NÚMEROS 8

1Tzaj yolin Kman tuc'il Moisés ex tma: 2K'manxa te Aarón cyja': Oc cyoc ttxako'n ke wuk candil, ba'n tu'n t-xi tbincha'n cyten tu'n t-xi' cyspic'umal cywitzx. 3O tbincha Aarón ic tza'nx otok tma Kman te Moisés, oc ttxako'n ke candil tu'n t-xi' cyspic'umal cywitzx. 4Aju tcubl candil lu k'an pwak ttx'otx'il, tx'ino'n tu'n martiy tzajnix ke' max t-xe' ex ponin baj max tuj twi'. O tbincha Moisés ic tza'nx binchben te otok tzaj tma'n Kman. 5Tzaj yolin Kman tuc'il Moisés ex tma: 6Pa'n ela ke aj Leví cyi'j aj Israel ex saksa'n baja ke. 7Atzun jlu cbantel tu'na tu'n cysakset: C'oquel tchituna a' te saksabl cyi'j, c'elel cyi'n xya'n ti'j tcyakil cyximlal tu'n jun navaj ex cjawitz cytx'jo'n ti'j cyxbalun; cyja'tzun tten che saksetel. 8Ctzajel cyi'n jun tal tor tuc'ix ch'in arin tbanil xyok'imaj tuc'il aseyt te oyaj ti'j twitz awal, ex ctzajel ti'na juntl tal tor te chojbil il. 9Che tzajel ti'na ke aj Leví tu'n cyul lak'e' twitz ja xbalun te mojbabl tibil, ex che oquel tchmo'na cycyakil aj Israel. 10Octzun cytzaj ti'na aj Leví nwitze, cbel cyk'o'n aj Israel cyk'ab tibaj cywi'. 11Che tzajel tk'o'n Aarón ke aj Leví weye te jun oyaj te cyxel aj Israel, tu'ntzun cyajben aj Leví o'cx weye. 12Te tibajxi cbel cyk'o'n aj Leví cyk'ab tibaj cywi' ke tal tor; cxeltzun k'ot jun tal tor te chojbil il, atzun juntl cxel k'ot te jun chojbil patun in cub nwitze tu'n tnajset cyil aj Leví. 13Che beltzun tk'o'na aj Leví twitz Aarón ex cywitz ke tcy'ajal, ex che tzajel tk'o'na te jun oyaj weye; 14cyja'tzun tten che elel tpa'na aj Leví cyxol aj Israel tu'ntzun cyoc te weye. 15Te tibajxi ba'ntzun tu'n cytzaj tuj ja xbalun te mojbabl tibil tu'n cyajben weye. Tnejel che bajel t-saksa'na ex che tzajel tk'o'na te weye ic tza'n jun oyaj, 16porque cyxol cycyakil aj Israel ma che oc aj Leví te weye. Ma che nc'ame ke te cyxel cycyakil nej cycy'ajal aj Israel. 17Porque weye cycyakil nej cycy'ajal aj Israel, ax icx nej cyal alumaj. Tej cycyim ke nej cycy'ajal aj Ejipt wu'ne, bi'xtzun e je'l npa'ne ke nej cycy'ajal aj Israel tu'n cyoc te weye. 18Pero te cyxeltzun ke nej cycy'ajal aj Israel, ma che oc ke aj Leví te weye, 19ex e je'x nk'o'ne ke tuj tcwent Aarón ex tuj cycwent ke tcy'ajal, tu'ntzun cyajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil te cyxel aj Israel, ex tu'n tchjet cyil aj Israel cyu'n, tu'ntzun mi'n ttzaj jun castiw cyibaj aj Israel oc cypon lak'e' twitz njaye, chi Kman te Moisés. 20Cybinchatzun Moisés, tuc'ix Aarón, cyuc'ix cycyakil tnam xjal cyi'j aj Leví ic tza'nx otok tma Kman te Moisés. 21Bajtzun cysaksan cyib aj Leví ex jatz cytx'jo'n ti'j cyxbalun, e je'xtzun k'o'n tu'n Aarón te jun oyaj te Kman ex xi tk'o'n Aarón chojbil cyil tu'n cysakset. 22Tbajlenxitzun tcyakil jlu, e ocxtzun aj Leví tu'n cyak'nan twitz ja xbalun te mojbabl tibil, ex a Aarón ex ke tcy'ajal e tzaj k'mante cyak'un. Cybinchatzun cyi'j aj Leví ic tza'nx otok tzaj tma'n Kman te Moisés. 23Tzaj yolin Kman tuc'il Moisés ex tma: 24Ctzyetel cyak'nan aj Leví tuj ja xbalun te mojbabl tibil oc tjapun 25 abk'i cyu'n, 25ex che elel k'it ti'j cyak'un ocxi cyjapun twi' 50 abk'i. 26Te tibajxi jlu, o'cx che ajbel tu'n cyonin cyi'j cyerman twitz ja xbalun te mojbabl tibil, tu'n cycwentin cyi'j ke ti'xti, pero mlay che ak'nan ic tza'n nej. Cyja'tzun che tembil aj Leví tuj cyak'un tu'na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\