NÚMEROS 16

1Attok jun aj Leví, tiyjil Coat, Coré tbi, tcy'ajal Ishar, tuc'ix oxetl xinak tiyjil Rubén, Datán tbi jun ex Abiram tbi juntl, tcy'ajal Eliab ke, tuc'ix On aju tcy'ajal Pelet, 2jaw cyi'n cyib ti'j Moisés. Ex cyi'jtzun ke jlu oc cymojbantl cyib 250 xinak aj Israel, nejenel ke cye tnam xjal, ex ajun ke cyoc te tajlal cyxol keju in che k'onte cyconsej xjal, ex ba'n yolbil cye. 3Cycyakiltzun ke xinak lu oc cychmon cyib, e jaw tilj ti'j Moisés ex ti'j Aarón ex xi cyma'n cye: —Acux tu'n cycawine kibaje, porque cycyakil tnam xjal xjan ke ex at Kman kuc'il kcyakil. ¿Tiku'ntzun nno'c cyk'on cyibe te cawil ma'xix cyoclene cyibaj tnam xjal etzan tu'n Kman? Che chi. 4Tejtzun tbinte Moisés jlu, cub mutzk'aj ex pon tacl tibaj twitz max twitz tx'otx', 5ex xi tma'n te Coré ex cye keju otok moje' cyyol tuc'il: —Nchi'jxi prim ctzajel tyec'un Kman alcye aju axix toc te Kman ex alcye aju axix toc xjan, ex ax te Kman cjawil sc'onte alcyeju xjal tajbil Kman tu'n tpon lak'e' twitz. 6Aya Coré, cyuc'ix ke tuc'ila, cybinchaye jlu: Bix tzaj cyi'ne ẍla'c patbil storac, 7bix cu'x cyk'o'ne xk'a'l cyuj, tuc'ix storac, ex cyk'o'n cubtzune twitz Kman nchi'j. Aju xinak cjawil t-sc'o'n Kman, atzunte xjansamaj. Acuxtzun tjaw cyi'n cyibe wi'je, akeye aj Leví. 8Ax icx xi tma'ntl Moisés te Coré: —Chin cybintze, akeye aj Leví: 9¿Maj ch'intzun t-xilen tuj cywitze tu'nju ma che jaw sc'o'ne tu'n Dios cyxol tnam xjal aj Israel tu'n cytene nikayin twitz, tu'n cyajbene tuj tja Dios ex tu'n cyajbene cyxol tnam xjal? 10Ate Kman jaw sc'onte teya ex cye mastl aj Leví, akeju at t-xilena cyuc'il, tu'n cytene nikayin twitz, atzun ja'lo ¿cyajbile tu'n cyoque te pal? 11Cyja'tzun aya cyuc'ix ke tuc'ila ma jaw cyi'n cyibe ti'j Kman, porque ¿ti t-xilen Aarón tu'nju in che yoline mya ba'n ti'j? 12E je'xtzun txocbaj Datán tuc'ix Abiram akeju tcy'ajal Eliab, tu'n Moisés, atzun cye tzaj cytzak'we'n: —Mlay ko'xe. 13¿Ch'inpetzun t-xilen tuj twitza tu'nju ma ko etz ti'na tuj Ejipt, tuj jun tx'otx' tbanilxix ex k'inun tx'otx', tu'n kcyime tu'na tuj tzkij tx'otx' lu, ax icx taja tu'n toca te jun nejenel ma'xix toclen kibaje? 14Na'nx kxi ti'na tuj tx'otx' tbanilxix ex k'inun tx'otx' ex na'nx ttzaj tk'o'na kcojbile ex ke tkan k-uvaye. ¿Che xelpe ti'na cycyakil xjal ic tza'n moẍ ke? Mi'n, mlayx ko'xe, che chi. 15Tzajtzun nimxix tk'oj Moisés ex xi tma'n te Kman: —Mi'n txi tc'mo'na cyoyaj xjal lu. Misicyer jun cybur ma tz'el wi'ne ex bajx nbinchaye jun mya ba'n cyi'j. 16Te tibajxi jlu xi tma'n Moisés te Coré: —Aya cyuc'ix ke tuc'ila, bix che pone nchi'j twitz Kman ex tuc'ix Aarón ctel ma chixin. 