SALMOS 98

1Cybitzanxe jun bitz ac'aj te Kman porque o tbincha ke binchben ma'xix cyxilen. O camban ti'j tcyakil tu'nju tipumal ma'xix ex tu'n tk'ab xjan. 2O tzaj tma'n Kman tkanil aju tcambabl, o tzaj tyec'un aju tten tz'aklxix cywitzcu ke nasyon; 3ma tzaj tna'n tc'ujlalil cyi'j aj Israel, ex cucx tjapun tu'n aju o txi ttziyan cye. Tuj tcyakil twitz tx'otx' o ilwaj aju cambabl tu'n Kman Dios. 4Che bitzane te Dios tuc'il tzalajbil akeye najl tuj tcyakil twitz tx'otx'; che tzalajxe nim ex che bitzane ke bitz. 5Che bitzane ke bitz te Kman tuc'il tk'ajk'ajel twi chnab arpa, ex tuc'il tk'ajk'ajel cywi quitar. 6Che bitzane tuc'il tzalajbil twitz Kman aju rey; che bitzane tuc'il tk'ajk'ajel cywi' chun. 7E tjululun mar tuc'ix tcyakilju at tuj, tuc'ix tx'otx' ex cycyakil keju najl twitz; 8e cyjaw tzalaj ke nima; e cysch'in ke witz junx tuc'il tzalajbil, 9twitz Kman aju tzul cawil twitz tx'otx'. Parej ccawil cyibaj ke tnam ate' twitz tx'otx', ex tuj tumelxix.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\