Mateo 26

1Tej tbaj tma'n Jesús tcyakilju yol lu, xi tma'n cye t-xnak'tzben: 2—Bi'n cyu'ne ca'j cub ic'set Xjan K'ij, ex akine sc'o'maj kine tu'n Dios tu'n ntene cyuc'il xjal chin xel k'o'ne tuj cyk'ab xjal tu'n njaw k'o'ne twitz crus, chi Jesús cye. 3Bajtzun cychmon cyib ke nejenel cye pal, cyuc'ix ke xnak'tzal ti'j ley, cyuc'ix ke cytijil xjal judiy, baj cychmon cyib twitz tja nejenel cye pal, Caifás tbi. 4Banttzun ti'j cyu'n nok minaben tu'n ttzyet Jesús cyu'n tuj ewaj ex tu'n tcub cybyo'n. 5Pero cyma cyxolx: —Mya tuj nink'ij tu'n ttzyet ku'n, tu'ntzun mi'n cyjaw tilj xjal. 6Tej tten Jesús tuj Betania tuj tja Simón aju at tx'a'c ti'j nej, aju tx'a'c minti' k'anbil ti'j, 7pon jun xu'j tuc'il Jesús, k'i'n jun tal botey perjum tu'n, puro wi'yilxix; jax tko'n xu'j perjum tibaj twi Jesús tej k'ukltok Jesús ti'j mes. 8Tej cylonte ke t-xnak'tzben jlu, tzaj cyk'oj: —¿Tiku'n nokx gan ma naj perjum lu? 9Porque mawtlo txi c'ayit jlu tu'n tcyaj nim pwak twi' ex tu'n t-xi k'ot cye meba, che chi. 10Tejtzun tel tnic' Jesús ti'j, xi tma'n cye: —¿Tiku'n ma tzaj cyk'oje ti'j xu'j lu? Porque ate xu'j lu ma tbincha jun ba'n wi'je. 11Porque ke meba cucx che tel cyuc'ile, atzun weye mya cucx chin tele cyuc'ile. 12Porque tej xjax tko'n xu'j perjum wibaje, ma tbincha jlu tu'n tbant ntene tu'n ncu'x maku'ne. 13Ax toc cxel nma'ne cyeye, tuj tcyakil twitz tx'otx', nok ja'x tumel cpacbetel tkanil colbil lu, ax icx cxel tx'olba'n aju ma tbincha xu'j lu te nabl te. 14At jun cyxol keju cablaj t-xnak'tzben Jesús, Judas Iscariote tbi, xi' cyuc'il nejenel cye pal 15ex xi tma'n cye: —¿Alcye ctzajel cyk'o'ne weye ka ma txi nk'o'ne Jesús tuj cyk'abe? Chi Judas. Tzajtzun k'o'n 30 sak pwak te. 16Bi'xtzun oc ten Judas jyol tumel tza'n tten tu'n t-xi k'o'n Jesús tuj cyk'ab. 17Tujtzun tnejel k'ij te nink'ij tu'n cywa'n xjal pan minti' t-samel tu'n tjaw mal tc'u'j, e pon lak'e' t-xnak'tzben Jesús ttxlaj ex xi cyma'n te: —¿Jatum taja tu'n tbaj kbincha'ne wabj tu'n twa'na tuj Xjan K'ij? 18Xitzun tma'n Jesús cye: —Cyxi'ye tuc'il jun xjal tuj tnam ex cymanxe te: Chi xnak'tzal cyja': Ch'ix tpon or weye; tuj tjaya cbel wic'sa'ne Xjan K'ij cyuc'il nxnak'tzbene, che chicuye te. 19Cybincha xnak'tzben ic tza'n o tma Jesús cye, baj cybincha'n wabj tu'n tic'set Xjan K'ij. 20Tejtzun koc yupj, cub ke' Jesús ti'j mes cyuc'ix cablaj t-xnak'tzben. 