NÚMEROS 6

1Tzaj yolin Kman tuc'il Moisés ex tma: 2K'manxa jlu cye aj Israel: Ka at jun xinak ex ka jun xu'j ctzajel ttziyan jun yol weye tu'n t-xjansante tib, tu'n toc te nazarey tu'n tajben te weye, 3mi'n txi tc'a'n vin, mi k'e'n, mi vinagr banimaj ti'j vin mi ti'j k'e'n, ex mi'n txi tc'a'n ta'l twitz uva; ax icx mi'n txi tlo'n twitz uva ctzajelx twi tkan ex mi twitz uva otok tzkij. 4Tuj tcyakil tyemp nok jte' k'ij otok tzaj ttziyan tu'n toc te nazarey, mi'n txi tlo'n tcyakil aju in tzaj tk'o'n tkan uva, mi aju iyaj at tuj, mi ttxc'omal. 5Ax icx mi'n tz'el tmatzo'n ttzmal twi', nok o'cx cyjel tk'o'n tu'n tch'iy; maxi c'elel tmatzo'n ocxi tjapun baj aju k'ij banimaj ti'j ju yol otok tzaj ttziyan, porque at tu'n t-xjansante tib nwitze. 6Ex tuj enter tyemp lu mi'n tz'oc lak'e' ti'j jun cyimni, 7masque ka a tman ex ka a ttxu' otok cyim, ex ka jun terman ex ka jun tanb, mi'n txi lak'e' ti'j tu'ntzun mi'n ttz'ilix, porque aju ttzmal twi', atzun jun techal ka xjansamaj te weye. 8Tuj tcyakil tyemp nok jte' k'ij otok tzaj ttziyan tu'n toc te nazarey, ctel aju xjal lu xjansamajtl nwitze. 9Katzun minabencu in cyim jun xjal ttxlaj, ex tu'n jlu ctz'ilixtel ttzmal twi' aju xjansamaj tu'n te weye, iltzun ti'j tu'n t-saksante tib juntl maj ex tu'n tel matzet ttzmal twi' tbajlenxi wuk k'ij. 10Tuj twajxakin k'ij ctzajel ti'n cabe ẍpo'k ex ka cabe tal palom te pal, ttzi ja xbalun te mojbabl tibil. 11Cxel tk'o'n pal jun te chojbil til xjal, atzun juntl cxel tk'o'n te jun oyaj patun in cub tu'ntzun tchjet til, tu'nju cyim jun xjal ttxlaj. Tex k'ij lu cbajel t-xjansa'n juntl maj ttzmal twi' te weye, 12Ctzajel ti'n jun tal tman ẍne'l te jun abk'i te chojbil til, ex tzajx ctzyetel juntl maj aju xjansabl tib wuc'ile. Aju tyemp otok baj mlayx tz'oc te tajlal, porque otok tz'ilix aju ttzmal twi' xjansamajtok te weye nej. 13Atzun ley lu te xjal nazarey oc tjapun baj aju k'ij te xjansabl te: Tzul ttzi ja xbalun te mojbabl tibil, 14ex ctzajel tk'o'n weye jun tal tman ẍne'l te jun abk'i ex minti' tpaltil, te jun oyaj tu'n tcub patit; ex jun tal ttxu ẍne'l te jun abk'i ex minti' tpaltil cxel tk'o'n te chojbil til, ex jun tman ẍne'l minti' tpaltil te oyaj te mojbabl tibil. 15Ax icx ctzajel ti'n jun tal chi'l pan arin cytx'otx'il, minti' t-samel cyuj tu'n tjaw mal cyc'u'j ex xyok'imaj tuc'il aseyt, tuc'ix jun wik tal pan xaxj su'maj aseyt cyi'j ex minti' t-samel tu'n tjaw mal cyc'u'j, junx cyuc'il ke mastl oyaj ti'j twitz awal tuc'ix ta'l twitz uva. 16Ctzajel tk'o'n pal tcyakil jlu weye tuc'ix chojbil te il ex aju oyaj patun in cub, 17ex cxel tk'o'n tman ẍne'l te jun chojbil te mojbabl tibil, junx tuc'il tal chi'l pan minti' t-samel cyuj tu'n tjaw mal cyc'u'j ex ke oyaj ti'j twitz awal ex ta'l twitz uva. 18Atzunte xjal nazarey c'elel matzo'n ttzmal twi' ttzi ja xbalun te mojbabl tibil, ctzajel ti'n ttzmal twi' xjansamaj ex c'oquex tk'o'n tuj k'ak' aju in c'ant tjak' oyaj te mojbabl tibil. 19Ctzajel ttzyu'n pal jun tk'ab tman ẍne'l aju otok tzk'aj, tuc'ix jun pan minti' t-samel tuj tu'n tjaw mal tc'u'j, aju tcu'x tuj tal chi'l, ex jun tal pan xaxj minti' t-samel tuj tu'n tjaw mal tc'u'j, ex cxel tk'o'n tcyakil jlu tuj tk'ab xjal nazarey otokxi tz'el matzo'n ttzmal twi'. 20Cbajel tyucun pal jlu nwitze te jun oyaj te weye, xjansamaj tu'n tajben te pal, junx tuc'il t-xu'c tman ẍne'l ex tcux ctzajel k'o'n te jun oyaj weye. Tbajlenxi tcyakil jlu, ba'n tu'n tc'an xjal nazarey ti'j ta'l twitz uva. 21Atzun ley lu te te xjal in tzaj ttziyan jun yol tu'n t-xjansante tib nwitze tu'n toc te nazarey, ex atzun ke oyaj tu'n ttzaj tk'o'n, ex mya toc te tajlal mastl oyaj jacu tzaj tk'o'n ka at tumel. At tu'n tjapun tu'n aju ctzajel ttziyan, ic tza'nx in tman ley tu'n tbant. 22O yolin Kman tuc'il Moisés cyja': 23K'manxa te Aarón ex cye tcy'ajal: Oc tcub cycy'iwla'ne ke aj Israel, cyja'tzun ctelba cyu'ne: 24Awt Kman cy'iwlante teya ex cwentinte teya; 25Awt Kman tzaj que'yinte teya tu'n tzalajbil, ex awt tzaj k'onte t-xtalbil teya, 26awt Kman tzaj que'yinte teya tu'n tc'ujlalil, ex tenwta tuj txubtxaj tu'n, che chicuye. 27Cyja'tzun tten tzul cyna'n ke pal nbiye oc cycub cy'iwla'n ke aj Israel cyu'n, ex akine chin bel cy'iwlante cye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\