NÚMEROS 2

1Tzaj yolin Kman tuc'il Moisés ex Aarón ex xi tma'n cye: 2Ke aj Israel at tu'n cycub ten najchakyin ti'jele ja xbalun te mojbabl tibil, teyle junjun tjak' tbander ex tuc'ix juntl bander te junjun c'loj tiyjil. 3Ke soldad in che bet tjak' bander cye tiyjil Judá, atzun che bel ten tuj tjawitz k'ij, tuj c'lojin cyten. Aju nejenel cyxol, atzun Naasón aju tcy'ajal Aminadab, 4ex tza'nx tajlal otok jaw, japun jun tajlal te 74,600 xinak aj Judá. 5Cytxlaj che bel ten ke soldad te tiyjil Isacar, ex aju nejenel cye, atzun Natanael aju tcy'ajal Zuar, 6ex tza'nx tajlal otok jaw, japun jun tajlal te 54,400 xinak aj Isacar. 7Ax icx che bel ten ke soldad te tiyjil Zabulón cytxlaj, ex aju nejenel cyxol, atzun Eliab aju tcy'ajal Helón, 8ex tza'nx tajlal otok jaw, japun jun tajlal te 57,400 xinak aj Zabulón. 9Cyja'tzun tten, cbel ten ox c'loj soldad tuj campament te Judá, tuc'il jun tajlal tu'n tcyakilx te 186,400 xinak. Atzun ke che bel nej cywitz aj Israel. 10Ke soldad in che bet tjak' bander te Rubén, atzun che bel ten tuj tnayaj k'ij. Aju nejenel cyxol, atzun Elisur aju tcy'ajal Sedeur, 11ex tza'nx tajlal otok jaw, japun jun tajlal te 46,500 xinak aj Rubén. 12Ex cytxlaj che bel ten ke soldad te tiyjil Simeón, ex aju nejenel cyxol, atzun Selumiel aju tcy'ajal Zurisadai, 13ex tza'nx tajlal otok jaw, japun jun tajlal te 59,300 xinak aj Simeón. 14Ax icx che bel ten ke soldad te tiyjil Gad cytxlaj, ex aju nejenel cyxol, atzun Eliasaf aju tcy'ajal Deuel, 15ex tza'nx tajlal otok jaw, japun jun tajlal te 45,650 xinak aj Gad. 16Cyja'tzun tten, cbel ten ox c'loj soldad tuj campament te Rubén, tuc'il jun tajlal tu'n tcyakilx te 151,450 xinak. Atzun ke che xel lpe' te tcabin c'loj. 17Atzun ke aj Leví che xel lpe' cyi'j kak c'loj aj Israel lu tu'n t-xi cyi'n ja xbalun te mojbabl tibil, ex kak c'lojtl che xel lpe' cyi'j ic tza'nx cyten jatum otok che cub ten; txolin cyten oc cyxi bet ex tjak' cyex cybander. 18Ke soldad in che bet tjak' bander te Efraín, atzun che bel ten tuj telex k'ij tuj c'lojin cyten. Aju nejenel cyxol, atzun Elisama aju tcy'ajal Amiud, 19ex tza'nx tajlal otok jaw, japun jun tajlal te 40,500 xinak aj Efraín. 20Ex cytxlaj che bel ten ke soldad te tiyjil Manasés, ex aju nejenel cyxol, atzun Gamaliel aju tcy'ajal Pedasur, 21ex tza'nx tajlal otok jaw, japun jun tajlal te 32,200 xinak aj Manasés. 22Ax icx che bel ten ke soldad te tiyjil Benjamín cytxlaj, ex aju nejenel cyxol, atzun Abidán aju tcy'ajal Gedeoni, 23ex tza'nx tajlal otok jaw, japun jun tajlal te 35,400 xinak aj Benjamín. 24Cyja'tzun tten, cbel ten ox c'loj soldad tuj campament te Efraín, tuc'il jun tajlal tu'n tcyakilx te 108,100 xinak. Atzun ke che xel lpe' te toxin c'loj. 25Ke soldad in che bet tjak' bander te Dan, atzun che bel ten tuj tbank'ab k'ij tuj c'lojin cyten. Aju nejenel cyxol, atzun Ahiezer aju tcy'ajal Amisadai, 26ex tza'nx tajlal otok jaw, japun jun tajlal te 62,700 xinak aj Dan. 27Ex cytxlaj che bel ten ke soldad te tiyjil Aser. Aju nejenel cyxol, Pagiel aju tcy'ajal Ocrán, 28ex tza'nx tajlal otok jaw, japun jun tajlal te 41,500 xinak aj Dan. 29Ax icx che bel ten ke soldad te tiyjil Neftalí cytxlaj. Aju nejenel cyxol, atzun Ahira aju tcy'ajal Enán, 30ex tza'nx tajlal otok jaw, japun jun tajlal te 53,400 xinak aj Neftalí. 31Cyja'tzun tten, cbel ten ox c'loj soldad tuj campament te Dan, tuc'il jun tajlal tu'n tcyakilx te 157,600 xinak. Atzun ke che xel lpe' te mancbil tjak' cybander. 32Aju tajlal jaw cyi'j aj Israel tuj c'lojin cyten ic tza'nx cyiyjil, o japun jun tajlal tu'n tcyakilx te 603,550 xinak. 33Atzun ke aj Leví minti' e oc te tajlal tej tjaw cyajlal aj Israel, ic tza'nx otok tzaj tma'n Kman te Moisés. 34Atzun cye aj Israel o cybincha tcyakil ic tza'nx otok tzaj tma'n Kman te Moisés: Teyle junjun cub ten tjak' tex tbander, tuj c'lojin e bet cyuc'il ke cyex cyiyjil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\