PROVERBIOS 17

1Mas ba'n tu'n kwa'n tuj txubtxaj, masque minti' tbel kwa, twitzju tu'n tcub kk'o'n jun nintz wa'n ex at k'oj kxol. 2Aju majen at tnabl ccawil tibaj tc'wa'l tpatrón, aju c'wa'l ch'ixbajilxix tbinchben, ex aju majen lu at toclen ti'j ju etzbil junx cyuc'il ke mastl tc'wa'l tpatrón. 3Aju k'an pwak tuc'ix sak pwak, tu'n k'ak' in che baj saksa'n, ax icxtzun in baj tmalo'n Kman aju t-ximbetz xjal. 4Ke xjal binchal mya ba'n ex nic'al yol in xi cyk'o'n cywi' cyi'j yol mya ba'n. 5Aju xjal in xmayin ti'j meba, ax icx in xmayin ti'j Dios aju Binchalte te; ex aju xjal in jaw tzalaj ti'j ju mya ba'n in tzaj ti'j juntl, mlay tzic'x ti'j tu'n mi'n tcub tcastiw. 6Ke tal cychman tij xjal in che oc te jun tzalajbil te cye; ex ke mambaj in che oc te jun tzalajbil cye cyc'wa'l. 7Aju xjal minti' tnabl, mya tuj tumel tu'n tyolin cyi'j nmak yol, ex jun xjal ma' toclen, mya tuj tumel tu'n tyolin tuc'il sbubl. 8Aju xjal in xi oyinte pwak te juntl, tuj twitz ka at tipumal pwak tu'n tcambante nok alcye tajbil, ex tcyakilju in bant tu'n ba'n nne'la te te. 9Aju xjal nnic'x ti'j tu'n aju mya ba'n in binchanjtz ti'j, in ten tmojbabl tib cyuc'il mastl; atzunju xjal in baj tyolin ke cypaltil xjal, tu'nx in che el lak'e' ke tamiw ti'j. 10Nim tajben te jun xjal at tnabl oc t-xi cawin tu'n juntl twitzju tu'n t-xi jato'n jun syent tasyal jun xjal minti' tnabl. 11Aju xjal miban bin o'cx in jyon ti'j k'oj, pero tzul sama'n jun sanjel te c'ixbisalte. 12Maslo ba'n tu'n koc noj twitz jun ttxu' oso otok tzaj tk'oj tu'n tlaj otok che el k'i'n ke tal, twitzju tu'n kc'ulbante kib tuc'il jun xjal minti' tnabl ex tk'on tib tuj tchcyinibil. 13Mlayx tz'el tpa'n tib aju mya ba'n ti'j tja xjal aju in aj tk'o'n mya ba'n te t-xel ju ba'n. 14Aju xjal in tzaj jyonte k'oj junx ta' jlu ic tza'n nne'tz pax jun a' ex nim in naj tu'n; mas ba'n tu'n tel oka na'nxtok t-xi' k'oj tuj tilil. 15Aju tu'n mi'n tcub t-sentens jun xjal at til ex tu'n tcub t-sentens jun xjal minti' til, cycabil jlu minti' in tzalaj Kman ti'j. 16¿Ti tajben te xjal minti' tnabl ka taj tu'n tlak'onte ju nabl tu'n tpwak ex minti' tojtzkibl? 17Aju tamiw jun xjal cucx in ten tc'ujlalil ti'j, ex oc ttzaj jun mya ba'n ti'j, nno'c tamiw ic tza'n jun terman. 18Aju xjal minti' tnabl in cyaj we' ti'j tc'as tamiw, ex in cyaj ten c'as tuj tcwent. 19Aju xjal nim tgan tu'n tk'ojin, ax icx at tgan tu'n tbinchante il; ex aju xjal in baj tyolin tib, tu'nx in tzaj ti'n jun xitbil tibaj. 20Aju xjal jumajx ta' tnabl tuj mya ba'n, mlayx cnet ju ba'n tu'n; ex aju xjal jawni yolin, ctzajel mya ba'n tibaj. 21Aju c'wa'lbaj miban niman, bis in tzaj ti'j tman tu'n; ex aju c'wa'lbaj minti' tnabl, minti' in tzalaj tma'n tu'n. 22Ka at tzalajbil tuj tanmi xjal, a jlu mer ic tza'n jun k'anbil te te, katzun in bisun, in baj tipun t-ximlal tu'n. 23Aju xjal mya ba'n in xi tc'mo'n ke oyaj tuj ewaj, tu'ntzun mi'n tcub tk'o'n cycastiw ke xjal at cyil. 24Aju xjal at tnabl, ax tcub ojtzkibl twitz, atzunju xjal minti' tnabl, nok in ch'expaje' t-ximbetz. 25Aju c'wa'lbaj minti' tnabl in tzaj tbis tman tu'n, ex in tzaj ta'w tuj tanmi ttxu' tu'n. 26Ax toc mya ba'n tu'n tcub t-sentens jun xjal minti' til, ax icx mya ba'n tu'n tbaj asyalit jun xjal ma' toclen in tbincha'n aju tz'aklxix. 27Aju xjal at tnabl, mya nim yol in yolin ti'j, ex aju xjal at tojtzkibl, mya jurat in jaw cyakpaj. 28Ka ma cub txule' ju xjal minti' tnabl ex ka minti' ma k'ajt, nno'c k'o'n cyu'n xjal mer ic tza'n at tnabl.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\