PROVERBIOS 11

1Ic'un tu'n Kman aju balans mya cabal, pero in tzalaj ti'j ju marc cabalxix. 2Aju xjal in jaw tniman tib cbel tch'ixwi; pero cyuc'il ke xjal mans, atzun ta' nabl. 3Ke xjal in che ank'in tuj tumel in che ẍaklunjtz tu'n cybinchben tz'aklxix; atzun ke xjal sbul, tu'nxju cysbubl in che naj. 4Tuj tk'ijlalil jwisi mlay che clet xjal tu'n cyk'inumabl, atzunte xjal tz'aklxix oc cletel tu'n mi'n tcyim. 5Aju xjal in bet tuj tumelxix in xi jikuma'n ti'j tbe tu'nju tz'aklxix, atzunte xjal binchal mya ba'n, ax in cub tz'ak tuj tbinchben mya ba'n. 6Aju xjal tz'aklxix in clet tu'nju minti' til, atzun ke xjal binchal mya ba'n in che tzyet tu'nju in pon cyc'u'j ti'j nimcu. 7Oc tcyim xjal mya ba'n, ax icx cnajel aju in ayontok ti'j, tuc'ix aju toc tc'u'j ti'j. 8Aju xjal tz'aklxix in clet tuj yajbil te, ex aju binchal mya ba'n in yajlanjtz te t-xel. 9Aju xjal binchal mya ba'n in che naj ke tuc'il tu'n tyol, atzunju xjal tz'aklxix in clet tu'n tojtzkibl. 10Ka ba'n ta' ju xjal tz'aklxix cycyakil xjal tuj tnam in che tzalaj; ex oc cycyim keju binchal mya ba'n che jawil tzalaj xjal. 11Tu'nju cy'iwbil in cyc'mo'n ke xjal tz'aklxix in ch'iy tnam, pero in cub xitj tu'n cyyol ke binchal mya ba'n. 12Aju xjal minti' tnabl in yolin mya ba'n ti'j tuc'il; atzunte xjal at tnabl minti' in k'ajt. 13Aju xjal ẍtak'il yol, tcyakil in baj tyolin; atzunte xjal ba'n t-ximbetz, minti' in baj tyolin aju ba'n tu'n. 14Ka mya tuj tumel in che cawin ke cawil tuj tnam, cbel xitj tnam; pero ka at nimcu xjal at cynabl, jacu clet tnam. 15Mya ba'n nne'la te xjal in cyaj we' ti'j tc'as juntl xjal minti' ojtzki'n tu'n; atzunju xjal minti' in cyaj we' ti'j tc'as juntl, in ank'in tuj txubtxaj. 16Aju xu'j ba'n tmod in tc'mo'n nimbil te, aju xinak at tipun tu'n tak'nan in cnet k'inumabl tu'n. 17Aju xjal ba'n k'ak'an tc'u'j ti'j juntl in tzaj ti'n ba'n tibajx, atzunju xjal in tzalaj tu'n tyajlanjtz juntl tu'n, tibajx in tzaj ti'n mya ba'n. 18Jurat cbel naj aju cambabl in tc'mo'n xjal binchal mya ba'n; atzunte xjal in tbincha'n aju tz'aklxix oc tcamba' twi tc'u'j mlay baj. 19Aju xjal in tbincha'n aju tz'aklxix, tzul k'o'n tchwinklal, atzunte xjal in tbincha'n mya ba'n, cpol tuj camic. 20Ic'un tu'n Kman ke xjal in che ximan ti'j tu'n cybinchante mya ba'n, pero in tzalaj cyi'j keju minti' cypaltil. 21Axix toc mlayx tzic'x ti'j tu'n mi'n tcub tcastiw aju xjal binchal mya ba'n, atzun ke xjal tz'aklxix che cletel. 22Aju xu'j mejor que'yin ex minti' tnabl, junx ta' ic tza'n jun xmulk'abaj k'an pwak ttx'otx'il tcub twi ttxa'n jun boch. 23Aju cyajbil xjal tz'aklxix, tcyakil maj ba'n nne'la; atzunju cychquinibil keju binchal mya ba'n nok k'oj in tzaj tu'n. 24At xjal ba'n k'on oyaj ex in tc'mo'n mas twitzju in xi tk'o'n, ex aju xjal xc'a cucx ctel tuj mebayil. 25Aju xjal ba'n k'on oyaj, nok cyja' t-xi' jawni; ex aju in onin ti'j tuc'il, icx te oc ctzajel onin. 26Aju xjal in cub t-xc'ayin triw, in tzaj cykanin xjal mya ba'n tibaj; atzunte xjal in xi tc'ayin triw cye, in tzaj cykanin xjal cy'iwbil tibaj. 27Aju xjal nno'c tilil tu'n tu'n tbinchante ba'n, in cnet xtalbil tu'n; atzunte xjal in jyon ti'j mya ba'n, ax mya ba'n tzul tibaj. 28Aju xjal nno'c ke' tc'u'j ti'j tk'inumabl, cbel tz'ak ic tza'n t-xak tze' tzkij, ex atzun ke xjal tz'aklxix, che oquel ic tza'n tk'ab tze' cha'x. 29Aju xjal minti' in che oc tcwentin keju ate' tuj tja, minti' ch'intl cyjel ten te; aju xjal minti' tnabl, cucx ctel te tmajen ju xjal at tnabl. 30Aju xjal tz'aklxix ic tten ic tza'n jun tze' in tk'o'n chwinklal, atzunte xjal at tnabl, in cub ti'j cynabl xjal tu'n, tu'n cybet tuj be ba'n. 31Ka ma cub tcastiw ju xjal tz'aklxix tzalu twitz tx'otx', pyortzunlo te xjal binchal mya ba'n ex aj il, cbel tcastiw tu'nju otok tbincha mya ba'n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\