SALMOS 33

1Akeye xjal tz'aklxix che tzalajxe ti'j Kman; ke xjal in che bet tuj tumelxix ba'n tu'n t-xi cyk'o'n chjonte te Dios. 2Cyk'onxe chjonte te Kman tu'n tk'ajk'ajel twi chnab arpa, che bitzane tuc'il tk'ajk'ajel quitar. 3Cybitzanxe jun bitz ac'aj te Kman, cyk'ajtza'nque ke chnab mejorxix wen ex che sch'ine tu'n tzalajbil. 4Aju tyol Kman axix toc te, ex tu'nju tbinchben nne'l knic' ti'j ka in japunxix tyol. 5In tzalaj Kman ki'j ka in kbincha'n aju tz'aklxix ex ka in ko bet tuj tumelxix; tcyakil twitz tx'otx' nojni tu'n tc'ujlalil. 6Tu'n tyol Kman ex tu'n T-xew bant cya'j tuc'ix tcyakilju at twitz. 7Tu'n Kman tchmon tib a' tuj mar, ex junx in cub tc'u'n aju nintz mar tuj jun tcubil. 8Akeye xjal tuj tcyakil twitz tx'otx', che xobe twitz Kman ex che nimane te. 9Porque tej tyolin Kman bi'x bant tcyakil, ex tej t-xi tma'n tyol ax cyaj ten tcyakil. 10In baj ttzacun Kman aju in cub cyximan ke mastl nasyon tu'n tbinchet cyu'n, 11atzunju ximamaj tu'n Kman in cyaj ten te jumajx. 12At tzalajbil teju nasyon a Kman ma tz'oc te Cydios, aju ma jaw t-sc'o'n Dios tu'n toc te tecuxix. 13Max tuj cya'j in che tzaj tque'yin Kman cycyakil xjal; 14max tuj tnajbil in che tzaj tque'yin ke xjal najl twitz tx'otx'; 15a Kman o binchante cyanmi ex toc tcwent ti'j tcyakilju in cybincha'n. 16Mi jun rey jacu clet nok tu'nju at nim t-soldad, ex masque at nim cyipun xjal, pero mya tu'nju at cyipun jacu che clet. 17Tuj k'oj nokx gan nno'c ke' cyc'u'j xjal cyi'j chej; masque at nim cyipun pero mlay che clet xjal cyu'n. 18Atzun keju in che niman te Kman ex in ke' cyc'u'j ti'j tc'ujlalil, cucx cwentin ke tu'n. 19In che clet tu'n te camic, ex minti' in che cyim tuj tk'ijlalil we'yaj. 20Ako' k'ukl kc'u'j ti'j Kman, a onil ke ex ti'j nno'c kclon kib. 21In tzalaj kanmi ti'j Kman ex k'uklxix kc'u'j ti'j tu'nju xjan tbi. 22Awt tc'ujlalila ten kuc'ile Kman, porque atzun k'ukl kc'u'je ti'ja.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\