NÚMEROS 7

1Tuj k'ij tej tbaj bant ja xbalun te mojbabl tibil tu'n Moisés, baj t-xjansa'n tu'n aseyt, junx cyuc'il cycyakil ke ti'xti ate' tuj ex tuc'ix altar ex cycyakil ke tmacbil. 2Atzun ke nejenel cye junjun c'loj cyiyjil aj Israel, akeju otok che onin ti'j tu'n tjaw cyajlal xjal, tzaj cyi'n cyoyaj: 3Ul cyi'n twitz Kman kak carwaj te ikal iktz ex cablaj wacẍ; jun carwaj tu'n cabe nejenel ex jun wacẍ tu'n junjun. Tcyakil jlu cub cyk'o'n twitz ja xbalun te mojbabl tibil. 4Xi tma'n Kman te Moisés cyja': 5C'monxa ke carwaj cyuc'ix ke wacẍ, ex k'onxa cye aj Leví tu'n tajben cyu'n tuj ak'untl ti'j ja xbalun te mojbabl tibil, tza'nx ak'untl cbantel cyu'n teyle junjun. 6Tzajtzun tc'mo'n Moisés ke carwaj cyuc'ix ke wacẍ ex xi tk'o'n cye aj Leví. 7Xi tk'o'n cabe carwaj ex cyaje wacẍ cye tiyjil Gersón tu'n cyajben tuj cyak'un. 8Xi tk'o'n cyaje carwaj ex wajxak wacẍ cye tiyjil Merari tu'n cyajben tuj cyak'un, ex a Itamar aju tcy'ajal pal Aarón in k'mante cyak'un. 9Minti' xi tk'o'n carwaj ex mi wacẍ cye tiyjil Coat, porque ke macbil xjan, akeju ate' tuj cycwent, at tu'n t-xi cyi'n twi cysemil. 10Tej tbaj xjanset altar, ke nejenel cye aj Israel xi cyi'n cyoyaj ex cub cyk'o'n twitz altar. 11Xitzun tma'n Kman te Moisés cyja': Jun nejenel tu'n ttzaj ti'n toyaj tuj jun k'ij, ex juntl tuj juntl k'ij, ocxi cyex baj tu'n t-xjanset altar. 12Tuj tnejel k'ij xi ti'n Naasón toyaj, aju nejenel cye tiyjil Judá ex tcy'ajal Aminadab. 13Aju toyaj xi tk'o'n, atzun jlu: Jun plat sak pwak ttx'otx'il mas te ox libr talil, ex jun matij lak ax sak pwak ttx'otx'il, mas te jun libr tuc' mey talil, ic tza'nx malbil in ajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil, ex cycabil ke jlu nojni tu'n arin tbanilxix xyok'imaj tuc'il aseyt, te jun oyaj ti'j twitz awal; 14tuc'ix jun pac' k'an pwak ttx'otx'il mas te ox ons talil, nojni tuj tu'n storac, 15tuc'ix jun tal tor, jun tman ẍne'l ex jun tal tman ẍne'l te jun abk'i, te oyaj patun in cub, 16tuc'ix jun tman chip te chojbil il, 17cyuc'ix cabe tor, jwe' tman ẍne'l, jwe' tman chip ex jwe' tal tman ẍne'l te jun abk'i, tu'n cyajben te chojbil te mojbabl tibil. Atzun ke jlu toyaj Naasón aju tcy'ajal Aminadab. 18Tuj tcabin k'ij xi ti'n Natanael toyaj, aju nejenel cye tiyjil Isacar ex tcy'ajal Zuar. 19Aju toyaj xi tk'o'n, atzun jlu: Jun plat sak pwak ttx'otx'il mas te ox libr talil, ex jun matij lak ax sak pwak ttx'otx'il, mas te jun libr tuc' mey talil, ic tza'nx malbil in ajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil, ex cycabil ke jlu nojni tu'n arin tbanilxix xyok'imaj tuc'il aseyt, te jun oyaj ti'j twitz awal; 20tuc'ix jun pac' k'an pwak ttx'otx'il mas te ox ons talil, nojni tuj tu'n storac, 21tuc'ix jun tal tor, jun tman ẍne'l ex jun tal tman ẍne'l te jun abk'i, te oyaj patun in cub, 22tuc'ix jun tman chip te chojbil il, 23cyuc'ix cabe tor, jwe' tman ẍne'l, jwe' tman chip ex jwe' tal tman ẍne'l te jun abk'i, tu'n cyajben te chojbil te mojbabl tibil. Atzun ke jlu toyaj Natanael aju tcy'ajal Zuar. 24Tuj toxin k'ij xi ti'n Eliab toyaj, aju nejenel cye tiyjil Zabulón ex tcy'ajal Helón. 