SALMOS 104

1Cxel nk'o'ne chjonte te Kman tu'n tcyakil wanmiye. Aya Nman ex Ndiose ma'xix toclena. Aju tajwalila ex ju t-spic'umala toc ti'ja mer ic tza'n jun xbalun; 2tcyakil ti'ja at t-spic'umala, tu'na xi tlic'una cya'j ic tza'n in xi lic'et jun xbalun. 3Cub tk'ukba'na ke tkan tjaya cyibaj ke a' twitz cya'j. In che oc tk'o'na ke muj te tcarwaja, ex aju cyk'ik' in ajben te ikal teya. 4Nno'c tk'o'na ke cyk'ik' te t-sanjela, ex nno'c tk'o'na tkan k'ancyok te tmajena. 5Cub tk'o'na tx'otx' tibaj tk'ukbil tu'ntzun mi'n tyucch tuj tlugar. 6Aju twitz tx'otx' bi'x cyaj tjak' nintz mar ma' t-xe', ic oc mar ic tza'n jun xbalun in xi lic'et, ex makset tcyakil twitz tx'otx' tu'n. Ke nmak witz bi'x e cyaj tjak' a'. 7Pero tej t-xi tmayo'na a', jurat naj el ok tej tbinte tyola ic tza'n k'ancyok in julin. 8Ic' a' cyibaj ke witz ex cu'pun cyibaj ke chk'ajlaj tu'n tpon tuj lugar jatum banimaj tu'n tcyaj ten, 9ex ax pon tuj tmojonil xi tma'na te, tu'ntzun mi tnoj juntl maj tibaj tx'otx' tu'n. 10Tu'na in che jatz jlet ke twi a' ex in che canun cyuj ke nima in che bet cyxol ke witz. 11Ti'jtzun a' lu in che c'an ke jil te tjak' c'ul; ex tu'ntzun a' lu in we' txketle'n cyi'j ke chej te tjak' c'ul. 12Cytzi' ke nima in bant cyk'u' ke chyu'j; ex atzun in che k'ajt ke cyxol tk'ab tze'. 13Tu'na in tzaj jbal cyibaj ke witz ex max in tzaj tuj tjaya twitz cya'j; in tzaj tk'o'na nim a' twitz cya'j tu'n tcha'xix tx'otx'. 14Tu'na in ch'iy c'ul te cywa alumaj, ex tu'na in ch'iy tawal xjal in cu'x tawa'n tu'ntzun twa'n ti'j ju in tzaj tk'o'n tx'otx'; 15in cnet twa tu'n toc tipun, tuc'ix ta'l twitz uva te tu'n ttzalaj, tuc'ix aseyt tu'n tkoptz'aj twitz. 16In che a'linjtz ke tze' wi'ten twi witz Líbano, akeju cu'x tawa'n Kman. 17Cywi' ke tze' lu in bant cyk'u' ke chyu'j, atzun ke garza in che najan cywi' ke tzaj. 18Cywi' ke nmak witz ate' ke chip te tjak' c'ul, ex cywitz ke pic in xi cyewan cyib ke cwatusa. 19O tbinchaya xjaw te techal junjun tk'ijlalil, ex aju k'ij ba'n tu'n jnic' or tu'n tex. 20Tu'na in tzaj tk'o'na klolj oc nno'c konic'an, ex atzun in che etz ke jil te tjak' c'ul betel. 21In che tzanun ke balun ti'j cycanb; ex in che kanin te Dios tu'n ttzaj k'o'n cychi'. 22Octzun tjawil k'ij in che aj meltz'aj ex in che cub bune' tuj cyjul. 23Atzun cye xjal in che ex ak'nal ti'j cyak'un ex max in xi cycolin ocxi tex k'ij. 24Nimcu tbinchbena o bant Nman. Tcyakil o bant tu'na tu'nju at nim tnabla; nojni twitz tx'otx' tu'n tch'isbena. 25Lu mar at ma' twitz ex matij wen jatum in che chmet nimcu jil; at jil ch'in ex at nmak; 26atzun in che bet ke barc tibaj, ex atzun ta' aju nintz txcup Leviatán tbi, aju tbinchaya tu'n t-schan tuj mar. 27Cycyakil jlu in che ayon ti'ja tu'n cyxi tc'a'chana oc tpon tajben cye. 28In xi tk'o'na cywa ex in xi' cyu'n; nim cywa in xi tk'o'na ex in noj cyc'u'j wen. 29Oc in che cyaj tcolina, bi'x in che jaw xob, ex oc nne'l ti'na cyxew, bi'x in che cyim ex in che oc juntl maj te tkukil tx'otx'. 30Pero oc ttzaj t-sama'na t-xewa in che pok'l, ex cyja'tzun ac'aj nno'c juntl maj twitz tx'otx' tu'na. 31Cucxwit tten tajwalil Kman te jumajx, ex tzalajxwit ti'j tcyakil tbinchben. 32Bi'x in tzaj lu'lun tx'otx' oc in xi tque'yin Kman ti'j; ex bi'x nne'l bukin sib cyi'j ke witz oc cyoc tmaco'n. 33Oc chin bitzale te Kman aju Ndiose acux itz'x kine. 34Cuchiwt tu'n ttzalaj Kman ti'j nximbetze, porque o'cx tuc'il in tzaj ntzalajbile. 35Cuchiwt tu'n cynaj ke aj il twitz tx'otx', ex cuchiwt che naj keju binchal mya ba'n. Cxel nk'o'ne chjonte te Kman tu'n tcyakil wanmiye. Nimanxwit tbi Kman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\