PROVERBIOS 28

1Aju xjal binchal mya ba'n nne'l ok masque mi a'l jun lajolte, atzunju xjal tz'aklxix in ank'in minti' t-xobil, ic tza'n jun balun. 2Tu'nju nim mya ba'n in bant tuj jun tnam in che oc k'o'n nim xjal te cawil, pero tu'n jun xjal at tnabl ex tojtzkibl jacu ten tcyakil tuj tumel. 3Aju xjal meba ex in yajlan cyi'j ke mastl meba xjal, ic tten jlu ic tza'n nim jbal in tzaj, bi'x in baj naj awal tu'n. 4Ke xjal minti' in japun ley cyu'n, in jaw cynimsa'n ke xjal binchal mya ba'n; atzun ke xjal in japun ley cyu'n, at cyk'oj cyi'j keju minti' in japun cyu'n. 5Ke xjal binchal mya ba'n minti' nne'l cynic' ti'j ju tz'aklxix, atzun ke xjal in che niman te Kman, nne'l cynic' ti'j tcyakil. 6Masque meba te xjal pero ka ba'n tmod, atzun jlu mas ba'n twitz ju xjal k'inun ex sbul. 7Aju xjal in japun tley Dios tu'n, atzun jun c'wa'lbaj at tnabl, atzunju xjal nno'c tuc'in tib cyuc'il keju cyk'on cyib tuj achbil, tch'ixwi tman in cub tk'o'n. 8Aju xjal in baj tchmo'n tk'inumabl nok tu'n ju ta'l pwak nne'l tkanin, in baj tchmo'n tu'n toc teju xjal ba'n tz'e'y tc'u'j cyi'j ke xjal meba. 9Aju xjal tc'i' txi tbi'n tley Dios, ax icx te mlay tzaj tbi'n Dios aju tna'j Dios. 10Aju xjal in che'x ti'n ke xjal tz'aklxix tuj be mya ba'n, ax te xjal lu cbel tz'ak tujx tc'obil, atzun ke xjal minti' cypaltil, ctzajel cyc'mo'n ju ba'n. 11Aju xjal k'inun nno'c tk'on tib te at tnabl, pero aju xjal meba ex at tnabl, jacu tz'el tnic' ti'j ka minti' tnabl k'inun. 12Oc cycamban ke xjal tz'aklxix, nno'c jun nintz nink'ij cyu'n xjal; pero oc cycamban ke xjal binchal mya ba'n, bi'x in xi cyewan cyib xjal. 13Aju xjal in che cub tewan ke til, mlay tz'el ba'n te te; atzunju xjal in jatz tma'n til ex bi'x nne'l tpa'n tib ti'j, cbel najsa'n til. 14At tzalajbil teju xjal cucx in niman te Dios; atzunju xjal in cub tcyuwsa'n tanmi, cbel tz'ak tuj mya ba'n. 15Aju xjal binchal mya ba'n ex toc te cawil tibaj jun tnam meba, ic tten ic tza'n jun balun in tzanun wen ex ka ic tza'n jun txcup oso at we'yaj ti'j. 16Aju cawil minti' tnabl nok nno'c ten yajlal cye xjal; atzunju cawil minti' in pon tcu'j ti'j jun ti'xti, nim k'ij ctel twitz tx'otx'. 17Aju xjal otok cub byonte jun xjal, c'okjebil, max cwebil tu'n tel ok ocxi tcyim ex mi a'l jun jacu onin te. 18Aju xjal ba'n tmod oc cletel, atzunju xjal tk'on tib jumajx tuj mya ba'n, ctzajel mya ba'n tibaj. 19Aju xjal in ak'nan twitz ttx'otx', ctel nim twa; atzunju xjal nno'c lpe' cyi'j keju minti' in che ak'nan, ctel tuj mebayil. 20Aju xjal axix toc yolin, cbel cy'iwla'n nimxix; atzunju xjal taj tu'n toc naj te k'inun, mlayx tz'icx ti'j tu'n mi'n tcub tcastiw. 21Mya ba'n tu'n toc kk'o'n kwitz ti'j t-xilen xjal; nokpe tu'n ch'in cotzbaj in xi k'o'n te jwes in binchan il. 22Aju xjal o'cx toc tc'u'j ti'j k'inumabl ex taj tu'n tcnet jurat naj, minti' ba'n tu'n ka tzul mebayil tibaj. 23Aju xjal in xi cawin te juntl, te tibajxi mas che tzalajel xjal ti'j twitz jun xjal mejor xmoxin tu'n t-sbun. 24Aju xjal nne'l elk'ante aju at te tman ex te ttxu', ex in tma'n ka mya il aju otok tbincha, junx ta' til tuc'il til jun xjal byol xjal. 25Aju xjal in pon tc'u'j ti'j nimcu, nok k'oj in tzaj tu'n; atzunju xjal k'ukl tc'u'j ti'j Kman, ba'n nne'la tcyakil te. 26Aju xjal nno'c ke' tc'u'j ti'j tex t-ximbetz minti' tnabl; aju xjal in tbincha'n jun ti'xti tuc'il nabl oc cletel. 27Aju xjal in onin ti'j jun xjal meba, minti' jun atx taj ctel te; atzunju xjal minti' in xi tk'o'n jun onbil te jun xjal meba, cxel cykanin xjal nimcu mya ba'n tibaj. 28Oc cycamban ke xjal binchal mya ba'n, bi'x in xi cyewan cyib xjal; ex octzun cynaj ke jlu, cchmetel cybaj ke xjal tz'aklxix.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\