25Aju toyaj xi tk'o'n, atzun jlu: Jun plat sak pwak ttx'otx'il mas te ox libr talil, ex jun matij lak ax sak pwak ttx'otx'il, mas te jun libr tuc' mey talil, ic tza'nx malbil in ajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil, ex cycabil ke jlu nojni tu'n arin tbanilxix xyok'imaj tuc'il aseyt, te jun oyaj ti'j twitz awal; 26tuc'ix jun pac' k'an pwak ttx'otx'il mas te ox ons talil, nojni tuj tu'n storac, 27tuc'ix jun tal tor, jun tman ẍne'l ex jun tal tman ẍne'l te jun abk'i, te oyaj patun in cub, 28tuc'ix jun tman chip te chojbil il, 29cyuc'ix cabe tor, jwe' tman ẍne'l, jwe' tman chip ex jwe' tal tman ẍne'l te jun abk'i, tu'n cyajben te chojbil te mojbabl tibil. Atzun ke jlu toyaj Eliab aju tcy'ajal Helón. 30Tuj tcyajin k'ij xi ti'n Elisur toyaj, aju nejenel cye tiyjil Rubén ex tcy'ajal Sedeur. 31Aju toyaj xi tk'o'n, atzun jlu: Jun plat sak pwak ttx'otx'il mas te ox libr talil, ex jun matij lak ax sak pwak ttx'otx'il, mas te jun libr tuc' mey talil, ic tza'n malbil in ajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil, ex cycabil ke jlu nojni tu'n arin tbanilxix xyok'imaj tuc'il aseyt, te jun oyaj ti'j twitz awal; 32tuc'ix jun pac' k'an pwak ttx'otx'il mas te ox ons talil, nojni tuj tu'n storac, 33tuc'ix jun tal tor, jun tman ẍne'l ex jun tal tman ẍne'l te jun abk'i, te oyaj patun in cub, 34tuc'ix jun tman chip te chojbil il, 35cyuc'ix cabe tor, jwe' tman ẍne'l, jwe' tman chip ex jwe' tal tman ẍne'l te jun abk'i, tu'n cyajben te chojbil te mojbabl tibil. Atzun ke jlu toyaj Elisur tcy'ajal Sedeur. 36Tuj tjwe'yin k'ij xi ti'n Selumiel toyaj, aju nejenel cye tiyjil Simeón ex tcy'ajal Zurisadai. 37Aju toyaj xi tk'o'n, atzun jlu: Jun plat sak pwak ttx'otx'il mas te ox libr talil, ex jun matij lak ax sak pwak ttx'otx'il, mas te jun libr tuc' mey talil, ic tza'nx malbil in ajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil, ex cycabil ke jlu nojni tu'n arin tbanilxix xyok'imaj tuc'il aseyt, te jun oyaj ti'j twitz awal; 38tuc'ix jun pac' k'an pwak ttx'otx'il mas te ox ons talil, nojni tuj tu'n storac, 39tuc'ix jun tal tor, jun tman ẍne'l ex jun tal tman ẍne'l te jun abk'i, te oyaj patun in cub, 40tuc'ix jun tman chip te chojbil il, 41cyuc'ix cabe tor, jwe' tman ẍne'l, jwe' tman chip ex jwe' tal tman ẍne'l te jun abk'i, tu'n cyajben te chojbil te mojbabl tibil. Atzun ke jlu toyaj Selumiel aju tcy'ajal Zurisadai. 42Tuj tkakin k'ij xi ti'n Eliasaf toyaj, aju nejenel cye tiyjil Gad ex tcy'ajal Deuel. 43Aju toyaj xi tk'o'n, atzun jlu: Jun plat sak pwak ttx'otx'il mas te ox libr talil, ex jun matij lak ax sak pwak ttx'otx'il, mas te jun libr tuc' mey talil, ic tza'nx malbil in ajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil, ex cycabil ke jlu nojni tu'n arin tbanilxix xyok'imaj tuc'il aseyt, te jun oyaj ti'j twitz awal; 44tuc'ix jun pac' k'an pwak ttx'otx'il mas te ox ons talil, nojni tuj tu'n storac, 45tuc'ix jun tal tor, jun tman ẍne'l ex jun tal tman ẍne'l te jun abk'i, te oyaj patun in cub, 46tuc'ix jun tman chip te chojbil il, 47cyuc'ix cabe tor, jwe' tman ẍne'l, jwe' tman chip ex jwe' tal tman ẍne'l te jun abk'i, tu'n cyajben te chojbil te mojbabl tibil. Atzun ke jlu toyaj Eliasaf aju tcy'ajal Deuel. 48Tuj twukin k'ij xi ti'n Elisama toyaj, aju nejenel cye tiyjil Efraín ex tcy'ajal Amiud. 