NEHEMÍAS 3

1Atzunte Eliasib aju tnejel pal, cyuc'ix mastl pal, jaw cybincha'ntl tpwertil tnam toc tbi Pwert cye Ẍne'l. Cub cyic'sa'n tk'ijlalil tu'n tajben, oc cyk'o'n tpwertil ex jaw cybincha'n juntl maj jun piẍ muro, xi'x ke' cyu'n jatum ta' ja ma' twa'l Hamea tbi ex pon baj jatum ta' juntl ja ma' twa'l Hananeel tbi. 2Atzun juntl piẍ muro jaw cybincha'n ke xinak aj Jericó, ex atzun juntl piẍ jaw tbincha'n Zacur aju tcy'ajal Imri. 3Ke tiyjil Senaa jaw cybincha'n Pwert cye Cyiẍ tbi; jax cyk'o'n tmarquil ex oc cyk'o'n tpwertil cyuc'ix ke matij pasador ti'j, tuc'il cabe t-ẍcyin tu'n cycu'x ten ke pasador cyuj. 4Atzun juntl piẍ muro jaw tbincha'n Meremot aju tcy'ajal Urías ex tal tchman Cos; atzun juntl piẍ jaw tbincha'n Mesulam aju tcy'ajal Berequías ex tal tchman Mesezabeel; atzun juntl piẍ jaw tbincha'n Sadoc aju tcy'ajal Baana. 5Atzun juntl piẍ muro jaw cybincha'n ke xjal aj Tecoa, masque minti' o cyajbe ke xinak ma' cyoclen tu'n cyonin cyi'j ke nejenel ti'j ak'untl. 6Atzunte Joiada aju tcy'ajal Paseah, tuc'ix Mesulam aju tcy'ajal Besodías, jaw cybincha'n aju pwert toc tbi Jesana. Jax cyk'o'n tmarquil ex oc cyk'o'n tpwertil cyuc'ix ke pasador ti'j, tuc'il cabe t-ẍcyin tu'n cycu'x ten ke pasador cyuj. 7Atzun juntl piẍ muro jaw tbincha'n Melatías aju aj Gabaón tuc'ix Jadón aju aj Merenot ex ke xjal aj Gabaón ex aj Mizpa. Ke lugar lu ate'tok tjak' tcawbil gobernador tuj tumlal tjawitz k'ij te nima Éufrates. 8Atzun juntl piẍ muro jaw tbincha'n Uziel aju tcy'ajal Harhaía aju tx'inol sak pwak, atzun juntl piẍ jaw tbincha'n Hananías aju binchal perjum; tu'n cycabil jaw cybincha'n jun piẍ muro ti'j Jerusalén max pon baj jatum ta' ju muro ma' twitz. 9Atzun juntl piẍ muro jaw tbincha'n Refaías aju tcy'ajal Hur, aju toc te ajcal tuj mij tx'otx' Jerusalén. 10Atzun juntl piẍ jaw tbincha'n Jedaías aju tcy'ajal Harumaf, aju muro lu tcubsa'n tumlal twitz tja Jedaías, atzun juntl piẍ jaw tbincha'n Hatús aju tcy'ajal Hasabnías. 11Ate Malquías aju tcy'ajal Harim, tuc'ix Hasub aju tcy'ajal Pahat-moab, jaw cybincha'n juntl piẍ muro tuc'ix ju ja ma' twa'l, Ja cye Jorni tbi. 12Atzun juntl piẍ muro jaw tbincha'n Salum cyuc'ix ke tme'jel; ate Salum tcy'ajal Halohes, aju toc te ajcal te mijtl tx'otx' Jerusalén. 13Ate Hanún ex ke xjal najlke tuj Zanoa jaw cybincha'n aju pwert toc tbi Chk'ajlaj; ex oc cyk'o'n tpwertil cyuc'ix ke pasador matij, cyuc'ix cabe t-ẍcyin tu'n cycu'x ten ke pasador cyuj; winkin ech tnukbil muro jaw cybincha'n, ex pon baj cyu'n max ttzi tpwertil tnam jatum nne'x chitet tz'is. 14Ate Malquías aju tcy'ajal Recab, aju toctok te gobernador tuj tx'otx' Bet-haquerem, jaw tbincha'n ju pwert jatum nne'x chitet tz'is, oc tk'o'n tpwertil cyuc'ix ke pasador matij, tuc'il cabe t-ẍcyin tu'n cycu'x ten pasador cyuj. 15Ate Salum aju tcy'ajal Colhoze, aju toctok te gobernador tuj tx'otx' Mizpa, jaw tbincha'n aju pwert toc tbi Pwert Twi A', jax tk'o'n twi' ex oc tk'o'n tpwertil cyuc'ix ke pasador ti'j, tuc'il cabe t-ẍcyin tu'n cycu'x ten ke pasador cyuj, ex jaw tbincha'n jun piẍ muro, tzaj ke' tu'n jatum tcubsa'n nintz pil Siloé tbi, aju tcub junx tuc'il tkan tawal rey, ex pon baj jatum in che cubil ke grad te tnam toc tbi Ttanmi David. 