SALMOS 106

1Nimanxwit te Kman. Cyk'onxe chjonte te tu'nju ba'n te, ex cucx c'ujla'n ko' tu'n te jumajx. 2¿Alcye jun jacu tzaj k'mante ke tak'unben Kman ma'xix cyipumal? ¿Alcye jun jacu jaw nimsante te tu'nju at nim t-xtalbil? 3At tzalajbil cye keju in che bet tuj tumelxix ex cucx in cybincha'n aju tz'aklxix. 4Bix chin tzaj tna'na Nman oc tbinchanteya ba'n cye ke xjal etzan tu'na; bix chin ule ti'j tc'u'ja oc ttzaja clol cye, 5tu'ntzun twile aju cytzalajbil keju sc'o'maj tu'na, tu'ntzun ntzalaje ex tu'n tjaw nnimsa'ne tbiya junx cyuc'il ke xjal etzan tu'na. 6Ma ko binchane il ic tza'nx ke kxe'chele; ma ko el tzpete; ma kbinchaye mya ba'n. 7Tej cyten ke kxe'chele max tuj Ejipt, mya nim toclen ela tuj cywitz ke tbinchbena ma'xix e bant; ic' tna'l cyu'n aju tc'ujlalila ma'xix, ex jaw cyi'n cyib ti'ja ttzi Mar Cyak Que'yin. 8Pero tu'n Dios e clet, ex xi tyec'un tipumal tu'n tjaw nimsa'n tbi. 9Xi tmayo'n aju Mar Cyak Que'yin ex aj tzkij tu'n. Ex e ic'tz ti'n max t-xe'pun mar, mer ic tza'n tuj tzkij tx'otx'. 10Cyja'tzun e clet tu'n cywitz aj k'oj cyi'j, ex tjak' cyipumal keju in che ic'un cyi'j. 11Ke aj k'oj cyi'j e cyaj mulk'aj tjak' a' ex mi jun cye o cyaj ank'in. 12Xitzun cyniman ke yol otok tzaj ttziyan Dios ex xi cybitzan ke bitz te nimbil te. 13Pero jurat ic' cyna'l ke tbinchben Dios cyu'n, ex minti' cub cyyo'n tu'n tel cynic' ti'j alcye otok cub t-ximan tu'n tbant. 14Nim pon cyc'u'j ti'j cychi' tuj tzkij tx'otx'; oc cyk'o'n Dios tuj malbil. 15Tzaj tk'o'n Dios aju xi cykanin, pero ax icx tzaj t-sama'n jun yabil cyi'j, ex nim xjal e cyim tu'n. 16Tuj lugar jatum e cub ten, tzaj tlo'ch cyc'u'j ti'j Moisés, ax icx ti'j Aarón, aju otok tz'el tpa'n Kman tu'n tajben te. 17Eltzun c'abchaj tx'otx' ex xi tz'ak Datán tuj, tuc'ix Abiram, cyuc'ix ke xjal ate'tok junx tuc'il. 18Jaw julin k'ak' cyi'j cycyakil keju otok che oc lpe' cyi'j; tu'n tkan k'ak' lu e baj tz'e'y ke xjal mya ba'n. 19T-xe witz Horeb ocx cyk'o'n k'an pwak tuj k'ak' tu'n tcub ulj, ex ti'jtzun jlu cub cybincha'n tilbilal jun tal tor ex e c'ulun twitz. 20Cyaj cycolin Dios aju ma' tajwalil; te t-xel cub cybincha'n jun tilbilal wacẍ ba'n wa'n c'ul. 21Ic' tna'l Dios cyu'n, aju Clol cye, aju otok tbincha ke binchben ma'xix tuj Ejipt, 22ex otok tbincha ke binchben ma'xix cyxilen tuj cytx'otx' tiyjil Cam, ax icx tuj Mar Cyak Que'yin. 23O yolin Dios ti'j tu'n cynaj tu'n; pero ate Moisés aju sc'o'maj tu'n oc ten yolil cyi'j tu'n mi'n cynaj, ex o chewix ttx'u'jil Dios cyi'j, cyja'tzun ic'x ti'j tu'n cynaj. 