SALMOS 147

1Nimanxwit tbi Kman. Ba'n tu'n kbitzan bitz te nimbil te Kdios. Ba'n tu'n t-xi k'ot nimbil tbanilxix te. 2In jaw tbincha'n Kman juntl maj aju tnam Jerusalén ex in che oc tchmo'n ke aj Israel ma che el sputj. 3Nne'l ti'n bis tuj cyanmi keju nim in che bisun, ex nno'c tk'anan aju c'ixble'n cyi'j. 4In baj tajla'n jte' cybaj ke che'w, ex toc tbi teyle junjun tu'n. 5Ma'xix te Kman Dios, ex ma'xix tipumal ex minti' bajsbil te tojtzkibl. 6In jaw tnimsa'n Kman ke xjal mans, atzun ke xjal mya ba'n bi'x nne'l ti'n cyoclen. 7Che bitzane te Kman Dios tuc'il ak'bil chjonte; che bitzane bitz te nimbil te tuc'il tk'ajk'ajel twi chnab arpa. 8Tu'n nno'c muj twitz cya'j, tu'n in tzaj jbal twitz tx'otx', tu'n in tzaj ch'iy ch'im cywi witz, 9tu'n in xi tk'o'n cywa ke alumaj ex cywa cyal ke joj oc in che jaw ok'. 10Minti' tajben te Kman ke chej nim cyipun ex minti' in tzalaj ti'j xjal cyuw kelan tuj k'oj; 11o'cx in jaw tzalaj cyi'j keju in che niman te, ex cyi'j keju k'ukl cyc'u'j ti'j tc'ujlalil. 12Akeye najl tuj tnam Jerusalén, cynimsa'n jawe tbi Kman; akeye najl tuj tnam Sión, cynimsa'n jawe tbi Cydiose. 13Porque ma tz'oc tcyuwsa'n ke tranc cyocsa'n cywitz ke tlamel tnam, ex ma che cub tcy'iwla'n ke xjal ate' tuj tnam. 14Tu'n ma we' k'oj tuj cytanmiye ex ma che ten xjal tuj tzalajbil ex ma che noje tu'nju tbanil triw tu'n. 15Tu'n in tzaj tma'n alcye tu'n tbant tzalu twitz tx'otx', ex aju in tzaj tma'n jurat in bant. 16In tzaj tk'o'n tk'ab che'w ex nno'c tu'n mer ic tza'n lan, ex tu'n in baj t-sputun ttxa che'w mer ic tza'n tza'j. 17In tzaj t-sama'n sakbakun mer ic tza'n tal abj ke; tu'nju che'w in tzaj t-sama'n in jaw ttuxin tib a'. 18Pero in tzaj jun tyol, ex tu'n in nne'l ulj a' otok cub ttuxin tib; in tzaj t-sama'n cyk'ik' tu'n tcub ulj, ex tu'n jlu nnic' bet a'. 19Xi tchic'ba'n tyol cye tiyjil Jacob, akeju aj Israel, cyuc'ix ke tley ex ke t-xnak'tzbil. 20Minti' tbincha icju cyi'j mastl nasyon, minti' xi tchic'ba'n t-xnak'tzbil cye. Nimanxwit tbi Kman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\