49Aju toyaj xi tk'o'n, atzun jlu: Jun plat sak pwak ttx'otx'il mas te ox libr talil, ex jun matij lak ax sak pwak ttx'otx'il, mas te jun libr tuc' mey talil, ic tza'nx malbil in ajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil, ex cycabil ke jlu nojni tu'n arin tbanilxix xyok'imaj tuc'il aseyt, te jun oyaj ti'j twitz awal; 50tuc'ix jun pac' k'an pwak ttx'otx'il mas te ox ons talil, nojni tuj tu'n storac, 51tuc'ix jun tal tor, jun tman ẍne'l ex jun tal tman ẍne'l te jun abk'i, te oyaj patun in cub. 52tuc'ix jun tman chip te chojbil il, 53cyuc'ix cabe tor, jwe' tman ẍne'l, jwe' tman chip ex jwe' tal tman ẍne'l te jun abk'i, tu'n cyajben te chojbil te mojbabl tibil. Atzun ke jlu toyaj Elisama aju tcy'ajal Amiud. 54Tuj twajxakin k'ij xi ti'n Gamaliel toyaj, aju nejenel cye tiyjil Manasés ex tcy'ajal Pedasur. 55Aju toyaj xi tk'o'n, atzun jlu: Jun plat sak pwak ttx'otx'il mas te ox libr talil, ex jun matij lak ax sak pwak ttx'otx'il, mas te jun libr tuc' mey talil, ic tza'nx malbil in ajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil, ex cycabil ke jlu nojni tu'n arin tbanilxix xyok'imaj tuc'il aseyt, te jun oyaj ti'j twitz awal; 56tuc'ix jun pac' k'an pwak ttx'otx'il mas te ox ons talil, nojni tuj tu'n storac, 57tuc'ix jun tal tor, jun tman ẍne'l ex jun tal tman ẍne'l te jun abk'i, te oyaj patun in cub, 58tuc'ix jun tman chip te chojbil il, 59cyuc'ix cabe tor, jwe' tman ẍne'l, jwe' tman chip ex jwe' tal tman ẍne'l te jun abk'i, tu'n cyajben te chojbil te mojbabl tibil. Atzun ke jlu toyaj Gamaliel aju tcy'ajal Pedasur. 60Tuj tbelaji'n k'ij xi ti'n Abidán toyaj, aju nejenel cye tiyjil Benjamín ex tcy'ajal Gedeoni. 61Aju toyaj xi tk'o'n, atzun jlu: Jun plat sak pwak ttx'otx'il mas te ox libr talil, ex jun matij lak ax sak pwak ttx'otx'il, mas te jun libr tuc' mey talil, ic tza'nx malbil in ajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil, ex cycabil ke jlu nojni tu'n arin tbanilxix xyok'imaj tuc'il aseyt, te jun oyaj ti'j twitz awal; 62tuc'ix jun pac' k'an pwak ttx'otx'il mas te ox ons talil, nojni tuj tu'n storac, 63tuc'ix jun tal tor, jun tman ẍne'l ex jun tal tman ẍne'l te jun abk'i, te oyaj patun in cub, 64tuc'ix jun tman chip te chojbil il, 65cyuc'ix cabe tor, jwe' tman ẍne'l, jwe' tman chip ex jwe' tal tman ẍne'l te jun abk'i, tu'n cyajben te chojbil te mojbabl tibil. Atzun ke jlu toyaj Abidán aju tcy'ajal Gedeoni. 66Tuj tlaji'n k'ij xi ti'n Ahiezer toyaj, aju nejenel cye tiyjil Dan ex tcy'ajal Amisadai. 67Aju toyaj xi tk'o'n, atzun jlu: Jun plat sak pwak ttx'otx'il mas te ox libr talil, ex jun matij lak ax sak pwak ttx'otx'il, mas te jun libr tuc' mey talil, ic tza'nx malbil in ajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil, ex cycabil ke jlu nojni tu'n arin tbanilxix xyok'imaj tuc'il aseyt, te jun oyaj ti'j twitz awal; 68tuc'ix jun pac' k'an pwak ttx'otx'il mas te ox ons talil, nojni tuj tu'n storac, 69tuc'ix jun tal tor, jun tman ẍne'l ex jun tal tman ẍne'l te jun abk'i, tu'n cyajben te oyaj patun in cub, 70tuc'ix jun tman chip te chojbil il, 71cyuc'ix cabe tor, jwe' tman ẍne'l, jwe' tman chip ex jwe' tal tman ẍne'l te jun abk'i, tu'n cyajben te chojbil te mojbabl tibil. Atzun ke jlu toyaj Ahiezer aju tcy'ajal Amisadai. 