PROVERBIOS 27

1Mi'n jaw tniman tiba ti'j ju cbantel tu'na nchi'j, porque minti' ba'n tu'na alcye tzul. 2Mas ba'n ka ma jaw nimsa'na cyu'n mastl xjal, porque mya ba'n tu'n tjaw tnimsan tiba tu'nxa. 3Ke abj ex ju ttxa tz'a'n puro al ke, pero masxix al nne'l tk'oj ju xjal minti' tnabl. 4Aju at tk'oj ti'j juntl mlay tzaj k'ak'an tc'u'j ti'j, ex ka ma tzaj ttx'u'jil ti'j juntl jacu naj xjal tu'n, atzunju xjal at tlo'ch tc'u'j ti'j juntl, minti' tumel tu'n tyupj naj. 5Mas ba'n tu'n toc kma'n jun yol tibaj twitz jun xjal, twitzju tu'n kc'ujlante te ex minti' in xi kma'n. 6Mas jacu ke' kc'u'j ti'j jun kamiw in ko c'ixbisanjtz tu'n, twitzju tu'n tke' kc'u'j ti'j aj k'oj ki'j ka ma ko tzaj tchle'n. 7Aju xjal nojni tc'u'j nne'l tic'un ta'l cab, atzunju xjal nne'l tc'u'j, masque c'a aju in xi' tu'n, pero chi' nne'la tuj ttzi'. 8Aju xjal in cyaj tcolin tja tman tu'n t-xi' tuj juntl lugar najchak, ic tten ic tza'n jun chyu'j in cyaj tcolin tk'u' ex in xi' najchak. 9Cyu'n ke perjum mejorxix in tzalaj tanmi xjal; ex cyu'n ke consej ba'n in jaw tzalaj tanmi xjal. 10Mi'n che cyaj tcolina ke tamiwoya, ex mi ke tamiw tmana; cyja'tzun mya il ti'j tu'n t-xi'ya tja termaniya ka at jun ti'xti mya ba'n ma tzaj ti'ja. Mas ba'n jun tvesina nikayin ta', twitz jun termaniya najchak ta'. 11Nc'wa'l, toca at tnabla, tu'ntzun ntzalaje ti'ja; cyja'tzun jacu che tzak'wet wu'ne keju in che yolin mya ba'n wi'je tu'n tlaja. 12Aju xjal at tnabl, oc ttil cyja' ttzaj mya ba'n, nne'l ok ti'j; atzunju xjal minti' tnabl, nok cyja' in xi' lak'e' tuj tbe ex in tzaj mya ba'n ti'j. 13K'i'n ela t-xbalun aju xjal in cyaj we' ti'j tc'as juntl ka minti' ojtzki'n tu'n, ex axtzun tzyun cyaja te jun prent. 14Aju xjal in pon k'olbelte tamiw tuc'il tk'ajk'ajel twi cyuw ex prim wen, a jlu mer ic tza'n jun mya ba'n in tzaj tkanin ti'j tamiw. 15Aju xu'j jawni k'ojl ic tten ic tza'n tz'uj minti' in we' tuj tk'ijlalil jbal; 16aju xjal taj tu'n tmayet xu'j lu tu'n, junx ta' ic tza'n jun xjal tajbil tu'n tmayet cyk'ik' tu'n, ex ka tu'n ttzyet aseyt tu'n tk'ab. 17Aju c'uxbil, in japun ttzi' tu'n juntl c'uxbil, ex aju xjal nno'c tnabl tu'n t-xnak'tzbil juntl xjal. 18Aju xjal cwentin tkan higo tu'n, clo'l ti'j twitz; ex aju xjal cwentin tpatrón tu'n, oc tc'ma' nimbil te. 19Ic tza'n a' malecj kwitz oc tcu'x kque'yin tuj, icxtzun cyten ke xjal, malecj ke tuj cyximbetz. 20Aju cynajbil cyimni tuc'ix ju mukbil in che pon cyimni cyuj pero minti' in che noj, ictzun tten ju xjal in pon tc'u'j ti'j nimcu ex minti' in ke' tc'u'j ti'j ju at te. 21Aju k'an pwak ex ju sak pwak, tu'n k'ak' nne'l nic'baj cyi'j; atzunju xjal nne'l nic'baj ti'j tu'nju nimbil te. 22Aju xjal minti' tnabl mlayx cyaj tcolin aju tchcyinibil masque baj tc'ixbisa'na wen. 23Che tque'yin baja ke t-ẍne'la, ex cwentin oca ke taluna, 24porque mi jun k'inumabl ex mi jun cyoclen xjal ctel te jumajx. 25Oc tjaw jlet ch'im tuc'ix cha'x c'ul, ex oc tjaw chmet c'ul te tjak' c'ul te cywa alumaj, 26cyi'j ke t-ẍne'la c'elel lan tu'n tbant t-xbaluna ti'j; ex cyi'j ke tchipa cnetel tpwaka tu'n tlak'et ttx'otx'a, 27ex cyi'j ke ttxu tchipa c'elel nim lech tu'n tc'ana ti'j, cyuc'ix ke tc'wa'la ex cycyakil ke tmajena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\