24Mas yajxi el cyic'un aju tx'otx' tbanilxix, ex minti' xi cyniman ke yol otok tzaj ttziyan Dios; 25tuj cyja, xbalun ja, e yolin mya ba'n ti'j Kman, ex minti' xi cyniman aju otok tzaj tma'n. 26Tu'n ttzi' xi tma'n jun yol axix toc cyi'j, tu'n cycyim tu'n ax tuj tzkij tx'otx', 27ex tu'n cynaj ke cyiyjil che ul itz'j te tibajxi, ex tu'n cyxi t-sputun cyxol ke nasyon mya ocslal ke ti'j Dios. 28Tuj lugar Peor oc cyjunin cyib cyuc'il keju in che c'ulun twitz tilbilal Baal, ex xi cychyo'n cychibjal ke alumaj in cub k'o'n cywitz ke tilbilal. 29Tzaj tk'oj Dios cyi'j tu'n tlaj cybinchben mya ba'n, tzaj jun c'ixbisabl cyxol ex nim xjal e cyim. 30Atzunte Finees jaw we' ex cub tbyo'n aju binchan il, cyja'tzun we' aju c'ixbisabl ex minti'tl e cyim. 31Ba'n e'la tbinchben Finees tuj twitz Dios, ex cucx tu'n ttzaj na'n tu'n Dios te jumajx. 32Ax icx tzaj tk'oj Dios cyi'j xjal tu'n tlaj cybinchben mya ba'n ttzi a' tuj Meriba, ex tu'n cye cylaj tzaj jun mya ba'n ti'j Moisés, 33porque otok baj tpasens cyu'n ex o yolin mya tuj tumel. 34Minti' cub cyxitun ke tnam otok tma Kman tu'n tcub cyxitun. 35O'cx baj cysmon cyib cyuc'il ke xjal mya ocslal ti'j Dios ex o bant cye cyu'n aju in bant cyu'n xjal; 36e c'ulun cywitz ke tilbilal nno'c cydiosin xjal, ex tu'n jlu e naj, 37xi cyk'o'n ke cycy'ajal ex ke cyme'jel te jun chojbil cye ju'ẍ. 38Cub cybyo'n ke c'wa'l minti' cyil, ax ke cycy'ajal ex ke cyme'jel, ex xi cyk'o'n te chojbil cye ke tilbilal nno'c cydiosin xjal tuj Canaán. Cyja'tzun o tz'ilix tx'otx' tu'n cychc'el, 39e tz'ilix ke xjal lu tu'n tcyakilju cybinchben mya ba'n ex el cypa'n cyib ti'j Dios. 40Tzajxix tk'oj Kman ti'j tnam etzan tu'n, ex e je'l tic'un; 41e je'x tk'o'n tjak' cycawbil ke nasyon mya ocslal ke, ex cub cyi'j cyu'n ke aj k'oj cyi'j; 42e baj yajla'n cyu'n ke aj k'oj cyi'j ex bi'x e cyaj ten tjak' cycawbil. 43Nimcu maj e clet tu'n Dios, atzun cye minti' xi cyniman aju ximamajtl tu'n, ex e je'x tz'ak tujx cybinchben mya ba'n. 44Masque icju, pero tej ttzaj tque'yin Dios aju yajbil cye ex tej tbinte tk'ajk'ajel cywi' in che ok', 45tzaj tna'n aju yol cyaj bant ti'j tu'n cyuc'il ex ch'expettzun tnabl, porque ma'xix tc'ujlalil: 46ex tma cye keju otok che camban cyi'j tu'n cycub xtalin cyu'n. 47Ko tcloma Kman Dios. Ko ti'n exa cyuj ke nasyon tu'ntzun tjaw knimsa'ne tbiya xjan, ex tu'n ktzalaje nim oc tjaw knimsa'ne. 48Tuj tcyakil tabk'iyil nimanxwit te Kman aju Cydios aj Israel. Ex tu'n cymante cycyakil: Bant-xwit icju. Nimanxwit tbi Kman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\