SALMOS 85

1Nman Dios, ba'n ma tbinchaya ti'j ju tx'otx' etzan tu'na. Ma tzaj tk'o'na juntl maj tzalajbil cye aj Israel. 2Ma cub tnajsa'na aju mya ba'n o cybincha ke xjal etzan tu'na ex tcyakilju cyil; 3te jumajx ma chewix tk'oja ex ttx'u'jila. 4Dios aya clol keye, ax icx ko tcloma ja'lo ex mi'n cucx tk'ojina ki'je. 5¿Cucxpetzun ctel tk'oja ki'je? ¿Te jumajxpetzun ctzajel ttx'u'jila ki'je? 6¿Mi'npetzun tzaj tk'o'ntla kchwinklale tu'ntzun ktzalaje ti'ja, ako'ye etzan tu'na? 7Nman Dios, yec'untza keye aju tc'ujlalila ex ko tcloma. 8Cbel nbi'ne aju ctzajel tma'n Kman, porque ctzajel tma'n tu'n cyten tuj txubtxaj ke xjal etzan tu'n, cyuc'ix keju in che niman te, tu'ntzun mi'n cybinchante juntl maj aju mya tuj tumel. 9Ax toc nika' ta' te Dios tu'n cyclet keju in che niman te; ctel tajwalil tuj ktanmi. 10Aju tc'ujlalil Dios ex aju tyol axix toc ma cyc'ulba cyib, aju ttxubtxajal ex ju tz'aklxix ma baj cytz'uban cytzi', 11aju yol axix toc cjawil pok'l twitz tx'otx' ex aju Dios tz'aklxix ctzajel tque'yin max tuj cya'j. 12Tu'nx te Kman ctzajel tk'o'n jbal, ex ctzajel tk'o'n ktx'otx' twitz kawal. 13Aju tz'aklxix cbel nej twitz Kman, ex tu'n cbajel tbincha'n ju tbe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\