NÚMEROS 1

1Tuj tnejel k'ij te tcabin xjaw tuj tcabin abk'i cyetzlen aj Israel tuj Ejipt, tzaj yolin Kman tuc'il Moisés tuj ja xbalun te mojbabl tibil, tuj tzkij tx'otx' t-xe witz Sinaí, chi cyja': 2K'i'n jawa cyajlal cycyakil aj Israel, teylex junjun tc'loj ex tiyjil ex tz'ibancuya cybi cycyakil xinak. 3Cxelx ke' cyi'j keju ma che japun twi' winkin abk'i, akeju ma bant tu'n cyxi' tuj k'oj. Aya tuc'ix Aarón cyk'o'nque tuj c'lojin ic tza'nx in che tenba soldad, ex jun nejenel te junjun c'loj cyiyjil aj Israel tu'n t-onin ti'ja. 5Aju cybi ke nejenel che onil, atzun jlu: Cyxol tiyjil Rubén: Atzun Elisur aju tcy'ajal Sedeur. 6Cyxol tiyjil Simeón: Atzun Selumiel aju tcy'ajal Zurisadai. 7Cyxol tiyjil Judá: Atzun Naasón aju tcy'ajal Aminadab. 8Cyxol tiyjil Isacar: Atzun Natanael aju tcy'ajal Zuar. 9Cyxol tiyjil Zabulón: Atzun Eliab aju tcy'ajal Helón. 10Cyxol cyiyjil keju cabe tcy'ajal José: cyxol tiyjil Efraín: Atzun Elisama aju tcy'ajal Amiud, atzun cyxol tiyjil Manasés: Atzun Gamaliel aju tcy'ajal Pedasur. 11Cyxol tiyjil Benjamín: Atzun Abidán aju tcy'ajal Gedeoni. 12Cyxol tiyjil Dan: Atzun Ahiezer aju tcy'ajal Amisadai. 13Cyxol tiyjil Aser: Atzun Pagiel aju tcy'ajal Ocrán. 14Cyxol tiyjil Gad: Atzun Eliasaf aju tcy'ajal Deuel. 15Cyxol tiyjil Neftalí: Atzun Ahira aju tcy'ajal Enán, chi Kman te Moisés. 16Atzun ke nejenel jlu e jaw sc'o'n cyxol cycyakil aj Israel, nejenel ke cyxol junjun c'loj cyiyjil ex nejenel ke cyxol ela' milchak aj Israel. 17Tuj tnejel k'ij te tcabin xjaw oc cychmo'n Moisés ex Aarón ke xinak lu, akeju otok che jaw t-sc'o'n Dios, cyuc'ix cycyakil xjal, ex jaw cyi'n jun cyajlal cycyakil aj Israel; cub cytz'iban cybi teylex junjun tuj ttxolil ex tuj c'lojin, ic tza'nx cyiyjil, xi ke' cyu'n cyi'j keju otok che japun twi' winkin abk'i, 19ic tza'nx otok tzaj tma'n Kman te Moisés. Aju tajlal lu jaw tuj tzkij tx'otx' t-xe witz Sinaí. 20Tej tbant tajlal ti'j teylex junjun c'loj ic tza'nx tiyjil, ex tej tcub tz'ibet cybi teylex junjun, aju cyajlal ke xinak otok japun winkin abk'i cyu'n, atzun jlu: Cyxol tiyjil Rubén aju nej tcy'ajal Israel, japun jun tajlal te 46,500 xinak at cynabl tu'n cyxi' tuj k'oj. 22Cyxol tiyjil Simeón japun jun tajlal te 59,300 xinak. 24Cyxol tiyjil Gad japun jun tajlal te 45,650 xinak. 26Cyxol tiyjil Judá japun jun tajlal te 74,600 xinak. 28Cyxol tiyjil Isacar japun jun tajlal te 54,400 xinak. 30Cyxol tiyjil Zabulón japun jun tajlal te 57,400 xinak. 32Cyxol cabe tiyjil José japun jun tajlal te 40,500 xinak ti'j tiyjil Efraín ex ti'j tiyjil Manasés japun jun tajlal te 32,200 xinak. 36Cyxol tiyjil Benjamín japun jun tajlal te 35,400 xinak. 38Cyxol tiyjil Dan japun jun tajlal te 62,700 xinak. 40Cyxol tiyjil Aser japun jun tajlal te 41,500 xinak. 42Cyxol tiyjil Neftalí japun jun tajlal te 53,400 xinak. 44Atzun cyajlal o japun jlu tej tjaw cyajlal tu'n Moisés, tuc'ix Aarón ex cyuc'ix cablaj nejenel cyxol aj Israel, jun cyxol junjun c'loj cyiyjil. 45Aju cyajlal aj Israel xi'x ke' cyi'j keju otok japun winkin abk'i cyu'n ex at cynabl tu'n cyxi' tuj k'oj. 46Tu'n tcyakilx japun jun tajlal te 603,550 xinak. 47Pero minti' e oc aj Leví te tajlal cyxol ke xinak aj Israel, 48porque otok txi tma'n Kman te Moisés cyja': 49Oc tjaw cyajlal aj Israel tu'na, mi'n che oc tk'o'na ke tiyjil Leví te tajlal cyxol, 50nok o'cx che oquel tk'o'na ke tu'n tcyaj ten ja xbalun te mojbabl tibil tuj cycwent, cyuc'ix ke macbil ex tcyakilju at tuj. Ake che ic'el lak'bante ja xbalun te mojbabl tibil, cyuc'ix cycyakil macbil in che ajben tuj, ax icx ake che ajbel tuj ja xbalun te mojbabl tibil, ex nikayin che bel ten ti'jele. 51Oc tic' lak'bet ja xbalun te mojbabl tibil tu'n t-xi' tuj juntl part, ake at cyoclen ti'j tu'n tbaj cyco'pin, ex cyu'nx cjawil cybincha'n juntl maj jatum che bel ten. Ex alcye jun xjal mya aj Leví ma pon lak'e' ti'j, bi'x cbel byet. 52Atzun ke mastl aj Israel che bel ten tuj c'lojin, teyle junjun tu'n tten tuj tex tcampament ex tjak' tex tbander. 53Atzun cye aj Leví che bel ten ti'jele ja xbalun te mojbabl tibil tu'ntzun mi'n ttzaj tk'oj Kman cyi'j aj Israel. Tuj cycwent aj Leví cyjel ten ja xbalun te mojbabl tibil, chi Kman te Moisés. 54O cybincha aj Israel tcyakil ic tza'nx otok tzaj tma'n Kman te Moisés.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\