NÚMEROS 4

1Tzaj yolin Kman tuc'il Moisés ex tuc'il Aarón, chi cyja': 2K'i'n jawa cyajlal tiyjil Coat cyxol aj Leví, tuj c'lojin ic tza'nx junjun c'loj cyiyjil, 3akeju ma che japun twi' 30 abk'i ex cpol baj cyi'j keju ma che japun twi' 50 abk'i ex at cynabl tu'n cyajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil. 4Aju cyak'un ke tiyjil Coat tuj ja xbalun te mojbabl tibil atzun, tu'n toc cycwentin ke ti'xti xjan. 5Oc cyic' lak'e' tnam xjal, c'elel ti'n Aarón cyuc'ix ke tcy'ajal aju xbalun tcub te makbil tuj tja Dios, ex c'ic'ex cylic'un tibaj cax c'ubl tley Dios, te maksibl te. 6Ex tibaj xbalun lu, cbel cylic'un ke tz'u'm tbanilxix, te maksibl te, ex tibaj tz'u'm cbel cylic'un juntl xbalun ẍk'ilun que'yin, ex c'oquex cyk'o'n ke tze' tjak' tu'ntzun t-xi cyikan. 7Ax icx cbel cylic'un jun xbalun ẍk'ilun que'yin tibaj mes in che cub ten pan tibaj, ex tibajtzun ju xbalun lu, cbel cyk'o'n ke lak, ke cuchar nmak, ke copa te c'abl ex ke xar tcubil oyaj vin, ax icx aju pan in xi k'ot tcyakil maj. 8Tibajtzun tcyakil jlu cbel cylic'un jun xbalun cyak que'yin, ex te mancbilxi, c'ic'ex cylic'un ke tz'u'm tbanilxix tibaj, ex c'oquex cyk'o'n ke tze' tjak' tu'ntzun t-xi cyikan. 9Ax icx ctzajel cyi'n jun xbalun ẍk'ilun que'yin, ex c'ic'ex cylic'un tibaj tcubl candil, cyibaj ke candil, cyibaj ke matzbil twi mech, ke tal plat, ex cycyakil ke tcubl aseyt. 10Cycyakiltzun ke jlu cbajel cypotzin cyi'j cyu'n ke tz'u'm tbanilxix, ex cbel cyk'o'n twitz parwel tu'ntzun t-xi cyikan. 11Ax icx c'ic'ex cylic'un jun xbalun ẍk'ilun que'yin tibaj altar k'an pwak ttx'otx'il, cbel cyk'o'n ke tz'u'm tbanilxix tibaj, ex c'oquex cyk'o'n ke tze' tjak' tu'ntzun t-xi cyikan. 12C'oquex cyk'o'n cycyakil ke macbil in che ajben tuj tja Dios tuj jun xbalun ẍk'ilun que'yin, ex c'oquex cypotzin cyuj ke tz'u'm tbanilxix, ax icx cbel cyk'o'n twitz parwel tu'ntzun t-xi cyikan. 13C'elel cyi'n tza'j tibaj altar ex cbel cymaksi'n tu'n jun xbalun ẍjulin que'yin. 14Tibajtzun cbel cyk'o'n cycyakil ke macbil in che ajben tuj c'ulbil: Ke tcubl xk'a'l, ke cuchar, ke pala ex ke lak nmak, akeju in che ajben ti'j altar. Cbel cymaksi'n cyibaj cycyakil jlu cyu'n ke tz'u'm tbanilxix, ex c'oquex cyk'o'n ke tze' tjak' tu'ntzun t-xi cyikan. 15Tbajlenxitzun cypotzin Aarón cyuc'ix ke tcy'ajal cyi'j cycyakil ti'xti in che ajben ti'j tja Dios, ex cyi'j cycyakil ke macbil in che ajben tuj, ex otok bant cyten aj Israel tu'n tcub be cyu'n, ba'ntzun tu'n cytzaj ke tiyjil Coat tu'n t-xi cyikan tcyakil jlu, pero mi'n tz'oc cymaco'n ke macbil xjan tu'ntzun mi'n cycyim. Cycyakil ke ti'xti at tuj ja xbalun te mojbabl tibil, ake tiyjil Coat che xel ikante cye. 16Atzunte Eleazar aju tcy'ajal pal Aarón c'oquel cwentinte aseyt cye candil, tuc'ix storac at tc'oc'jal, tuc'ix oyaj ti'j twitz awal ctzajel cyk'o'n aj Israel tcyakil k'ij weye, ex aju aseyt te xjansabl. Ax icx c'oquel tcwentin tja Dios, tuc'ix tcyakilju at tuj, akeju macbil xjan. 17Tzaj yolin Kman tuc'il Moisés ex tuc'il Aarón, chi cyja': 18Mi'n cyak'e ambil tu'n cycub naj ke tiyjil Coat cyxol aj Leví. 19Atzun jlu tu'n tbant cyu'n tu'n mi'n cycyim oc cypon lak'e' cyi'j ke ti'xti xjan. Nej c'oquex Aarón cyuc'ix ke tcy'ajal tuj ja xbalun te mojbabl tibil, ex atzun ke che xel k'mante cye aj Coat alcye tu'n tbant tu'n junjun ex alcye tu'n t-xi cyi'n. 20Cyja'tzun mi'n che ocx ke aj Coat que'yil cye macbil xjan ka na'nxtok tbaj potzit cyi'j, tu'ntzun mi'n cycyim. 