PROVERBIOS 19

1Masque meba te xjal pero ka in bet tuj tumel, atzun mas ba'n twitz jun xjal minti' tnabl ex si'mil yol. 2Mya ba'n nne'l jun ak'untl ka mi xcub ten xjal ximal ti'j nej; aju xjal taj tu'n tbant jun ti'xti jurat naj in tzpet ti'j. 3Tu'nju minti' tnabl xjal nne'l tzpet ti'j tbe, ex in tma'n ka tu'n Kman otok tz'el tzpet. 4Aju xjal k'inun in cnet nim tamiw, atzunju xjal meba in cyaj colin cyu'n ke tamiw. 5Aju testiw in tma'n yol mya ax toc, mlayx tzic'x ti'j tu'n mi'n tcub tcastiw; ex aju xjal nic'al yol mlayx clet. 6Aju xjal ba'n k'on cotzbaj, cycyakil xjal in che jyon ti'j, ex aju xjal ba'n k'on oyaj, cycyakil xjal in che oc te tamiw. 7Aju xjal meba nne'l ic'un cyu'nx ke terman, pyortzun ke tamiw in che el lak'e' ti'j. 8Aju xjal taj tu'n toc tnabl in tc'ujlan tib, ex aju xjal in xi tc'ujla'n xnak'tzbil, ba'n c'elel te te. 9Aju testiw in tma'n yol mya ax toc mlayx tzic'x ti'j tu'n mi'n tcub tcastiw; ex aju xjal nic'al yol nok camic in ayon ti'j. 10Mya ba'n tu'n tank'in jun xjal tuj achbil ka minti' tnabl, ax icx mya ba'n tu'n tcawin jun majen cyibaj ke xjal ma' cyoclen. 11Tu'nju at tnabl xjal mya jurat in jaw k'ojl, ex jun nimbil te ka ma cub tnajsa'n jun mya ba'n otok binchanjtz ti'j. 12Aju tk'oj rey in tzaj ic tten ic tza'n tk'ajk'ajel twi' jun balun in tzanun, ex aju xtalbil in tk'o'n ic tten ic tza'n tk'ab che'w in cub tibaj c'ul. 13Jun c'wa'lbaj minti' tnabl, jun bis jlu te tman. Aju xu'j jawni k'ojl ic tten ic tza'n jun tz'uj minti' in we'. 14Jun ja ex ju k'inumabl, jun etzbil jlu cyu'n ke mambaj; atzun jun xu'j at tnabl, tu'n Kman in tzaj tk'o'n te t-xu'jil jun xjal. 15Aju xjal cy'aj nok watl in tzaj ti'j, ex aju xjal lu oc c'ic'ex weyaj tu'n. 16Aju xjal in japun tmandamyent Kman tu'n nno'c tcwentin tib; atzunju xjal minti' nno'c tk'o'n tcwent ti'j alcye in bant tu'n, ctzajel camic ti'j. 17Aju xjal in xi tk'o'n tcotz jun xjal meba, mer ic tza'n tch'ex Kman in xi tk'o'n, ex tu'nx Kman c'ajel tk'o'n t-xel te. 18Cawinx tc'wa'la acux atx ambil tu'n tcawinjtz, katzun mi ma txi tcawina, jacu naj c'wa'l. 19Aju xjal nim in k'ojin cbel tcastiw; katzun mi xcub tcastiw, mas c'oquel ten binchal mya ba'n. 20Binxa ke consej ex nimanxa aju cxel cawinte teya; cyja'tzun jacu tz'oc tnabla. 21Nimcu in cub t-ximan xjal tu'n tbant tu'n, pero o'cx in bant aju te Dios t-ximbetz. 22Aju kajbil ti'j jun xjal, o'cx tu'n tten tc'ujlalil; mas ba'n jun xjal meba twitz jun xjal nic'al yol. 23Aju xjal in xob twitz Kman, tzul k'o'n tchwinklal; oc c'ank'il tuj tzalajbil ex mlay tzaj mya ba'n ti'j. 24Aju xjal cy'aj in xi tlamo'n tk'ab tuj lak tu'n twa'n, ex minti'tl nno'c tilil tu'n tu'n tpon canun tuj ttzi'. 25Oc tcub tcastiw jun xjal ba'n xmayin, atzun c'oquel tnabl ju xjal minti' ch'in ba'n tu'n; atzunju xjal at tnabl, c'oquel mastl tojtzkibl oc tcub cawin. 26Aju xjal nno'c ten elk'al ti'j tman ex nne'x tlajo'n ttxu' tuj tja, atzun jun c'wa'lbaj mya ba'n ex ch'ixbajilxix tbinchben. 27Nc'wa'l, ka mi ma txi tnimana aju cawbil teya c'elel tpa'n tiba cyi'j ke yol te ojtzkibl. 28Tu'nju testiw nic'al yol minti' in xi binchet cyi'j xjal tuj tumelxix; aju xjal binchal mya ba'n, o'cx in yolin ti'j yol mya ba'n. 29Ma bant tten castiw cbel cyibaj ke xjal ba'n che xmayin; ax icx ma bant tten tu'n t-xi jato'n asyal ttzal cyi'j xjal minti' cynabl.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\