex tu'n t-xi xo'na tuj k'ak' te jumajx. 9Ex ka tu'n tbak' twitza cbel tz'aka tuj il, k'i'metza ex xo'mixa; porque mas ba'n tu'n tocxa tuj chwinklal te jumajx junx tbak' twitza, twitzju tu'n tten cabe tbak' twitza ex tu'n tcu'x xo'na tuj infierni in c'ant tu'n k'ak'. 10Ten cycwente ti'j tu'n mi'n tel cyic'une jun cye keju tal ch'in lu; porque cxel nma'ne cyeye, ke anjel ate' tuj cya'j, cwentin ke tal c'wa'l lu cyu'n. 11Porque akine sc'o'maj kine tu'n Dios tu'n ntene cyuc'il xjal, ma chin ule clol cye keju tzpetni ke. 12¿Chi toc cyu'ne? Ka at jun xjal at jun syent t-ẍne'l, ex ka ma cyaj tzpet jun, ¿mlaypelo che cyaj tk'o'n keju 99 twi witz, ex cxe'l jyolte aju otok cyaj tzpet? 13Ex katzun ma cnet tu'n, ax toc cxel nma'ne cyeye, mas ctzalajel ti'j ju tal ẍne'l lu cywitz keju 99, akeju minti' e cyaj tzpet. 14Cyja'tzun, aju Cymane at tuj cya'j myatzun tajbil tu'n tnaj jun cye keju tal ch'in lu. 15Cyja'tzun, ka ma tbincha termaniya jun mya ba'n ti'ja, txi'ya tuc'il tu'n cyyoline cyjunalxe ex ca'winxa. Ka ma txi tbi'n tyola, ma cub tc'u'j termaniya tu'na. 16Pero ka minti' ma txi tbi'n tyola, k'inx juntl tuc'ila ex ka cabe, tu'ntzun tel chic'e'xix tcyakil yol tu'n cabe ex ka ox testiw. 17Katzun minti' ma txi tbi'n cyyol, k'manxa cye cycyakil ocslal; ex ka minti' ma txi tbi'n cyyol cycyakil ocslal, cyk'o'nque ic tza'n ke txkantl xjal minti' nne'l cynic' ti'j Dios, ex ka ic tza'n jun peyil pwak. 18Ax toc cxel nma'ne cyeye, aju cxel cymayo'ne tzalu twitz tx'otx', ax icx tuj cya'j cmayetel; ex aju cxel cyma'ne tu'n tbant tzalu twitz tx'otx', ax icx tuj cya'j ctzajel k'ma'n tu'n tbant. 19Cxel nma'ne juntl maj cyeye, ka at cabe cyeye ma moje' cyyol twitz tx'otx' tu'n t-xi cykanin jun ti'xti tuj cyna'j Dios, ctzajel k'o'n cye tu'n Nmane aju at tuj cya'j. 20Porque jatum ate' cabe ex ka ox cybuyin cyib c'ulul weye, atzun atine cyxol. 21Entons pon lak'e' Pedro ttxlaj Jesús ex xi tma'n te: —Tat, ¿jte' maj tu'n tcub nnajsa'ne til wermaniye ka ma tbincha mya ba'n wi'je? ¿Wuk majpe cbel nnajsa'ne? Chi Pedro. 22Xi tma'n Jesús te: —Minti' in xi nma'ne teya ka o'cx wuk maj, atzun in xi nma'ne teya tu'n tcub tnajsa'na tcyakil maj. 23Cyja'tzun, aju cawbil in tzaj tuj cya'j ic tten ic tza'n jun rey cub t-ximan tu'n tjaw ti'n tajlal cyc'as tmajen. 24Ex tej toc ten k'il tajlal cyc'as, pon k'i'n jun majen laj mil talent pwak tc'as. 25Ex tu'nju minti' tumel tu'n tchjet tc'as majen lu, tzaj tma'n tpatrón tu'n t-xi c'a'yit tuc'ix t-xu'jil ex cyuc'ix tc'wa'l ex tuc'ix tcyakilju at te, tu'ntzun tchjet tc'as. 26Cubtzun ẍmeje' majen lu, in cubsan twitz tpatrón ex in tma'n: Tat, ten tpasensa wi'je, cchjetel tcyakil wu'ne teya, chi xjal. 27Atzunte patrón tzaj k'ak'an tc'u'j ti'j majen lu, xi ttzokpi'n ex cub tnajsa'n tc'as. 28Pero tej tetz majen lu, oc noj juntl majen twitz junx cyak'un tuc'il, attok jun syent denari pwak tc'as tuc'il ju otok tz'etz tzokpi'n. Tzajtzun ttzyu'n ti'j tkul, oc tjatz'o'n ex xi tma'n: Chjontza tc'asa at wuc'ile, chi xjal. 29Cubtzun ẍmeje' ju tuc'il t-xe tkan in cubsan twitz ex in tma'n: Ten tpasensa wi'je, tcyakil cchjetel wu'ne teya. 30Atzunte xjal minti' xi tbi'n tyol juntl, nok o'cx xi ti'n ex ocx tk'o'n tuj pres, maxi tu'n tetz ocxi tchjet tc'as. 31Tejtzun cyque'yinte mastl majen aju o baj, tzaj nimxix cybis, e je'xtzun ex xi cyma'n te cypatrón tcyakilju otok baj. 32Txquettzun ju majen tu'n tpatrón ex xi tma'n te: Aya majen mya ba'na. Tcyakil tc'asa ma cub nnajsa'ne porque ma cubsana nwitze. 33¿Myapetzun icx teya tu'n ttzaj k'ak'an tc'u'ja ti'j tuc'ila ic tza'n weye ma tzaj k'ak'an nc'u'je ti'ja? Chi patrón. 34Tzajtzun tk'oj tpatrón, xi tma'n tu'n tbaj c'ixbisa'n ex tu'n tocx k'o'n tuj pres, maxi tu'n tetz tzokpet ocxi tchjet tcyakil tc'as. 35Ax icxtzun oc tbincha' Nmane cyi'je, aju at tuj cya'j, ka minti' xcub cynajsa'ne tu'n tcyakil cyanmiye aju cyil cyermaniye, chi Jesús cye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\