21Tzaj yolin Kman tuc'il Moisés ex tma: 22Ax icx k'i'n jawa cyajlal tiyjil Gersón tuj c'lojin tza'nx junjun c'loj cyiyjil, 23akeju ma che japun twi' 30 abk'i, ex pon baj cyi'j keju ma che japun twi' 50 abk'i ex at cynabl tu'n cyajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil. 24Aju cyak'un ke tiyjil Gersón atzun jlu: 25C'ic'el cyi'n ke xbalun te tja Dios, aju ja xbalun te mojbabl tibil, cyuc'ix ke tz'u'm tbanilxix aju in cub ten tibaj, tuc'ix ju xbalun tcub ttzi ja xbalun te mojbabl tibil, 26cyuc'ix ke xbalun cyoc ti'jele ttxa'n pe'n, tuc'ix ju xbalun tcub jatum in che ocx xjal tu'n cyocpun tuj ttxa'n pe'n toc ti'jele tja Dios ex ti'jele altar, cyuc'ix ke tak'al, cyuc'ix cycyakil macbil in che ajben ti'j; ex tuj cycwent cyjel ten tcyakil jlu. 27Ate Aarón cyuc'ix ke tcy'ajal che xel k'mante cye tiyjil Gersón alcye ak'untl tu'n tbant cyu'n, ex alcye ke ti'xti cxel cyikan. Akeye che xel k'onte cyoclen ti'j ju cbantel cyu'n. 28Atzun ak'untl lu cbantel cyu'n ke cabe c'loj tiyjil Gersón ti'j ja xbalun te mojbabl tibil, ex a Itamar aju tcy'ajal pal Aarón tu'n t-xi k'mante cyak'un. 29Ax icx k'i'n jawa cyajlal tiyjil Merari tuj c'lojin, tza'nx cyiyjil, 30akeju ma che japun twi' 30 abk'i, ex cpol baj cyi'j keju ma che japun twi' 50 abk'i ex at cynabl tu'n cyajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil. 31Aju cyak'un tu'n tbant ti'j ja xbalun te mojbabl tibil, atzun jlu: Cxel cyikan ke tz'lom te tja Dios, cyuc'ix ke tk'e'lil, cyuc'ix ke tkan, cyuc'ix ke tk'ukbil, 32cyuc'ix ke tkan toc ti'jele ttxa'n tpe'n tja Dios, cyuc'ix ke tk'ukbil, ke stac, ke tak'al ex tcyakilju in ajben cyi'j. Aya cxel k'mante cye alcye ke macbil tu'n t-xi cyi'n teyle junjun. 33Atzun ak'untl lu cbantel cyu'n ke cabe c'loj tiyjil Merari ti'j ja xbalun te mojbabl tibil, ex a Itamar aju tcy'ajal pal Aarón tu'n t-xi k'mante cyak'un, chi Dios, xi tma'n te Moisés. 34Tu'n Moisés ex Aarón cyuc'ix ke nejenel te tnam jaw cyajlal tiyjil Coat tuj c'lojin, ic tza'nx cyiyjil. 35tzajx ke' cyi'j keju otok che japun twi' 30 abk'i, ex pon baj cyi'j keju otok che japun twi' 50 abk'i ex at cynabl tu'n cyajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil. 36Akeju xinak jaw cyajlal tza'nx cyiyjil, japun 2,750 cybaj tu'n tcyakilx. 37Atzun tajlal jlu o japun cyi'j ke tiyjil Coat, akeju otok bant tu'n cyajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil, tza'nx tajlal o jaw tu'n Moisés ex Aarón, ic tza'nx otok tzaj tma'n Kman te Moisés. 38Jaw jun cyajlal ke tiyjil Gersón tuj c'lojin cyten, ic tza'nx junjun c'loj cyiyjil, 39tzajx ke' cyi'j keju otok che japun twi' 30 abk'i, ex pon baj cyi'j keju otok che japun twi' 50 abk'i ex at cynabl tu'n cyajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil, 40ex japun 2,630 cybaj tu'n tcyakilx. 41Atzun tajlal jlu o japun cyi'j ke tiyjil Gersón, akeju otok bant tu'n cyajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil, tza'nx tajlal o jaw tu'n Moisés ex Aarón, ic tza'nx otok tzaj tma'n Kman. 42Jaw cyajlal ke tiyjil Merari tuj c'lojin cyten, ic tza'nx junjun c'loj cyiyjil, 43tzajx ke' cyi'j keju otok che japun twi' 30 abk'i, ex pon baj cyi'j keju otok che japun twi' 50 abk'i ex at cynabl tu'n cyajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil, 44ex japun 3,200 cybet tu'n tcyakilx. 45Atzun tajlal jlu o japun cyi'j ke tiyjil Merari, ic tza'nx tajlal o jaw tu'n Moisés ex Aarón, ic tza'nx otok tzaj tma'n Kman te Moisés. 46Aju cyajlal aj Leví jaw tuj c'lojin ic tza'nx junjun c'loj cyiyjil, tu'n Moisés ex Aarón cyuc'ix ke nejenel cye aj Israel, 47tzajx ke' cyi'j keju otok che japun twi' 30 abk'i, ex pon baj cyi'j keju otok che japun twi' 50 abk'i ex at cynabl tu'n cyajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil, ex tu'n t-xi cyikan cycyakil ke ti'xti in che ajben ti'j tja Dios, 48japun 8,580 cybaj tu'n tcyakilx. 49Aju tajlal o jaw lu o bant ic tza'nx otok tzaj tma'n Kman te Moisés, ex teyle junjun xi k'ma'n te alcye tu'n tbant tu'n ex alcye tu'n t-xi tikan, ic tza'nx otok tzaj tma'n Kman te Moisés.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\