21Matok in che wa'n, tma Jesús: —Ax toc cxel nma'ne cyeye, ax jun cyeye cxel k'onte weye tuj cyk'ab xjal. 22Tzajtzun nimxix cybis ke t-xnak'tzben, ex teyle junjun oc ten kanil te Jesús cyja': —¿Kape a kine Tat? Che chi. 23Xi ttzak'we'n Jesús: —Aju cbelex tmu'n twa junx wuc'ile tuj lak, atzunju cxel k'onte weye tuj cyk'ab xjal. 24Ax toc chin xel k'o'ne tuj cyk'ab xjal ic tza'nx in tma'n tuj Tu'jil wi'je, akine sc'o'maj kine tu'n Dios tu'n ntene cyuc'il xjal; pero bec'bil twitz ju xjal aju cxel k'onte weye tuj cyk'ab xjal. Mas ba'n miwt o itz'j ju xjal lu, chi Jesús. 25Xitzun ttzak'we'n Judas, aju attok t-xi'yil k'onte Jesús tuj cyk'ab xjal: —¿Kape akine Xnak'tzal? Xi tma'n Jesús te: —Atzuna. 26Matok in che wa'n, tzaj ttzyu'n Jesús pan, xi tk'o'n chjonte te Dios ex cub tpiẍc'u'n, xi tk'o'n cye t-xnak'tzben, ex xi tma'n: —Cytzyunxe ex cywa'nxe; atzun nximlale jlu. 27Ex tzaj ttzyu'n ju vas, xi tk'o'n chjonte te Dios, xi tk'o'n cye, ex xi tma'n: —Cyc'anxe jlu cycyakile, 28porque atzun nchc'ele jlu te cyuwsabl te ac'aj yol, aju ma cyaj bant ti'j tu'n Dios cyuc'ile; atzun nchc'ele c'elel chitj tu'n cylaj nimcu xjal, tu'n tnajset cyil. 29Cxel nma'ne cyeye, texju ja'lo mlay txi nc'a'ntle ta'l twitz uva, maxitzun cxel nc'a'ne juntl maj junx cyuc'ile tuj tk'ijlalil oc tul tcawbil Nmane, chi Jesús cye. 30Tbajlenxitzun cybitzan jun bitz, e je'x twi witz Olivos tbi. 31Xitzun tma'n Jesús cye: —Cycyakile c'elel cypa'n cyibe wi'je te konic'an ja'lo, porque in tma'n tuj Tu'jil: Cbel nbyo'ne pastor, ex che elel sputj ke t-ẍne'l. 32Octzun njatz ank'ine, nej chin xe'le cywitze tuj Galiley, chi Jesús cye. 33Xi ttzak'we'n Pedro: —Masque cycyakil c'elel cypa'n cyib ti'ja, pero weye mlayx tz'el npa'n wibe ti'ja, chi Pedro. 34Xi tma'n Jesús te: —Ax toc cxel nma'ne teya, te konic'an ja'lo na'nxtok ttzaj ok' tzec', ox maj cbel tewana cywitz xjal ka minti' ojtzki'n kine tu'na, chi Jesús te. 35Xi tma'n Pedro: —Ma bant-x ka ma chin cyime tuc'ila, pero mlay cub wewane. Ax icx cyma cycyakil xnak'tzben. 36Pontzun Jesús cyuc'ix ke t-xnak'tzben tuj jun lugar Getsemaní tbi ex xi tma'n cye t-xnak'tzben: —Che kecuye tzalu, atzun weye ma chinxe na'l Dios ma chixin. 37Xi tuc'in Jesús Pedro tuc'il, cyuc'ix keju cabe tcy'ajal Zebedey. Tzajtzun nim tbis ex tzaj ta'w tuj tanmi. 38Xitzun tma'n Jesús cye: —Nimxix in bisun wanmiye, ch'ix ncyime tu'n bis. Che tencje tzalu ex che xk'ukine wuc'ile. 39Ex xi lak'e' ch'intl, cub mutze', oc ten na'l Dios ex tma: —Nman, ka at tumel, cuchiwt tu'n mi'n tic'x jlu wu'ne; pero mya tu'n tbant aju weye wajbil, nok o'cx tu'n tbant aju teya tajbil, chi Jesús. 