SALMOS 107

1Cyk'onxe chjonte te Kman tu'nju ba'n te ex cucx c'ujla'n ko' tu'n te jumajx. 2Cymanxe jlu akeye ma che clet tu'n Kman ex ma che clete tuj cyk'ab aj k'oj, 3akeye ma che ajtz chmo'ne tu'n cyuj mastl tnam te jawni ex te cubni, te ocni ex te elni. 4At junjun otok che'x tzpet tuj tzkij tx'otx' minti' cynajbil xjal tuj, ex minti' cnet jun be cyu'n tu'n cypon tuj jun tnam jatum tu'n cynajan; 5tzaj we'yaj ex txketle'n cyi'j, ex ch'ixtok cynaj, 6pero tu'nju nim cybis e oc ten cubsal twitz Kman ex e clet tuj bis tu'n; 7e je'xtzun ẍaklu'n tu'n tuj jun be jikun ti'j tu'n cypon tuj jun tnam jatum tu'n cynajan. 8Ba'n tu'n t-xi cyk'o'n chjonte te Kman tu'nju at tc'ujlalil, ex ti'j t-xtalbil in tbincha'n cyi'j xjal. 9Porque nne'l txketle'n cyi'j xjal tu'n, ex in xi tk'o'n nim cywa keju nne'l cyc'u'j. 10At junjun najltok ke tuj jun nintz klolj, presintok ke tu'n caden ex ate'tok tuj bis. 11Tzaj jlu cyi'j tu'nju minti' xi cyniman tyol Kman aju Ma'xix Toclen, ex el cyic'un aju t-ximbetz ba'n cyi'j. 12Cub tk'o'n Dios jun ak'untl cyuwxix cyibaj, e jaw tz'ak ex mi jun onin cyi'j. 13Pero tu'nju nim cybis e oc ten cubsal twitz Kman ex e clet tuj bis tu'n; 14e je'tz k'i'n tu'n tuj nintz klolj ex e je'l tco'pin tuj caden. 15Ba'n tu'n t-xi cyk'o'n chjonte te Kman tu'nju at tc'ujlalil, ex ti'j t-xtalbil in tbincha'n cyi'j xjal. 16Baj tpa'n ke tlamel ja k'an c'uxbil, ex e cub ttokin ke c'uxbil tocsa'n ttzi tventanil pres. 17At junjun e yabt ex tzaj yajbil cyi'j tu'n tlaj cybinchben mya ba'n ex cyil, 18tc'i'tok cyc'u'j ti'j wabj porque ch'ixtok cycyim. 19Pero tu'nju nim cybis e oc ten cubsal twitz Kman ex e clet tuj bis tu'n; 20tu'nju tyol tzaj tma'n, bi'x e banix ex e clet tu'n te camic. 21Ba'n tu'n t-xi cyk'o'n chjonte te Kman tu'nju at tc'ujlalil, ex ti'j t-xtalbil in tbincha'n cyi'j xjal. 22Ba'n tu'n t-xi cyk'o'n oyaj te, te ak'bil chjonte, ex tu'n cybitzan tu'n tzalajbil ti'j tbinchben. 23At junjuntl e je'x aj jyol cyc'a'ẍ ttzi mar, ex in che bet tibaj mar tuj cybarc, 24o cyil aju tbinchben Kman ma' t-xilen tibaj mar. 25Tej ttzaj yolin Kman, tzaj jun nintz cyk'ik' ex jaw pulwin mar tu'n; 26ke barc in che jaw ikan lek'ch wen tu'n a', ex in che cu'x aj max t-xe a' in jaw pulwin, bi'x tzaj baj cyc'u'j ke xjal k'il barc tu'n tlaj a' xobajilxix. 27In che pich'je' ic tza'n c'al k'e'n; masque at nim cynabl tu'n cyyucun barc pero oc te nokx gan. 28Pero tu'nju nim cybis tzaj e oc ten cubsal twitz Kman ex e clet tuj bis tu'n. 29Bi'x taque' cyk'ik' tu'n Kman ex minti' jaw pulwintl mar. 30Tej cyque'yinte cub nume' mar, e jaw tzalaj ex e pon k'i'n tu'n Dios max tuj tnam tcub ttzi mar, jatum ximan cyu'n tu'n cypon. 31Ba'n tu'n t-xi cyk'o'n chjonte te Kman tu'nju at tc'ujlalil, ex ti'j t-xtalbil in tbincha'n cyi'j xjal. 32Ba'n tu'n tjaw cynimsa'n tbi oc toc cychmon cyib xjal, ex tu'n t-xi cyk'o'n chjonte te oc toc cychmon cyib ke cytijil xjal. 33In che aj tzkij ke nima ex ke twi a' tu'n Kman ex in che oc te tzkij tx'otx'. 34In che oc ke tbanil tx'otx' tu'n te meba tx'otx' tu'n tlaj cybinchben xjal mya ba'n, akeju najl twitz; 35aju tzkij tx'otx' nno'c te nintz najab tu'n, ex atzun in che jatz jlet ke twi a' tuj, 36atzun in che cub tk'o'n keju minti' in canun cywa, ex in jaw cybincha'n cytanmi tuj. 37In cu'x cyawa'n cyawal tuj cojbil, in cu'x cyawa'n tkan uva, ex nim twitz cyawal in jaw cychmo'n. 38In che cub cy'iwla'n tu'n Kman, in chmet cybaj ex in che chmet ke cyalun. 39Katzun ma che cyim ex ka nok nic'x cybaj in cyaj ten tu'n tlaj yajbil cye cyu'n mastl xjal, ex tu'n tlaj cybis ex tu'n tlaj c'ixc'oj in tzaj cyi'j, 40nne'ltzun tic'un Dios keju in che yajlan cye, ex in che tacpaje' tu'n tuj lugar minti' cynajbil xjal tuj, jatum minti' be. 41In che clet ke meba xjal tu'n, tu'n mi'n cyten tuj bis, ex in chmet mas cybaj tu'n, ic tza'n txkan ẍne'l. 42Oc cyque'yinte ke xjal tz'aklxix tcyakil jlu in che jaw tzalaj, atzun keju binchal mya ba'n minti'tl in che k'ajt. 43Aju xjal at tnabl, ba'n tu'n toc tcwent ti'j jlu, ex ba'n tu'n tel tnic' ti'j tc'ujlalil Kman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\