PROVERBIOS 18

1Aju xjal o'cx in ximan ti'jx, o'cx in jyon ti'j tex tajbil ex in tzaj tk'oj ti'j tcyakil consej ba'n. 2Aju xjal minti' tnabl, minti' tgan ti'j tu'n tbant jun ti'xti tu'n; o'cx taj tu'n tbaj tyolin aju t-ximbetz. 3Tu'nju mya ba'n in tzaj tch'ixwi xjal; ax icx in tzaj tch'ixwi tu'nju in jaw tniman tib. 4Ke tyol xjal ic cyten ic tza'n jun a' ma' t-xe', aju nabl ic tten ic tza'n jun twi a' in bet. 5Mya tuj tumel in bant cyu'n jwes ka ma cub cyxtalin jun xjal at til, ex mya tuj tumel in cybincha'n ka minti' in xi cyniman aju tcolbil tib jun xjal minti' til. 6Aju xjal minti' tnabl nok tu'n ttzi' nno'cx tk'on tib tuj k'oj, ex cyu'nx ke tyol jacu baj asyalin. 7Ax ke tyol jun xjal minti' tnabl c'ajbel te jun xitbil te; ex aju ttzi' nno'c te jun c'obil te tchwinklal. 8Aju cyyol ke xjal si'mil yol ic tten ic tza'n jun ti'xti nno'cx tuj cytzi' puro chi' wen, ex max in cu'pun tuj cyc'u'j. 9Aju xjal cy'aj junx ta' tmod ic tza'n jun xjal in cub t-xitun jun ti'xti. 10Ic tten Kman ic tza'n jun ja ma' twa'l ex cyuw tten, ex atzun in pon tclon tib ju xjal tz'aklxix ex minti' jun jacu baj ti'j. 11Tuj cywitz ke xjal k'inun ka jacu che clet tu'n cyk'inumabl, ic tza'n in che clet xjal tuj jun tnam toc muro ma' twa'l ti'j. 12Tu'nju in jaw tniman tib xjal in tzaj mya ba'n ti'j; ex tu'nju in cub tmansin tib in tc'mo'n nimbil te. 13Aju xjal in xi ttzak'we'n naj jun yol na'nxtok tbinte, minti' tnabl ex in tzaj tch'ixwi tu'n. 14Aju xjal cyuw tc'u'j nnic'x tu'n aju yabil in tzaj ti'j, atzunju xjal in tzaj baj tc'u'j mi jun jacu onin ti'j. 15Ke xjal nne'l cynic' ti'j, in cnet ojtzkibl cyu'n, ex ke xjal at cynabl, in che jyon tumel tu'n toc mastl cyojtzkibl. 16Nok tu'n jun oyaj in xi tk'o'n xjal jacu tzaj bi'n tyol, ex jacu pon max cywitz ke xjal ma' cyoclen. 17Aju xjal in pon nej twitz jwes tu'n tclonte tib, mer ic tza'ncu minti' til, pero oc tpon tajk'oj nno'c tuj xjel tu'n jwes, atzun in jaw tz'ak twitz, tu'nju in nic'an yol. 18Tu'nju in jaw cyi'n xjal swert in baj twi' jun k'oj, ex in che el tpa'n ke xjal ma' cyoclen tu'n mi'n cyk'ojintl. 19Oc tetz tk'oj jun xjal tuc'il terman, mas cyuw tu'n tten cymojbabl cyib juntl maj twitzju tu'n tcub ti'j jun tnam toc muro ti'j. Ex aju k'oj tcub cyxol ic tten ic tza'n tpwertil tnam lamo'n wen, mi jun ba'n tocx tuj. 20Jun xjal in k'on consej ba'n in tzalaj ti'j jlu, mer ic tza'n otok baj wa'n. 21Aju xjal in yolin ti'j ju mya ba'n, in tzaj camic tu'n, ex ju xjal ba'n tyol, in tzaj chwinklal tu'n; ke xjal nim in che yolin che c'ixbisetel tu'n jlu. 22Aju xjal in cnet t-xu'jil, in cnet ju ba'n tu'n ex in tc'mo'n t-xtalbil Dios. 23Aju xjal meba in cubsan twitz oc tyolin; atzunju xjal k'inun in xi ttzak'we'n tuc'il tk'oj. 24At junjun tamiw xjal in tzaj cyi'n xitbil ti'j, ex at junjun tamiw xjal mas mojl cyc'ujlalil tuc'il twitz tc'ujlalil jun terman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\