40Ultzun cyuc'il t-xnak'tzben, e cnet tu'n in che tan; xitzun tma'n te Pedro: —¿Maj minti' ma cyipaye tu'n cyxk'ukine jun or wuc'ile? 41Che xk'ukine ex che na'ne Dios tu'n mi'n cyoque tuj joybil cyi'je; ax toc taj cyanmiye tu'n cyxk'ukine, atzun cyximlale minti' tipun. 42Xi lak'e' juntl maj Jesús, oc ten na'l Dios tcabmaji'n ex tma: —Nman, ka minti' tumel tu'n mi'n tic'x jlu wu'ne, bant-xwit aju tajbila, chi Jesús. 43Ul juntl maj cyuc'il t-xnak'tzben, ex e cnet tu'n in che tan, porque attok nim watl tuj cywitz. 44E cyajtzun tk'o'n, xi lak'e' juntl maj, oc ten na'l Dios toxmaji'n, ex ax yol xi tma'n. 45Ultzun cyuc'il t-xnak'tzben ex xi tma'n cye: —Che tanxtzune ja'lo ex che ojlane. Lu ma pon or tu'n nxi k'o'ne tuj cyk'ab xjal aj il, akine sc'o'maj kine tu'n Dios tu'n ntene cyuc'il xjal. 46Che we'ctze, ko'ke; cyque'yinxe, ma tzul lak'e' aju cxel k'onte weye tuj cyk'ab xjal, chi Jesús cye. 47Matok in yolin Jesús, pon Judas, jun cyxol keju cablaj xnak'tzben, ex tuc'ix nim xjal tuc'il k'i'n spad cyu'n tuc'ix tze', e tzaj sama'n cyu'n nejenel cye pal ex cyu'n cytijil xjal judiy. 48Otok txi tma'n Judas cye tza'n tten tu'n t-xi tk'o'n tuj cyk'ab. —Aju c'elel ntz'ubane twitz, atzunju, cytzyuntztzune, chi Judas xi tma'n cye. 49Pon lak'e' naj Judas ttxlaj Jesús ex tma: —Je'c, Xnak'tzal. Ex el ttz'uban twitz. 50Xitzun tma'n Jesús te: —Aya wuc'il, ¿alcye t-sanjelala? E pontzun lak'e' ke xjal, tzyettzun Jesús cyu'n ex xi cyi'n pres. 51Pero at jun cye keju ate'tok tuc'il Jesús jatz ti'n t-spad, oc ttx'emin jun tmajen nejenel cye pal ex bi'x el t-ẍcyin tu'n. 52Xitzun tma'n Jesús te: —K'o'n cu'xa t-spadiya tuj tjayil. Porque cycyakil keju k'i'n spad cyu'n, ax tu'n spad che najel. 53¿Minti'pe bi'n tu'na ka jacu txi nkanine te Nmane tu'n ttzaj t-sama'n naj mas te cablaj c'loj anjel? 54Pero nokwit ma txi nkanine, ¿tza'ntzun tten tu'n tjapun aju yol tz'iban tuj Tu'jil in tma'n ka il ti'j tu'n ttzaj tcyakil jlu wi'je? 55Entons xi tma'n Jesús cye xjal: —¿Maj ma che tzaje wi'je ic tza'n ti'j jun elek', k'i'n spad cyu'ne tuc'ix tze' tu'n ntzyete cyu'ne? Tcyakil k'ij in cub ke'ye cyuc'ile tuj tja Dios, xi nk'o'ne xnak'tzbil, ex minti' in tzaj cytzyu'ne. 56Pero tcyakil jlu ma bant tu'ntzun tjapun aju tz'iban tuj cyu'jil t-sanjel Dios, chi Jesús cye. Cyajtzun k'o'n Jesús cyu'n cycyakil xnak'tzben, ex e je'l ok. 57Akeju e tzaj tzyunte Jesús, xi k'i'n Jesús cyu'n twitz ju nejenel cye pal, Caifás tbi, atzun cychmon cyib ke xnak'tzal ti'j ley cyuc'ix ke cytijil xjal. 58Atzunte Pedro lepchix t-xi' najchak, pon ttxa'n tpe'n nejenel cye pal; ocxtzun Pedro ex cub ke' cyuc'il ke polisiy, tu'n tque'yinte ti cbajel. 