17Teyle te junjun tu'n t-xi ti'n t-ẍla'c tcu'x storac tuj. Ax icx teya tuc'ix Aarón cxel cyi'ne cyẍla'que, ex cbel cyk'o'ne twitz Kman junx tuc'il cyẍla'c 250 xinak. 18Teylex te junjun tzaj ti'n t-ẍla'c, ex cu'x tk'o'n xk'a'l tuj tuc'ix storac, ex e cubtzun ten twitz ja xbalun te mojbabl tibil, junx tuc'il Moisés ex Aarón. 19Otok che baj tchmo'n Coré cycyakil tnam xjal twitz ja xbalun te mojbabl tibil tu'n tjaw cyi'n cyib ti'j Moisés ex ti'j Aarón. Cubtzun ten tajwalil Kman cywitz cycyakil tnam xjal, 20ex tzaj tma'n Kman te Moisés ex te Aarón: 21—Cypa'mil cyibe cyi'j tnam xjal lu, porque nok minaben che najel wu'ne ja'lo. 22Atzun cye e cub mutzk'aj ex pon tacl tibaj cywitz max twitz tx'otx', ex cyma: —Kman Dios, tu'na in tzaj tk'o'na cychwinklal cycyakil xjal, ¿Maj ctzajeltzun tk'oja cyi'j cycyakil tnam xjal nok tu'n tlaj til jun xjal? 23Atzunte Kman tzaj ttzak'we'n te Moisés ex tma: 24—K'manxa cye cycyakil aj Israel tu'n cyel lak'e' cyi'j ke ja xbalun jatum cyocxsa'n Coré, Datán ex Abiram. 25Jawtzun we' Moisés ex xi' jatum ate'tok Datán ex Abiram ex e oc lpe' ke cytijil xjal aj Israel ti'j. 26Xitzun tma'n Moisés cye tnam xjal cyja': —Cyel lak'e'ye cyi'j cyja xjal jumajx mya ba'n ke, ex mi'n tz'oc cymaco'ne jun ti'xti at cye, tu'ntzun mya ajun keye tu'n cynaje tu'n tlaj cyil. 27E je'ltzun lak'e' tnam xjal cyi'j cyja Coré, Datán ex Abiram. Atzunte Datán ex Abiram e je'tz ex e cub ten ttzi cyja, xbalun ja, cyuc'ix ke cyxu'jil ex ke cyc'wa'l. 28Ex tmatl Moisés: —Ja'lo c'elel cynic'e ti'j ka ate Kman ma tzaj samante weye tu'n tbant tcyakil jlu wu'ne, ex mya tu'n wexe nnic' in bant jlu. 29Katzun ma che cyim xjal lu ic tza'nx in che cyim cycyakil xjal, myatzun a Kman ma tzaj samante weye; 30pero ka ma tbincha Kman jun ac'aj tbinchben; ka ma tz'el c'abchaj tx'otx' ex ka ma che'x tz'ak xjal lu tuj tuc'ix tcyakilju at cye, ex itz'x ke oc cycu'pun tz'ak max tuj cynajbil cyimni, c'eleltzun cynic'e ti'j ka ake xjal lu ma che el ic'unte Kman. 31Tejtzun tbaj yolin Moisés, el c'abchaj tx'otx' jatum cycubsa'ntok 32ex e je'x tz'ak ke xjal tuj, akeju otok moje' cyyol tuc'il Coré, cyuc'ix keju ate' tuj cyja ex tcyakilju at cye. 33Itz'x ke tej cycu'pun tz'ak tuj cynajbil cyimni tuc'ix tcyakilju at cye, ex octzun tmojban tib tpa'xil tx'otx' juntl maj. Cyja'tzun tten e cyim ex bi'x e cub naj cyxol aj Israel. 34Tejtzun cybinte aj Israel, akeju ate'tok cyi'jele, in che sch'intok xjal lu, e je'l ok ex cyma: Nok ko'x tz'ak tuj tpa'xil tx'otx'. 