NÚMEROS 3

1Atzun ke tiyjil Aarón ex Moisés jlu, akeju ate'tok tuj tk'ijlalil tej tyolin Kman tuc'il Moisés twi witz Sinaí: 2Atzun cybi ke tcy'ajal Aarón jlu: Nadab tbi aju nej tc'wa'l; te tibajxi e tzaj Abiú, Eleazar ex Itamar. 3Atzun ke tcy'ajal Aarón o che xjansanjtz ex xi k'o'n cyoclen tu'n cyoc te pal. 4Pero ate Nadab tuc'ix Abiú e cyim twitz Kman tuj tzkij tx'otx' t-xe witz Sinaí, porque ajben ju k'ak' cyu'n te patbil storac aju minti' o k'manjtz cye tu'n tajben. Tu'nju minti' cycy'ajal o tzaj, cyja'tzun o'cxte Eleazar tuc'ix Itamar e cyaj ten tu'n cyajben te pal ttxlaj Aarón aju cyman. 5Tzaj yolin Kman tuc'il Moisés ex tma: 6Txcontza ke tiyjil Leví tu'n cyul lak'e' twitz pal Aarón, tu'n cyonin ti'j tuj tak'un. 7Che ajbel te Aarón ex cye cycyakil aj Israel twitz ja xbalun te mojbabl tibil ex tu'n cyajben tuj tja Dios. 8Ax icx c'oquel cycwentin ke macbil ate' tuj ja xbalun te mojbabl tibil ex che ajbel cye aj Israel tuj tcyakil ak'untl tuj tja Dios. 9Pa'n ela ke aj Leví cyi'j ke mastl aj Israel, tu'ntzun cyajben o'cx te Aarón ex cye ke tiyjil. 10Atzun oclenj te pal, k'o'n cyaja tuj tk'ab Aarón ex cye ke tiyjil. Katzun at jun ma tz'oc tk'on tib te pal ex mya axix toc tiyjil pal, bi'x cbel byet. 11Tzaj yolintl Kman tuc'il Moisés ex tma: 12Ma che jaw nsc'o'ne ke aj Leví cyxol ke aj Israel, te cyxel ke nej cycy'ajal cycyakil aj Israel. Weye ke aj Leví, 13porque weye cycyakil ke nej cycy'ajal aj Israel. Tej cynaj ke nej cycy'ajal aj Ejipt, bi'x e je'l npa'ne ke nej cycy'ajal aj Israel te weye, ex ke nej cyal ke alumaj. Cyja'tzun weye ke. Akine Cymane. 14Tzaj yolintl Kman tuc'il Moisés tuj tzkij tx'otx' t-xe witz Sinaí ex tma: 15K'i'n jawa jun tajlal cyi'j cycyakil xinak aj Leví tuj c'lojin, teylex junjun tpamili; cxel ke' tajlanjtz cyi'j keju ma te jun xjaw cyul-len itz'j. 16Jawtzun tajlal tu'n Moisés ic tza'nx otok tma Kman te. 17Atzun cybi ke tcy'ajal Leví jlu: Gersón, Coat ex Merari. 18Ke tiyjil Gersón tuj c'lojin cyten, atzun ke jlu: Libni ex Simei. 19Ke tiyjil Coat tuj c'lojin cyten, atzun ke jlu: Amram, Ishar, Hebrón ex Uziel. 20Ke tiyjil Merari tuj c'lojin cyten, atzun ke jlu: Mahli ex Musi. Cycyakil ke jlu tiyjil Leví ke tuj c'lojin cyten. 21Ke aj Libni ex ke aj Simei, tiyjil Gersón ke. 22Aju tajlal jaw cyi'j ke cycy'ajal tzajx ke' cyi'j keju matok jun xjaw cyul-len itz'j, japun te 7,500 cybaj. 23Atzun ke jlu e cub ten tuj tumlal telex k'ij, ti'jxi tja Dios. 24Aju nejenel cyxol ke tiyjil Gersón, atzun Eliasaf aju tcy'ajal Lael. 25Tuj cycwent ke tiyjil Gersón ta' ja xbalun te mojbabl tibil, cyuc'ix ke tz'u'm te maksibl ti'j, tuc'ix xbalun tcub ttzi ja xbalun, 26cyuc'ix ke xbalun cycub ttxa'n pe'n, aju toc ti'jele tja Dios ex ti'j altar, tuc'ix xbalun tcub jatum tu'n cyocx xjal tuj ttxa'n tpe'n tja Dios, cyuc'ix keju c'albil cye. 27Ke tiyjil Coat tuj c'lojin cyten, atzun ke jlu: Amram, Ishar, Hebrón ex Uziel. 