59Atzun cye nejenel cye pal cyuc'ix ke cytijil xjal cyuc'ix cycyakil Aj Sanjelal cye xjal Judiy in che jyon ti'j testiw tu'n cynic'an yol ti'j Jesús, tu'ntzun tcub t-sentens Jesús tu'n tcyim. 60Pero minti' cnet jun til cyu'n, masque nimcu testiw e pon nic'al yol ti'j. Pero te mancbilxi pon cabe testiw nic'al yol 61ex cyma: —O tma xjal lu: Jacu bant tu'n tcub xitj tja Dios wu'ne, ex tu'n tjaw nbincha'ne juntl maj tuj ox k'ij, chi ju xjal lu, che chi. 62Jawtzun we' aju nejenel cye pal ex xi tma'n te Jesús: —¿Maj minti' jun yol in tzaj ttzak'we'na? ¿Chi toc tu'na ti'j ju in cyma'n xjal lu ti'ja? 63Atzunte Jesús minti' o k'ajt. Xitzun tma'n nejenel cye pal te: —Cxel ncyuwsa'ne teya twitz Dios itz', k'mantza keye ka aya ju Crist Tc'wa'l Dios, aju at toclen tu'n Dios. 64Xi tma'n Jesús te: —Akine ic tza'n ma tmaya; ax icx cxel nma'ne cyeye, tzul k'ij oc cyila'ye k'ukl kine tuj bank'abaj ttxlaj Dios nim tipumal, ex oc cyila'ye oc ntzaje tuj muj twitz cya'j, akine sc'o'maj kine tu'n Dios tu'n ntene cyuc'il xjal. 65Atzunte nejenel cye pal el t-sbit'un t-xbalun ti'j ex tma: —Ma yolin te jlu mya ba'n ti'j Dios. ¿Ti til mastl testiw ke? Lu ma cybiye ja'lo ma xmayin ti'j Dios. 66¿Chi toc cyu'ne? Atzun cye xi cytzak'we'n: —At til, ba'n tu'n tcyim. 67Octzun cytzuban tuj twitz Jesús, oc cybaju'n tu'n cyk'ab, ex junjuntl e oc ten tz'ajal twitz, 68in cyma'n: —Aya Crist at toclena tu'n Dios, k'mantza keye alcye ma tz'oc bajun teya, che chi. 69Atzunte Pedro k'ukltok ttxa'n pe'n; ex pon lak'e' jun criad ttxlaj ex xi tma'n te: —Ax icx teya o tena tuc'il Jesús aju aj Galiley. 70Atzunte Pedro cub tewan cywitz cycyakil ex tma: —Minti' bi'n wu'ne aju in tma'na. 71Etztzun Pedro ttzi ja, o ilwaj tu'n juntl criad ex xi tma'n criad cye xjal axtok ate': —Ax icx te jlu o ten tuc'il Jesús aj Nazaret, chi criad. 72Pero cub tewan Pedro juntl maj, xi tma'n tzkan Dios. —Minti' ntzki'ne twitz xjal lu, chi Pedro. 73Te matokx e pon lak'e' ke xjal axtok ate' ex xi cyma'n te Pedro: —Ax toc icx teya ajuna cyuc'il, porque ti'j tyola junxitl tbinx nne'l knic'e ti'ja. 74Xitzun tma'n Pedro: —Tzkan Dios ax toc nyole, ba'n tu'n ttzaj jun ncastiwoye tu'n Dios ka mya ax toc nyole. Minti' ntzki'ne xjal lu, chi Pedro. Ex jurat naj tzaj ok' tzec'. 75Ultzun ti'j tc'u'j Pedro aju yol otok tma Jesús te: Na'nxtok ttzaj ok' tzec' cbel tewana ox maj cywitz xjal ka minti' ojtzki'n kine tu'na, chi Jesús. Etztzun Pedro ti'jtzi, ex jaw ok'xix wen tu'n tbis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\