NÚMEROS 20

1E pon cycyakil aj Israel tuj tzkij tx'otx' Zin tuj tnejel xjaw te abk'i, ex ax e cub ten mya nim k'ij tuj Cades. Atzun cyim María ex ax cu'x maku'n. 2Tuj lugar lu minti' cnet cyc'a xjal a', e oc cychmon cyib cycyakil tu'nju at cyk'oj ti'j Moisés ex ti'j Aarón, 3ex tzaj cyyol ti'j Moisés: —Maswitlo ba'n nokwit bi'x o cyime junx cyuc'il ke ktzan kermaniye e cyim tu'n Kman. 4¿Ti til e tzaj ti'na ke xjal etzan tu'n Kman tu'n cyul tuj tzkij tx'otx' lu? ¿Maj tajtzuna tu'n kcyime cyuc'ix ke kalune? 5¿Tiku'n o jetz ti'na tuj Ejipt tu'n kul ti'na tuj lugar lu puro xobajil? Minti' ch'in kawal ba'n tu'n tcu'x kawa'n tuj; minti' tkan higo, minti' tkan uva, minti' tkan carnad ẍok'; minti'lpe a' te kc'a, che chi. 6Atzunte Moisés tuc'ix Aarón el cypa'n cyib cyi'j xjal, e je'x ttzi ja xbalun te mojbabl tibil, e cub mutzk'aj ex pon tacl tibaj cywitz twitz tx'otx'. Cub tyec'un tib t-spic'umal Kman cywitz, 7ex tzaj tma'n Kman te Moisés: 8—Chmon oca tnam xjal, aya tuc'ix ttzica Aarón, tzyuma aju var ex k'manxa te pic, cywitzx cycyakil tnam xjal, tu'n tetz a' tuj, ex c'eletztzun a' tuj pic tu'n cyc'an tnam xjal cyuc'ix cyalun. 9Jawtzun ttzyu'n Moisés aju var tcub twitz Kman ic tza'nx otok tma Kman te. 10Baj cychmo'n Moisés tuc'ix Aarón tnam xjal t-xe pic ex tma Moisés cye: —Cybinxe, akeye xjal miban che bin: ¿C'eletzpe a' ku'ne tuj pic lu te cyc'aye? 11Jaw ti'n Moisés tk'ab ex oc tpek'an cab maj aju pic tu'nju var, ex etz nimxix a' tuj pic. E octzun ten xjal c'al a' cyuc'ix cyalun. 12Atzunte Kman tma te Moisés ex te Aarón: —Tu'nju minti' xke' cyc'u'je wi'je ex minti' ẍin jaw cynimsa'ne cywitz aj Israel, mlay che ocx cyi'ne ke xjal tuj tx'otx' tziyimaj wu'ne cye, chi Dios. 13Atzun tbi twi a' lu Meriba, jatum e jaw yolin aj Israel ti'j Kman, ex atzun tzaj tyec'un Kman cye ka xjan te. 14Matok ate' tuj Cades e je'x t-sama'n Moisés junjun t-sanjel tu'n cypon tuc'il rey te Edom ex tu'n t-xi cyma'n te: Ke termaniya aj Israel ma tzaj cyma'n teya cyja': Ba'n tu'na aju yajbil ma tzic'x ku'ne. 15Ke ktzan kxe'chele e je'x tuj Ejipt ex nim tyemp o ko tene ma chixin, o ko yajlanjtze cyu'n aj Ejipt ic tza'nx yajbil cye ktzan kxe'chele, 16o cubsane twitz Kman, o tzaj tbi'n tk'ajk'ajel kwi'ye, tzaj t-sama'n jun anjel, ex o etz k'i'ne tu'n tuj Ejipt. Atzun ja'lo lu ko'ye ato'ye tuj tnam Cades aju tmojonin tib tuc'il ttanmiya. 17In ko cubsane twitza tu'n ttzaj tk'o'na ambil keye tu'n kic'x bete tuj ttx'otx'a. Mi'n ko ic'x bete tuj tx'otx' at awal tuj, mi tuj tkan uva, ex mi'n ko c'ane ti'j a' cyuj ke t-xocha. Tuj ninbe ko betele, ex mi'n txi ki'ne juntl be ocxi kexe ti'jxi ttx'otx'a, che chi. 18Tzaj ttzak'we'n rey te Edom: —Mi'n che ic'x bete tuj ntx'otx'e, porque katzun ma che ic'x bete, chin elexe cyuc'il ke nsoldadiye k'ojlel cyi'je. 19Xi cytx'olba'n juntl maj ke aj Israel: —O'cx tuj ninbe ko ic'x bete. Akoye ex ke kwacẍe, ka ma ko c'ane ti'j a' cyuj t-xocha jacu kchoje teya. O'cx keye kajbile, tu'n kic'x bete tuj ttx'otx'a. 20Tzaj ttzak'we'n rey te Edom: —Mlay che ic'x bete. Etztzun rey te Edom k'ojlel cyi'j aj Israel cyuc'ix nimcu t-soldad, k'i'mlex cymacbil te k'ojbil, 21ex minti' o tak' rey te Edom ambil cye aj Israel tu'n cyic'x bet tuj ttx'otx'. Tu'n jlu xi cyi'n aj Israel juntl be. 22Cub be cyu'n cycyakil aj Israel, e je'tz tuj Cades ex e pon t-xe witz Hor. 23Atzun tuj tmojonil tx'otx' Edom tuc'ix witz Hor o tma Kman te Moisés ex te Aarón: 24Cymel Aarón ex mlay pon tuj tx'otx' o txi ntziyane cye aj Israel, porque e ic'e tibaj nyole tuj Meriba jatum etz twi a'. 25Aya Moisés, k'inxa Aarón tuc'ix Eleazar aju tcy'ajal, ex k'i'n jaxa ke twi witz Hor, 26atzun c'elel ti'na t-xbalun Aarón, aju t-xbalun pal, ex c'oquel tk'o'na ti'j Eleazar, ex axtzun cymel Aarón ex cpol cyuc'il ke ktzan t-xe'chel. 27Tbinchatzun Moisés ic tza'nx otok tma Kman te, ex o cyil cycyakil xjal tej cyjax twi witz. 28Atzun el ti'n Moisés t-xbalun Aarón, aju t-xbalun pal, ex oc tk'o'n ti'j Eleazar aju tcy'ajal Aarón. Axtzun cyim Aarón twi witz Hor; atzunte Moisés tuc'ix Eleazar e cu'tz twi witz. 29Tejtzun cybinte cycyakil aj Israel ka otok cyim Aarón, e oc ten ok'el 30 k'ij ti'j.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\