72Tuj tjunlajin k'ij xi ti'n Pagiel toyaj, aju nejenel cye tiyjil Aser ex tcy'ajal Ocrán. 73Aju toyaj xi tk'o'n, atzun jlu: Jun plat sak pwak ttx'otx'il mas te ox libr talil, ex jun matij lak ax sak pwak ttx'otx'il, mas te jun libr tuc' mey talil, ic tza'nx malbil in ajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil, ex cycabil ke jlu nojni tu'n arin tbanilxix xyok'imaj tuc'il aseyt, te jun oyaj ti'j twitz awal; 74tuc'ix jun pac' k'an pwak ttx'otx'il mas te ox ons talil, nojni tuj tu'n storac, 75tuc'ix jun tal tor, jun tman ẍne'l ex jun tal tman ẍne'l te jun abk'i, te oyaj patun in cub, 76tuc'ix jun tman chip te chojbil il, 77cyuc'ix cabe tor, jwe' tman ẍne'l, jwe' tman chip ex jwe' tal tman ẍne'l te jun abk'i, tu'n cyajben te chojbil te mojbabl tibil. Atzun ke jlu toyaj Pagiel aju tcy'ajal Ocrán. 78Tuj tcablajin k'ij xi ti'n Ahira toyaj, aju nejenel cye tiyjil Neftalí ex tcy'ajal Enán. 79Aju toyaj xi tk'o'n, atzun jlu: Jun plat sak pwak ttx'otx'il mas te ox libr talil, ex jun matij lak ax sak pwak ttx'otx'il, mas te jun libr tuc' mey talil, ic tza'nx malbil in ajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil, ex cycabil ke jlu nojni tu'n arin tbanilxix xyok'imaj tuc'il aseyt, te jun oyaj ti'j twitz awal; 80tuc'ix jun pac' k'an pwak ttx'otx'il mas te ox ons talil, nojni tuj tu'n storac, 81tuc'ix jun tal tor, jun tman ẍne'l ex jun tal tman ẍne'l te jun jun abk'i, te oyaj patun in cub, 82tuc'ix jun tman chip te chojbil il, 83cyuc'ix cabe tor, jwe' tman ẍne'l, jwe' tman chip ex jwe' tal tman ẍne'l te jun abk'i, tu'n cyajben te chojbil te mojbabl tibil. Atzun ke jlu toyaj Ahira aju tcy'ajal Enán. 84Atzun ke oyaj lu pon cyi'n ke nejenel cye aj Israel tej tbaj xjanset altar; xi cyk'o'n cablaj plat sak pwak cytx'otx'il, cablaj lak matij sak pwak cytx'otx'il ex cablaj pac' k'an pwak cytx'otx'il. 85Teyle junjun plat sak pwak ttx'otx'il mas te ox libr talil, ex teyle junjun lak matij ax sak pwak ttx'otx'il, mas te jun libr tuc' mey talil. Aju talil sak pwak cytx'otx'il ke plat tuc'ix sak pwak cytx'otx'il ke lak matij, japun jun tajlal te 60 libr tu'n tcyakilx, tza'nx malbil in ajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil. 86Ex cablaj pac' k'an pwak cytx'otx'il nojni tu'n storac, mas te ox ons talil junjun, ic tza'nx malbil in ajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil. Aju talil k'an pwak cytx'otx'il ke pac' japun jun tajlal te ox libr tu'n tcyakilx. 87Aju cyajlal alumaj tu'n cycub patit, o bant cablaj tal tor, cablaj tman ẍne'l, cablaj tal tman ẍne'l te jun abk'i, cyuc'ix ke oyaj ti'j twitz awal ex cablaj tman chip te chojbil il. 88Ke alumaj te chojbil te mojbabl tibil, japun jun cyajlal te 24 tal tor, 60 tman ẍne'l, 60 tman chip ex 60 tal tman ẍne'l te jun abk'i. Atzun ke oyaj lu e tzaj k'o'n tu'n tic'set tk'ij altar, tbajlenxi xjansa'n. 89Oc tocx Moisés tuj ja xbalun te mojbabl tibil tu'n tyolin tuc'il Kman, in tbi'n nne'tz yolin Kman tibaj tmaksil cax c'ubl tley Dios cyxol ke cabe querubín, ex in yolin tuc'il.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\