SALMOS 123

1Ti'ja in chin que'yine Nman, ex ti'ja in chin ayone, aya in cawina tuj cya'j. 2Ic ktene ic tza'n ke majen xinak o'cx in xi cyque'yin ti'j cypatrón, ex ic tza'n ke majen xu'j o'cx in xi cyque'yin ti'j xu'j cypatrón, icxtzun ktene o'cx toc kwitze ti'j Kmane aju Kdiose ex in ko ayone ti'j tu'n ttzaj k'ak'an tc'u'j ki'je. 3K'ak'antz tc'u'ja ki'je Nman; k'ak'antz tc'u'ja ki'je; porque miban tzic'xtl ku'ne aju ic'bil keye cyu'n xjal. 4Nim ma ko sicte tu'n xmaybil keye cyu'n ke k'inun, ex ic'bil keye cyu'n ke xjal in jaw cyniman cyib.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\