16Ate Nehemías aju tcy'ajal Azbuc, aju toctok te gobernador te mij tx'otx' Bet-sur, jaw tbincha'n juntl piẍ muro, pon baj tu'n tumlal twitz tpantyón rey David jatum tcubsa'n pil te chembil a' ex max jatum tcubsa'n cyja soldad. 17Atzun juntl piẍ muro jaw cybincha'n aj Leví; ate Rehum aju tcy'ajal Bani nejenel cyxol; atzun juntl piẍ muro jaw tbincha'n Hasabías aju toctok te gobernador tuj mij tx'otx' Keila, cyuc'ix ke xjal ate'tok tjak' tcawbil. 18Atzun juntl piẍ muro jaw cybincha'n ke tuc'il: Ate Bavai tcy'ajal Henadad nejenel cyxol, ex toctok te gobernador tuj mijtl tx'otx' Keila. 19Ate Ezer aju tcy'ajal Jesúa aju toctok te gobernador tuj Mizpa, jaw tbincha'n juntl piẍ muro tumlal twitz ja te c'ubl ke ubl, ex pon baj jatum in pon baj arba muro. 20Atzun juntl piẍ muro jaw tbincha'n Baruc aju tcy'ajal Zabai tuc'il tcyakil tanmi, xi ke' tu'n t-squinil muro ex pon baj tumlal twitz tja Eliasib aju tnejel pal. 21Ex ate Meremot aju tcy'ajal Urías ex tal tchman Cos, jaw tbincha'n juntl piẍ muro, xi'x ke' tu'n tumlal ttzi tja Eliasib ex pon baj jatum ponin baj tja Eliasib. 22Atzun juntl piẍ muro jaw cybincha'n ke pal najlke tuj chk'ajlaj. 23Atzunte Benjamín tuc'ix Hasub jaw cybincha'n juntl piẍ muro tcubsa'n tumlal twitz cyja. Ax icx te Azarías aju tcy'ajal Maasías ex tal tchman Ananías, jaw tbincha'n ju muro tcubsa'n tumlal twitz tja. 24Atzun juntl piẍ muro jaw tbincha'n Binúi aju tcy'ajal Henadad, xi'x ke' tu'n jatum ta' tja Azarías ex pon baj max tuj t-squinil muro. 25Atzun juntl piẍ muro jaw tbincha'n Palal aju tcy'ajal Uzai, xi'x ke' tu'n max tuj t-scyinil muro jatum tcubsa'n ja ma' twa'l, aju tcubsa'n mas nikayin ttxlaj tja rey ttxa'n pe'n te pres. Atzun juntl piẍ muro jaw tbincha'n Pedaías aju tcy'ajal Faros. 26Atzun ke ajbel tuj tja Dios, akeju najlke tuj Ofel, jaw cybincha'n juntl piẍ muro tumlal Pwert te A' tuj tjawitz k'ij, ex pon baj twitz ja ma' twa'l ex ma' twitz. 27Ke aj Tecoa jaw cybincha'n juntl piẍ muro, xi'x ke' cyu'n tumlal ja ma' twa'l ex ma' twitz ex pon baj cyu'n max jatum ta' muro Ofel tbi. 28Teyle junjun pal jaw tbincha'n muro tcubsa'n tumlal twitz tja, xi'x ke' cyu'n ttzi pwert toc tbi Pwert cye Cabay. 29Ate Sadoc aju tcy'ajal Imer jaw tbincha'n juntl piẍ muro tcubsa'n tumlal twitz tja; atzun juntl piẍ jaw tbincha'n Semaías aju tcyajal Secanías, aju xk'ukil ttzi pwert tcubsa'n tuj tumlal tjawitz k'ij. 30Atzun juntl piẍ muro jaw tbincha'n Hananías aju tcy'ajal Selamías tuc'ix Hanún aju tkakin tcy'ajal Salaf. Atzunte Mesulam aju tcy'ajal Berequías jaw tbincha'n juntl piẍ muro tcubsa'n tumlal twitz tja. 31Ate Malquías aju tx'inol sak pwak jaw tbincha'n juntl piẍ muro jatum ta' cyja ke ajbel tuj tja Dios ex jatum najl ke comersyant, aju tcubsa'n tumlal pwert jatum in pon cychmon cyib xjal tu'n cyex tuj k'oj, ex pon baj tu'n max jatum tcubsa'n ja te xk'ukbil tuj t-scyinil muro. 32Ke tx'inol sak pwak ex ke comersyant jaw cybincha'n juntl piẍ muro, xi'x ke' cyu'n max jatum tcubsa'n ja ma' twa'l tuj t-scyinil muro ex pon baj cyu'n max jatum ta' pwert aju toc tbi Pwert cye Ẍne'l.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\