PROVERBIOS 2

1Nc'wa'l, ka ma che'x tnimana ke nyole ex ka ma che'x tc'u'na ke nmandamyente tuj tanmiya, 2ex ka ma txi tk'o'n twi'ya ti'j ju nabl, ex ka taja tu'n tten mastl tojtzkibla; 3ka ma cubsana tu'n ttzaj k'o'n tojtzkibla, ex ka ma txi tkanina tu'n ttzaj k'o'n tnabla; 4ka ma txi tk'onxix tiba tu'n tjyona ti'j, ic tza'n in jyona ti'j sak pwak ex ka jun k'inumabl, 5octzun c'elel tnic'a ti'j tza'n tten tu'n t-xoba twitz Kman ex tu'n tnimana te, ex c'elel tnic'a ti'j tza'n tten tu'n tojtzkinteya Dios. 6Porque ate Kman in tzaj k'onte nabl; ex tuc'il in tzaj ojtzkibl ex nabl. 7In onin Kman cyi'j xjal in che ank'in tuj tumelxix ex minti' cypaltil, ex in colin cyi'j; 8cwentin tu'n akeju in che bet tuj tumelxix, ex in colin cyi'j keju in che niman te. 9Ax icx c'elel tnic'a ti'j aju tjikumal ti'j ex aju tz'aklxix, ex ti'j tcyakil aju ba'n tu'n tbant tu'na; 10c'oquel tnabla, ex tu'nju nabl lu ctzalajela. 11Aju mejor tnabla ex tojtzkibla che oquel te colil ti'ja; 12cyu'ntzun ke jlu oc cletela tuj be mya ba'n ex cywitz ke xjal mya ba'n ke, 13ex cywitz keju in cyaj cycolin ju be ba'n ex in che'x cyuj ke be klolj cyuj, 14ex cywitz keju in che tzalaj tu'n cybinchante mya ba'n ex nimxix in che tzalaj ti'j cybinchben plojxix, 15ex in che bet cyuj ke be ẍo'c cyi'j ex ma cyaj cycolin ju be jikun ti'j. 16Tu'n tnabla ex tojtzkibla oc cletela twitz ju xu'j aj pajil, aju mejor xmoxin tu'n tyol, 17aju cyaj tcolin tchmil aju moje' tuc'il tej k'apojxtok, ex nnic' tna'l tu'n aju yol otok txi ttziyan te Dios. 18Aju be in pon tja ju xu'j lu, atzun be te camic; 19akeju in che ocx tuj tja xu'j lu minti' in che ajtz meltz'aj, ex mlay che bet juntl maj tuj be te chwinklal. 20Cyja'tzun beta tuj be ba'n ex xnak'tzam tiba ti'j cymod ke xjal tz'aklxix. 21Porque keju in che ank'in tuj tumelxix ex minti' cypaltil, cucx che ank'il twitz tx'otx'; 22atzun keju binchal mya ba'n ex ke aj il, bi'x che elex lajo'n tuj ex minti' cyoclen ti'j.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\