28Aju tajlal jaw cyi'j ke cycy'ajal tzajx ke' cyi'j keju matok jun xjaw cyul-len itz'j, japun te 8,600 cybaj. Atzun ke cyoc te cwentil tja Dios, 29ex atzun e cub ten tuj tumlal tnayaj k'ij te tja Dios. 30Aju nejenel cyxol ke tiyjil Coat, atzun Elizafán aju tcy'ajal Uziel. 31Tuj cycwent ke jlu ta' ju cax c'ubl tley Dios, tuc'ix mes, tuc'ix tcubl candil, cyuc'ix ke altar, cyuc'ix ke macbil xjansamaj in che ajben tuj c'ulbil, tuc'ix ju xbalun tcubsa'n tuj tmij tja Dios, ex cycyakil ke macbil ate' tuj. 32Aju nejenel ma'xix toclen cyxol aj Leví, atzun Eleazar aju tcy'ajal pal Aarón, ex atzun toc te k'malte cyak'un keju in che cwentin ti'j tja Dios. 33Ke tiyjil Merari tuj c'lojin cyten, atzun ke jlu: Mahli ex Musi. 34Aju tajlal jaw cyi'j ke cycy'ajal tzajx ke' cyi'j keju matok jun xjaw cyul-len itz'j, japun te 6,200 cybaj. 35Aju nejenel cyxol ke tiyjil Merari, atzun Zuriel aju tcy'ajal Abihail, ex atzun e cub ten tuj tumlal tbank'ab k'ij te tja Dios. 36Tuj cycwent ke tiyjil Merari ta' ke tz'lom te tja Dios, cyuc'ix ke tk'e'lil, cyuc'ix ke tkan, cyuc'ix ke tk'ukbil ex tcyakil in ajben cyi'j, 37ex cyuc'ix ke tkan ate' ti'jele ttxa'n pe'n, cyuc'ix ke cyk'ukbil, cyuc'ix ke stac ex ke tak'al. 38Atzun e cub ten Moisés tuc'ix Aarón, cyuc'ix ke tcy'ajal Aarón, twitz tja Dios tuj tumlal tjawitz k'ij, twitz ja xbalun te mojbabl tibil, ex atzun ke e oc cwentinte tja Dios te cyxel aj Israel. Katzun at jun xjal mya pal ma tz'ocx tuj tja Dios, il ti'j tu'n tcub byet. 39Tejtzun tjaw tajlal cyu'n Moisés ex Aarón cyi'j cycyakil c'loj cyiyjil aj Leví ic tza'nx otok tzaj tma'n Kman, japun jun tajlal te 22,000 xinak tu'n tcyakilx, tzajx ke' cyi'j keju matok jun xjaw cyul-len itz'j. 40Tzaj tma'n Kman te Moisés cyja': K'i'n jawa jun tajlal cyi'j ke nej cycy'ajal aj Israel, tzajx ke' tu'na cyi'j keju ma jun xjaw cyul-len itz'j, tz'iban cuba cybi ex ajlama jte' cybet. 41K'ontza ke aj Leví te weye te cyxel nej cycy'ajal aj Israel. Ax icx k'ontza cyalun aj Leví te weye te cyxel nej cyalun aj Israel. Akine Cymane. 42Jawtzun ti'n Moisés cyajlal nej cycy'ajal aj Israel ic tza'nx otok tzaj tma'n Kman te, 43ex cycyakil xinak nej c'wa'lbaj cu'x tz'ibet cybi tzajx ke' cyi'j keju matok jun xjaw cyul-len itz'j, japun jun tajlal te 22,273 tu'n tcyakilx. 44Ax icx tzaj yolin Kman tuc'il Moisés ex tma: 45K'ontza ke aj Leví te weye te cyxel nej cycy'ajal aj Israel, ex k'ontza cyalun aj Leví te weye te cyxel cyalun aj Israel, porque weye ke aj Leví. Akine Cymane. 46Pero akeju nej cycy'ajal aj Israel at 273 mas cywitz ke aj Leví; cyja'tzun, tu'n cycyaj co'pj keju 273 nej cycy'ajal lu, 47kaninxa jwe' sak pwak ti'j junjun, tza'nx malbil in ajben tuj tja Dios. Aju sak pwak ch'ixmi mey ons talil junjun. 48Ex k'onxa pwak te colpibl cye te Aarón ex cye ke tcy'ajal. 49Jawtzun tchmo'n Moisés pwak te colpibl cye nej cycy'ajal aj Israel, akeju 273 mas cywitz aj Leví, 50ex o chmet 1,365 sak pwak, ic tza'nx malbil in ajben tuj tja Dios. 51Te tibajxi xi tk'o'n Moisés pwak lu te Aarón ex cye ke tcy'ajal, ic tza'nx otok tzaj tma'n Kman te.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\