35Ax icx tzaj t-sama'n Kman jun k'ak', ex tu'n jlu e baj tz'e'y keju 250 xinak, akeju e cub patunte storac. 36Tzajtzun yolin Kman tuc'il Moisés ex tma: 37K'manxa te Eleazar aju tcy'ajal pal Aarón tu'n cyetz ti'n tuj k'ak' ke ẍla'c patbil storac, ex tu'n tex tko'n najchak wen aju xk'a'l at cyuj, porque xjansamaj ke ẍla'c lu. 38Ke cyẍla'c ke xjal ma che naj tu'n tlaj cyil, xjansamaj ke, porque o che ajben tu'n tcub k'o'n storac nwitze. E cybaj tx'ino'n ke ẍla'c lu, tu'n cybant lámina cyi'j, tu'n cyoc lo'tzit ti'j altar, tu'ntzun tajben te jun techal cye aj Israel, chi Dios. 39Jawtzun tchmo'n pal Eleazar ke ẍla'c k'an c'uxbil cytx'otx'il, akeju otok tzul cyi'n ke xjal otok che cyim tu'n k'ak', ex xi tma'n tu'n cybaj bincha'n ke lámina cyi'j, tu'n cyoc lo'tzit ti'j altar. 40A jlu ajben te jun techal cye aj Israel, ka mi jun jacu pon lak'e' ti'j altar tu'n tcub tpatun storac twitz Kman ka mya tiyjil Aarón. Katzun at jun ma tbincha icju, ax cbajel ti'j ic tza'n o baj ti'j Coré ex cyi'j ke tuc'il. Tbinchatzun Eleazar tcyakil ic tza'nx otok tma Kman te Moisés. 41Tuj juntl k'ij cycyakil tnam xjal aj Israel e oc ten yolil mya ba'n ti'j Moisés ex ti'j Aarón ex cyma: —Akeye ma che cub byonte cye tnam xjal etzan tu'n Kman. 42Tzaj cyk'oj xjal, ex tej toc cychmon cyib cyi'jele Moisés ex Aarón xi cyque'yin ti'j ja xbalun te mojbabl tibil, lu otok cub ten txkan muj tibaj ex cub tyec'un tib tajwalil Kman. 43Atzunte Moisés tuc'ix Aarón e je'x twitz ja xbalun te mojbabl tibil, 44ex tzaj tma'n Kman te Moisés cyja': 45—Cypa'mil cyibe cyi'j xjal lu, porque nok minaben che najel wu'ne ja'lo. Atzunte Moisés tuc'ix Aarón e cub mutzk'aj ex pon tacl tibaj cywitz max twitz tx'otx'. 46Xitzun tma'n Moisés te Aarón: —K'intza t-ẍla'ca, k'on cu'xa xk'a'l tuj, aju tcub tibaj altar, k'o'n cu'xa storac tuj, txi'ya jurat naj jatum ate' tnam xjal, patun cuba storac ex kaninxa te Dios tu'n tnajset cyil, porque ma tzaj nimxix tk'oj Kman cyi'j ex ya ma tzyet tu'n cycyim xjal, chi Moisés. 47Banttzun tu'n Aarón aju xi tma'n Moisés te, ex xi kelan jatum ate' tnam xjal. Otok tzyet tu'n cycyim tnam xjal tu'n c'ixbisabl otok tzaj t-sama'n Kman. Atzunte Aarón cub tpatun storac ex xi tkanin te Dios tu'n tnajset cyil tnam xjal. 48Cubtzun ten Aarón cyxol keju otok che cyim cyuc'il keju itz'x ke, ex we'tzun tu'n cycyim xjal. 49Akeju xjal e cyim tu'nju c'ixbisabl lu, japun jun tajlal te 14,700, ex part keju otok che cyim nok tu'n tlaj til Coré. 50Tejtzun twe' tu'n cycyim xjal, ajtzun meltz'aj Aarón ttzi ja xbalun te mojbabl tibil jatum ta'tok Moisés.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\