NÚMEROS 19

1Tzaj yolin Kman tuc'il Moisés ex tuc'il Aarón ex tma: 2Akine Cymane in xi nma'ne jlu: Cymanxe cye aj Israel tu'n ttzaj cyi'n tuc'ila jun vac cyak que'yin ttzmal, minti' tpaltil ex bajx tz'ocx tjak' yuw. 3Cxeltzun cyk'o'ne te pal Eleazar, atzun te c'elex k'inte ti'jxi campament ex cxel tma'n tu'n tcub byo'n twitz. 4Ctzajel ti'n pal Eleazar ch'in chic' tu'n jun tal twi tk'ab, ex cxel ttx'ito'n wuk maj tumlal ja xbalun te mojbabl tibil. 5Cbeltzun patun vac twitz, tuc'ix ttz'umal, tuc'ix tchibjal, tuc'ix tchc'el ex tuc'ix ttxa'. 6Ctzajeltzun ti'ntl pal jun piẍ tze' wi'ten, tuc'ix jun tk'ab tal c'ul hisopo, tuc'ix jun piẍ xbalun cyak que'yin, ex che oquex tk'o'n tuj k'ak' jatum in tz'e'y vac. 7Te tibajxi jlu cbajel ttx'jo'n pal t-xbalun, ax icx te cbajel chin, ex te tibajxi jlu ba'n tu'n tocx tuj campament; max c'oquel pal te sak juntl maj ocxi tex k'ij. 8Ax icx aju xjal otok cub patunte vac cbajel ttx'jo'n t-xbalun ex cbajel chin, ex max c'oquel te sak juntl maj ocxi tex k'ij. 9C'elex k'i'n ttza'jil vac tu'n jun xjal t-saksan tib, ex cbel tk'o'n tuj jun lugar sak ti'jxi campament. Aju tza'j lu cxel cyc'u'n aj Israel tu'n tajben tu'n tbaj bant a' te saksabl cye, ex tu'n tel cyil tu'n. 10Aju xjal otok jaw chmonte tza'j lu cbajel ttx'jo'n t-xbalun, ex max c'oquel te sak juntl maj ocxi tex k'ij. Atzun jun ley lu cucx ctel te jumajx tu'n tajben cye aj Israel, ex cye ke stranjer xjal ax najl cyxol. 11Alcye jun ma tz'oc maconte t-ximlal jun cyimni, wuk k'ij ctel tuj ttz'ilil. 12Tuj toxin k'ij ex tuj twukin k'ij cbajel t-saksan tib tu'nju a' te saksabl, ex csakseteltzun. Katzun mi'n ma baj t-saksan tib tuj toxin k'ij ex tuj twukin, mlaytzun sakset. 13Ka at jun ma tz'oc maconte t-ximlal jun cyimni ex minti' in baj t-saksan tib, tu'n tlaj jlu in baj ttz'ilsa'n njaye; cyja'tzun bi'x c'elex lajet cyxol aj Israel. Cucx ctel tuj ttz'ilil tu'nju minti' ma tz'oc chitit ju a' te saksabl ti'j. 14Atzun ley lu tu'n tajben oc tcyim jun xjal tuj jun ja xbalun: Cycyakil keju ate'cx tuj ja xbalun ex cycyakil keju che oquex tuj, che tel wuk k'ij tz'il ke. 15Ex cycyakil ke xar ex ke c'il mya maksi'n cytzi', ex ka mya mejor cyten cymaksil, ax icx che tel tz'il ke. 16Alcye jun ma tz'oc maconte t-ximlal jun cyimni byo'n otok cub, ex ka tu'n yabil otok cyim tuj cojbil, ex ka ma tz'oc tmaco'n cybakil cyimni, ex ka jun pantyón, wuk k'ij ctel tz'il cyu'n jlu. 17Ti'jtzun xjal ttz'ilsan tib, ctzajel k'it ch'in ttza'jil vac otok cub patit te chojbil il, ex cbelex k'ot tuj jun xar tu'ntzun t-xi ket a' tibaj, aju a' tzajni k'it ti'j twi a'. 18Ex jun xjal t-saksan tib ctzajel ti'n jun tk'ab tal c'ul hisopo, cbelex tk'o'n tuj a', ex cxel ttx'ito'n ti'j ja xbalun, cyi'j ke ti'xti ex cyi'j ke xjal ate'cx tuj ja, ax icx cxel ttx'ito'n ch'in ti'j xjal otok tz'oc maconte tbakil jun cyimni, ex ka t-ximlal jun xjal byo'n otok cub, ex ka tu'n yabil otok cyim, ex ka otok tz'oc tmaco'n jun pantyón. 19Atzunte xjal t-saksan tib c'oquel ttx'ito'n ch'in a' lu tuj toxin k'ij ex tuj twukin k'ij ti'j xjal ttz'ilsan tib. Tuj twukin k'ij cbajel sakset. Aju xjal otok baj ttz'ilsan tib cbajel ttx'jo'n ti'j t-xbalun ex cbajel chin, ex max c'oquel te sak juntl maj ocxi tex k'ij. 20Ka at jun xjal ttz'ilsan tib ex minti' in baj t-saksan tib, bi'x c'elex lajet tu'ntzun mi'n tten cyxol t-xjalil tu'nju otok baj ttz'ilsa'n njaye. Tu'nju minti' otok tz'oc tx'itet a' te saksabl ti'j, cucx ctel tuj ttz'ilil. 21A jlu jun ley cucx ctel te jumajx. Aju xjal c'oquel tx'ito'n a' te saksabl ti'j juntl, il ti'j tu'n tel ttx'jo'n ti'j t-xbalun. Alcye jun ma tz'oc maconte a' te saksabl ctel tz'il, ex max c'oquel te sak juntl maj ocxi tex k'ij. 22Tcyakilju c'oquel tmaco'n jun xjal ttz'ilsan tib, ctz'ilixtel tu'n; ex alcye jun ma tz'oc maconte jlu, ax icx ctz'ilixtel; max c'oquel te sak juntl maj ocxi tex k'ij, chi Kman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\