PROVERBIOS 14

1Aju xu'j at tnabl in jaw tbincha'n tja; atzunju xu'j minti' tnabl tu'nx in cub t-xitun tja. 2Ke xjal in che bet tuj tumel in che niman te Kman; atzun keju mya tuj tumel in che bet, ic'un Kman cyu'n. 3Tuj ttzi xjal minti' tnabl nne'tz yol te tnimbil tib; atzunju xjal at tnabl at colbilte tuj tyol. 4Ka minti' boys tu'n cych'oquin twitz tx'otx', ax icx minti' twitz awal tuj tx'utx'; tu'n cyipun boys in jaw nim twitz awal. 5Aju testiw axix toc tyol minti' in nic'an yol; atzunju testiw mya ax toc tyol nimxix in nic'an yol. 6Aju xjal ba'n xmayin in jyon ti'j nabl ex minti' in cnet tu'n; atzunju xjal at tojtzkibl jurat nne'l tnic' ti'j. 7Pa'n el tiba ti'j ju xjal minti' tnabl, porque mlay tc'ama jun yol te ojtzkibl tu'n. 8Aju xjal at tnabl, tu'nju ojtzkibl nne'l tnic' ti'j alcye tu'n tbant tu'n, atzunju xjal minti' tnabl, in cub t-sbun tib tu'nx t-ximbetz mya ba'n. 9Ke xjal minti' cynabl minti' in che xob tu'n cybinchante mya ba'n, atzun ke xjal in che bet tuj tumelxix in che tzalaj cyuc'il mastl. 10Ba'n tu'n tanmi xjal alcye ta'w toc ti'j, ex mi a'l juntl xjal jacu tz'el tnic' ti'j ttzalajbil. 11Aju cyja xjal binchal mya ba'n cbajel xitj; atzun keju ate' tuj tja ke xjal tz'aklxix cucx che tel tuj tzalajbil. 12At be jikun ti'j tuj twitz xjal, pero aju bajsbilte in pon tuj camic. 13At xjal in che tze'n pero tuj cyanmi at ta'w, ex octzun tbaj tzalajbil in tzaj bis. 14Aju xjal nne'l tpa'n tib ti'j Dios, ax ke tbinchben tzul k'inte bis ti'j, atzunju xjal ba'n, ax ke tbinchben tzul k'inte tzalajbil te. 15Aju xjal minti' tnabl in xi tniman tcyakil aju in tzaj k'ma'n te; atzunju xjal at tnabl toc tcwent ti'j jatum in bet. 16Aju xjal at tnabl in xob ti'j ju mya ba'n ex nne'l tpa'n tib ti'j, atzunju xjal minti' tnabl jurat in jaw cyakpaj ex tuj twitz ka ba'n ta'. 17Aju xjal jurat in jaw k'ojl in bant jun ti'xti tu'n mya tuj ttxolil; atzunju xjal jawni twitz tu'n t-sbu'n c'elel ic'un. 18Ke xjal minti' cynabl in che oc te tajwil ju minti' tajben; atzun ke xjal at cynabl nojni cywi' tu'n ojtzkibl. 19Ke xjal mya ba'n che bel moc'e' cywitz ke xjal ba'n cymod; ex ke xjal binchal mya ba'n che cubsal ttzi cyja ke xjal tz'aklxix. 20Aju xjal meba nne'l ic'un cyu'nx ke tamiw; atzunju xjal k'inun nim tamiw at. 21Aju xjal nne'l ic'unte tuc'il, in binchan il tu'n jlu, atzunju xjal in tzaj tz'e'y tc'u'j cyi'j ke xjal meba, at tzalajbil te. 22Ke xjal in che ximan tu'n cybinchante mya ba'n, in che el tzpet ti'j be; atzun keju in che ximan tu'n cybinchante ba'n, ctel cyc'ujlalil xjal cyi'j ex cjapunel yol tziyimaj cye. 23Aju xjal in ak'nan, at tcambabl ti'j jlu, atzunju xjal nok la'jbil nno'c tilil tu'n, nok mebayil in tzaj ti'j. 24Aju tk'inumabl ju xjal at tnabl ic tten ic tza'n jun coron tjax tuj twi'; atzun keju minti' cynabl, o'cx in cybincha'n aju mya tuj ttxolil. 25Aju testiw axix toc tyol in che clet xjal tu'n; atzunju testiw mya ax toc tyol, in nic'an yol. 26Ka in ko xob twitz Kman Dios ex ka in ko niman te, tu'n jlu in ke'xix kc'u'j, ex tu'nx jlu che tel ke kc'wa'l tuj segur. 27Aju tu'n kniman te Kman Dios, chwinklal in tzaj tk'o'n, ex in ko clet tu'n tu'n mi'n ktzyet tu'n camic. 28Ka in cawin rey cyibaj nimcu xjal, a jlu jun nimbil te, pero ka in cawin cyibaj nic'xi xjal, a jlu jun xitbil te. 29Aju xjal mya jurat in tzaj tk'oj, at nim tnabl, atzunju xjal jurat in tzaj tk'oj, minti' tnabl. 30Ka k'ukl tc'u'j jun xjal, chwinklal jlu te t-ximlal, atzunju xjal cye lo'ch tc'u'j, in che baj k'ay ke tbakil. 31Aju xjal in baj yajlante cye xjal meba, ic'un Dios tu'n, aju Binchalte cye, atzunju xjal at tk'ak'bil tc'u'j cyi'j ke xjal meba, in niman te Dios. 32Aju xjal binchal mya ba'n in naj tu'nxju mya ba'n in bant tu'n; atzunju xjal tz'aklxix at colbil te oc tcyim. 33Atzun ta' nabl tuj tanmi xjal at tojtzkibl, atzun ke xjal minti' cynabl misicyer nne'l cynic' ti'j. 34Ka tz'aklxix ke xjal tuj jun nasyon, tu'n jlu cjawil nimsa'n, katzun mya ba'n cybinchben xjal tuj jun nasyon, nok ch'ixbil in tzaj tu'n. 35In tzalaj rey cyi'j ke xjal sec' cynabl, akeju in che ajben te, pero in tzaj tk'oj cyi'j keju mya sec' cynabl.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\