PROVERBIOS 15

1Aju tzak'webl te yol tuc'il c'ujlalil, bi'x in we' k'oj tu'n, atzunju tzak'webl tuc'il ilbil, mas in tzaj k'oj tu'n. 2Nim yol te k'obl nabl in che yolin ke xjal at cynabl ti'j, atzun ke xjal minti' cynabl o'cx in che yolin ti'j yol minti' tajben. 3Tuj tcyakil lugar at Kman Dios, ex in k'on cwent cyi'j ke xjal ba'n ex cyi'j ke mya ba'n. 4Aju yol at tchya'l in tzaj tk'o'n kchwinklal, atzunju yol puro ploj in ko c'ixbi tu'n. 5Aju xjal minti' tnabl minti' in cub tuj twitz oc toc mayo'n tu'n tman; atzunju xjal niman tman tu'n in tzaj tyec'un ka at tnabl. 6Nim ti'xti at tuj tja ju xjal tz'aklxix, atzunju xjal mya ba'n minti' in xi tnic'ben aju in tcamba'n. 7Ke xjal at cynabl in cyk'o'n ojtzkibl cye mastl, atzun ke xjal minti' cynabl minti' in cybincha'n icju. 8Aju oyaj in cyk'o'n ke xjal mya ba'n, minti' in xi tc'mo'n Kman, atzunju cyna'j Dios ke xjal tz'aklxix, in xi tc'mo'n Kman tuc'il tzalajbil. 9Ic'un tu'n Kman aju cybinchben ke xjal mya ba'n, atzunju xjal in bet tuj tumel c'ujla'n tu'n Kman. 10Aju xjal in cyaj tcolin ju be ba'n, ba'n tu'n t-xi cawit cyuw; atzunju nne'l tic'un cawbil te, cymel. 11Twitz Kman tcubsa'n ju camic tuc'ix ju cynajbil cyimni, ax icx tcubsa'n twitz aju cyximbetz xjal. 12Aju xjal jawni twitz minti' in tc'ujla'n aju nno'c mayonte te ti'j mya ba'n, ex minti' nno'c tmojban tib cyuc'il keju at cynabl. 13Aju xjal in tzalaj tanmi, ax icx in tzalaj twitz, ex aju xjal bis ta', bi'x in tzaj ta'w tuj tanmi. 14Aju xjal at tnabl in jyon ti'j ojtzkibl, atzunju xjal minti' tnabl o'cx toc tc'u'j ti'j ju minti' tajben. 15Cycyakil k'ij mya ba'n in che ela teju xjal in bisun, atzunju xjal in tzalaj, cycyakil k'ij in che oc puro ba'n te te. 16Mas ba'n tu'n kniman te Kman Dios masque meba xjal ko', twitzju tu'n koc k'inun ex tuj bis in ko ank'in. 17Mas ba'n ka at kc'ujlalil masque nok itzaj kchi', twitzju chibj kchi' ex at ic'bil kxol. 18Aju xjal jurat in jaw k'ojl, nok k'oj in jyo'n ti'j; atzunju xjal minti' in tzaj naj tk'oj, in cub yupj k'oj tu'n. 19Tuj twitz ju xjal cy'aj mer ic tza'n ch'i'x tcub tuj tbe; atzunju xjal tz'aklxix, aju tbe puro ktz'umin tuj. 20Aju c'wa'lbaj at tnabl, jun tzalajbil jlu te tman; atzunju c'wa'lbaj minti' tnabl, jun bis jlu te ttxu'. 21Aju xjal minti' tnabl in tzalaj tu'nju minti' tnabl; atzunju xjal at tnabl tuj tumel in bet tuj tbe. 22Minti' in japun aju in cub cyximan xjal ka mi a'l jun k'ol cyconsej; pero ka at nim k'ol consej ba'n nne'la jlu. 23At tzalajbil teju xjal in tzak'wet ju yol tu'n, ex mas at tzalajbil te ka ma tzak'wet tu'n oc tajben. 24Aju be tbeyil chwinklal cyja' in xi' jawni, ex in clet ju xjal at tnabl tu'n tu'n mi'n tcu'x tuj cynajbil cyimni. 25In cub t-xitun Kman tja ju xjal in jaw tniman tib, ex in tcyuwsa'n aju tetzbil meba xu'j. 26Ic'un tu'n Kman aju cyximbetz ke xjal binchal mya ba'n, atzun ke yol minti' cypaltil in tzalaj cyi'j. 27Aju xjal in pon tc'u'j ti'j nimcu, tu'nx in che naj keju ate' tuj tja; atzunju xjal minti' in tc'mo'n pwak tu'n mi'n tcub cysentens xjal tu'n, oc c'ank'il. 28Aju xjal tz'aklxix, nej in cub ten ximal ti'j alcye yol tu'n t-xi' ttzak'we'n, atzunju xjal binchal mya ba'n, nok nne'tz chitj yol mya ba'n tuj ttzi'. 29Nne'l tpa'n tib Kman cyi'j xjal binchal mya ba'n, atzun ke xjal tz'aklxix in tzaj tbi'n cyna'j Dios. 30Aju xjal in ko tzaj tque'yin tuc'il tzalajbil in ko tzalaj tu'n; ex aju tkanil ba'n in tk'o'n ac'aj kipumal. 31Aju xjal in xi tniman aju cawbil tuj tumelxix ctel cyxol ke xjal at cynabl. 32Aju xjal minti' in xi tniman cawbil te, tu'nx tib nne'l tic'un tib; atzunju xjal in xi tniman cawbil te, nno'c mastl tnabl. 33Ka in ko xob twitz Dios, tu'n jlu in tzaj k'o'n xnak'tzbil ke tu'n tten knabl; ka kajbil tu'n kc'monte nimbil ke, tnejel il ti'j tu'n tcub kmansin kib.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\