MIQUEAS 4

1Tuj bajsbil tk'ijlalil cyjel k'ukba'n ju witz jatum tcubsa'n tja Kman, atzunju witz lu mas ma' twa'l; mas ma' twa'l cywitz ke mastl witz, ex cycyakil ke tnam che ul twi'. 2Nimcu cyajlal nasyon che ul ex oc cyma': Cytzaje, ko jax twi' ju witz etzan tu'n Kman, tuj tja Tdios Jacob, tu'ntzun ttzaj tyec'un ke aju tbe ex tu'n kbet tuj, che chilo. Porque atzun ctzajel tk'o'n Kman xnak'tzbil tuj tnam Sión, ex tuj Jerusalén ctzajel tma'n tyol. 3Che oquel ke nasyon tuj xjel tu'n Kman, ex cxel tbincha'n cyi'j nimcu nasyon nimxix cyipun, keju nikayin ate' ex keju najchak ate', akeju in che k'ojin cyxolx. Cbajel cybincha'n ke cyspad tu'n cyoc te cypunt ex ke cylans tu'n cyoc te jobl triw. Mi jun tnam tu'n ttzaj ti'n juntl maj ke t-spad tu'n tk'ojin ti'j juntl, ex mlay cyc'am mastl xnak'tzbil tu'n cyk'ojin. 4Cycyakil xjal che ank'il minti'tl cyxobil, ex teylex te junjun c'ojlal tjak' t-xlecumal tkan t-uva ex tkan t-higo. Acu Kman aju Tajaw Tcyakil in k'mante jlu. 5Masque in che niman ke mastl tnam cye ke cydios, atzun ke, te jumajx ko nimal te Kman aju Kdios. 6A Kman in k'mante jlu: Tuj tk'ijlalil tzul che oquel nchmo'ne ke xjal etzan wu'ne, akeju tcub cycastiw wu'ne nej, tuj bis ate' ex otok che baj sputj. 7Cyi'j ke jlu, ex cyi'j keju otok che cyaj ank'in, wu'ne cbantel jun nasyon at tipun. Akine chin cawil cyibaj ke xjal etzan wu'ne max twi witz Sión, te ja'lo ex te jumajx. 8Atzun teya tnam Jerusalén, ic ttena ic tza'n jun ja ma' twa'l te cycolbil cyib aj Sión, c'oquela te jun nintz tnam tu'n tten juntl maj rey tuja, ex c'oquela ma' toclena ic tza'nx nej, chi Kman. 9Atzun ja'lo, ¿Tiku'n in che sch'ine ic tza'n jun xu'j cyja' tul itz'j tal? ¿Minti'petzun rey at cyxole? ¿Mapetzun che cyim ke k'ol cynable? 10Akeye aj Sión, cyẍoquin baj cyi'je ex cyjaw sch'ine tu'n ta'w c'ixc'oj ic tza'n jun xu'j in jaw sch'in tu'n ta'w oc nnu'l itz'j tal, porque che elexe tuj cytanmiye ex cucx che tele tuj cojbil, ex max che pole tuj Babilonia. Atzun che cletele tu'n Kman ex che colpetele tu'n tuj cyk'ab aj k'oj cyi'je. 11Atzun ja'lo, nimcu nasyon ma baj cychmon cyib tu'n cyk'ojin cyi'je ex in cyma'n: Ocxix ko tzalajel oc kque'yinte oc tcub xitj tnam Jerusalén, che chi. 12Pero akeju nasyon lu minti' ba'n cyu'n alcyeju t-ximbetz Dios ex alcye ximamaj tu'n tbant tu'n; minti' ba'n cyu'n ma che oc chmo'n tu'n Kman ic tza'n in baj chmet triw tuj pe'n tu'n tel ttxc'omil. 13Chi Kman in tma'n: Akeye aj Sión chux keye ex cywaban baje ke nasyon, ic tza'n jun tor in baj twaban triw tu'n tel ttxc'omil, porque cxel nk'o'ne cyipune ic tza'n tipun jun tor mer c'uxbil tcach, ex mer k'an c'uxbil t-xpac'il tkan, ex cbajel cypaẍu'ne nimcu tnam. C'elel cyi'ne cyk'inumabl, aju el cyi'n cye mastl xjal, ex c'elel cypa'ne tu'n tajben te weye, porque akine Tajaw Tcyakil twitz tx'otx', chi Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\