NÚMEROS 28

1Tzaj yolin Kman tuc'il Moisés ex tma: 2K'manxa cye aj Israel tu'n mi'n t-xi cycolin tu'n ttzaj cyk'o'n cyoyaj weye, akeju patun in che cub cyuj ke nink'ij banimaj ti'j, te jun oyaj at tc'oc'jal in chin tzalaje ti'j. 3Ax icx k'manxa cye: Akeju oyaj tu'n tcub cypatun te weye, atzun ke jlu: Tcyakil k'ij cbel cypatun cabe tal tman ẍne'l te jun abk'i ke ex minti' cypaltil; 4jun cbel patit te prim ex juntl te kale, 5tuc'ix cabe libr arin tbanilxix xyok'imaj tuc'il jun litr aseyt nne'l ti'j twitz olivo. 6Atzunju chojbil lu tu'n tcub patit tcyakil k'ij, ic tza'n xi nma'ne cye t-xe witz Sinaí, te jun oyaj at tc'oc'jal in chin tzalaje ti'j, 7tuc'ix jun litr oyaj vin, tu'n t-xi cyk'o'n ti'j junjun tal ẍne'l. Cbel ket vin lu nwitze twitz njaye. 8Aju tcabin tal tman ẍne'l cbel patit te chojbil te kale, tuc'ix oyaj ti'j twitz awal ex ju oyaj ti'j ta'l twitz uva, ic tza'nx ju oyaj cxel cyk'o'n te prim. Jun oyaj lu patun in cub at tc'oc'jal in chin tzalaje ti'j. 9Cyuj ke k'ij te ojlabl ctzajel cyk'o'n cabe tal tman ẍne'l te jun abk'i ke ex minti' cypaltil, tuc'ix cyaje libr arin tbanilxix xyok'imaj tuc'il aseyt te jun oyaj ti'j twitz awal, tuc'ix oyaj ti'j ta'l twitz uva. 10Atzun oyaj jlu tu'n tcub patit cyuj ke k'ij te ojlabl, ex part aju oyaj in cub patit tcyakil k'ij tuc'ix oyaj ti'j ta'l twitz uva. 11Tuj tnejel k'ij te teyle junjun xjaw ctzajel cyk'o'n ke chojbil patun in che cub te weye, ex atzun ke jlu: Cabe tal tor, jun tman ẍne'l ex wuk tal tman ẍne'l ma te jun abk'i ke, ex cycyakil ke jlu minti' cypaltil. 12Ti'j teyle junjun tal tor ctzajel cyk'o'n kak libr arin tbanilxix xyok'imaj tuc'il aseyt, atzun ti'j tman ẍne'l ctzajel cyk'o'n cyaje libr arin xyok'imaj tuc'il aseyt, 13ex ti'j teyle junjun tal tman ẍne'l ctzajel cyk'o'n cabe libr arin xyok'imaj tuc'il aseyt. Atzun jun oyaj jlu patun in cub at tc'oc'jal in chin tzalaje ti'j. 14Ti'j teyle junjun tal tor, ctzajel cyk'o'n cabe litr oyaj ta'l twitz uva, ex jun litr tuc' mey ti'j tman ẍne'l, ex jun litr ti'j teyle junjun tal tman ẍne'l. Atzun ke chojbil lu patun tu'n cycub oc cytzaj que'yin xjaw tcyakil maj tuj abk'i. 15Ax icx ctzajel cyk'o'n jun tman chip weye te chojbil cyil oc cytzaj que'yin xjaw, ex part ke chojbil patun in che cub tcyakil k'ij, tuc'ix oyaj ta'l twitz uva in che'x k'ot cyi'j. 16Tuj cyajlaj tajlal tnejel xjaw te abk'i cbel cyic'sa'n Xjan K'ij te weye, 17ex tuj olaj tajlal ax xjaw lu cbel cyic'sa'n jun nink'ij. Wuk k'ij che wa'l pan minti' t-samel tuj tu'n tjaw mal tc'u'j. 18Tuj tnejel k'ij nink'ij lu, c'oquel jun buyj tibil xjan cyu'n, ex mi jun ba'n tu'n tak'nan tuj k'ij lu. 19Tujx k'ij lu cbel cypatun te chojbil weye, cabe tal tor, jun tman ẍne'l, ex wuk tal tman ẍne'l ma te jun abk'i ke, ex cycyakil ke jlu minti' cypaltil. 20Cyi'j ke chojbil lu ctzajel cyk'o'n arin xyok'imaj tuc'il aseyt: Ti'j junjun tal tor, kak libr arin, ti'j tman ẍne'l, cyaje libr 21ex ti'j junjun tal tman ẍne'l cabe libr. 22Ax icx cxel cyk'o'n jun tman chip te chojbil cyil. 23Atzun jlu cxel cyk'o'n, ex part aju chojbil patun in cub tcyakil prim. 24Ictzun ctembil cyu'n teyle junjun k'ij tuj wuk k'ij nink'ij lu, te jun oyaj patun in cub at tc'oc'jal in chin tzalaje ti'j. A jlu cxel cyk'o'n, ex part aju chojbil cbel patit tcyakil k'ij junx tuc'il oyaj ta'l twitz uva. 25Ax icx tuj twukin k'ij te nink'ij lu c'oquel jun buyj tibil xjan cyu'n, ex mi jun ba'n tu'n tak'nan tuj k'ij lu. 26Tuj nink'ij cyi'j tnejel cywitz awal, oc t-xi cyk'o'n aju tnejel ac'aj twitz awal weye, ex ka aju nink'ij oc tjapun baj wuk seman tbajlenxi Xjan K'ij, ax icx c'oquel jun buyj tibil xjan cyu'n, ex mi jun ba'n tu'n tak'nan tuj k'ij lu. 27Cbel cypatun cabe tal tor, jun tman ẍne'l ex wuk tal tman ẍne'l ma te jun abk'i ke, te chojbil weye at tc'oc'jal in chin tzalaje ti'j. 28Cyi'j ke chojbil lu ctzajel cyk'o'n arin xyok'imaj tuc'il aseyt: Ti'j junjun tal tor kak libr arin, ex ti'j tman ẍne'l cyaje libr, 29ex cabe libr ti'j junjun tal tman ẍne'l. 30Ax icx ctzajel cyk'o'n jun tman chip te chojbil cyil. 31Cbel cypatun ke chojbil lu, tuc'ix twitz awal ex ta'l twitz uva in xi k'ot cyi'j, ex part ke chojbil patun in che cub tcyakil k'ij. Ke alumaj cxel cyk'o'n te chojbil, il ti'j minti' cypaltil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\