Apocalipsis 14

1Ax icx o wile ju Tal Ẍne'l wa'ltok twi witz Sión; ex at 144 mil xjal tuc'il, toc tbi Tal Ẍne'l tibaj cywitz tuc'ix tbi Tman. 2Ex o nbiye jun tk'ajk'ajel tzaj tuj cya'j ic tza'n tk'ajk'ajel nimcu a' in jululun wen ex ic tza'n tk'ajk'ajel jun k'ancyok cyuwxix; ex aju tk'ajk'ajel o nbiye ic tza'n ke xjal in che chimban ti'j arpa. 3Ex in che bitzan ti'j jun ac'aj bitz twitz tk'ukbil Dios ex cywitz ke cyaje querubín ex cywitz ke tij xjal. Mi jun xjal bant tbitzan ti'j bitz, nok o'cx keju 144 mil xjal otok che colpet cyxol xjal twitz tx'otx'. 4Atzun ke jlu minti' baj cytz'ilsan cyib cyuc'il xu'j, porque minti' e moje' cyuc'il xu'j. Atzun ke jlu in che oc lpe' ti'j Tal Ẍne'l nok ja'x jatum in xi'. Atzun ke jlu e colpet cyxol xjal tu'n cyoc te jun oyaj te Dios ex teju Tal Ẍne'l, ic tza'n tnejel twitz awal in xi k'ot te Dios. 5Ex minti' jun maj o che yolin nic'aj yol, porque minti' cypaltil twitz Dios. 6Ex o wile juntl anjel in lipan tuj tmijil twitz cya'j k'i'n tkanil colbil tu'n, aju colbil te jumajx, tu'n t-xi tpacba'n cye xjal najl twitz tx'otx', cye cycyakil nasyon, ex cye cycyakil cyiyjil xjal, ex cye cycyakil c'loj xjal junxilchak cyyol, ex cye cycyakil tnam. 7Ex jaw tk'ajk'ajel twi' anjel cyuw, ex tma: —Che xobe twitz Dios, ex cyk'onxe nimbil te, porque ma pon tk'ijlalil tu'n tcub cysentens xjal tu'n; cyja'tzun, che c'ulune twitz ju binchal cya'j, tuc'ix tx'otx', tuc'ix mar ex cyuc'ix ke twi a'. 8Ex oc lpe' juntl anjel ti'j in tma'n: —Ma naj, ma naj aju nintz tnam Babilonia, porque cycyakil nasyon ma che oc c'al k'e'n tu'n Babilonia tu'nju vin xi tk'o'n cye; aju vin atzun in yolin ti'j ju cyc'ulbil aj Babilonia cywitz ke tilbilal. 9Ex juntl toxin anjel oc lpe' cyi'j, jaw tk'ajk'ajel twi' cyuwxix ex tma: —Ka at jun xjal in c'ulun twitz ju txcup ex ka twitz tilbilal, ex ka ma tc'am ju techal tibaj twitz ex ka ti'j tk'ab, 10ax icx te xjal lu at juntl vin cxel tc'a'n, aju tk'oj Dios, aju vin lu mya t-sem tib ma cu'x tko'n Dios tuj vas, aju vas in yolin ti'j tk'oj Dios ex tu'n tcub cycastiw xjal; ex oc cc'ixbisetel xjal tu'n k'ak' ex tu'n azufre cywitz ke anjel xjan ex twitz ju Tal Ẍne'l. 11Ex aju t-sibel c'ixbisabl cye in jaw tuj tcyakil tabk'iyil te jumajx, ex keju in che c'ulun twitz txcup ex twitz tilbilal minti' ch'in ojlabl cye k'ijl ex konic'an, ax icx keju in cyc'mo'n techal tbi, minti' ojlabl cye. 12Cyja'tzun, il ti'j tu'n tten cypasens ocslal, akeju in che japun ke tmandamyent Dios cyu'n ex cucx tten cyocslabl ti'j Jesús. 13Ex o nbiye jun tk'ajk'ajel tzaj tuj cya'j, tzaj tma'n weye: —Tz'ibancuya jlu: At tzalajbil cye keju che cymel ocslal ke ti'j Kajaw. Ax toc, chi Xewbaj Xjan, che ojlal, mlay che ak'nantl, porque aju cyak'unben lepchix cyi'j. 14Ex o wile jun muj sak; ex at jun k'ukl tibaj muj, ic que'yin ic tza'n jun xjal, tjax jun coron k'an pwak ttx'otx'il tuj twi', ex tzyu'n jun jobl triw tu'n, banin ttzi'. 15Ex at juntl anjel etz tuj tja Dios, jaw tk'ajk'ajel twi' cyuw, xi tma'n teju k'ukl tibaj muj: —Nukpinx tk'aba tuc'ix jobl triw tu'n tjaw chmet twitz awal; porque ma pon tk'ijlalil tu'n tjaw chmet twitz awal, porque ma tzkij twitz awal twitz tx'otx'. 16Ex aju k'ukltok tibaj muj tzaj tnukpi'n tk'ab twitz tx'otx' tuc'ix jobl triw ex jaw ju awal twitz tx'otx'. 17Entons etz juntl anjel tuj tja Dios at tuj cya'j, ax icx te tzyu'n jun jobl uva tu'n, banin ttzi'. 18Ex etz juntl anjel twitz altar, aju at toclen tu'n ttzaj t-sama'n k'ak', ex jaw tk'ajk'ajel twi' cyuwxix, xi tma'n teju anjel tzyu'n jobl uva tu'n, banin ttzi': —Nukpinx tk'aba tuc'ix jobl uva banin ttzi' tu'n tel baj tjo'na ke pnujin uva twitz tx'otx', porque ma che k'anax ke uva, chi anjel. 19Ex jaw tjo'n anjel twitz tx'otx' tu'n jobl uva, ex el tjo'n twitz uva tuj tcyakil twitz tx'otx', ex xi t-xo'n ke uva tuj putz'bil te ma'xix, atzun in tma'n jlu, ctzajel tk'oj Dios cyi'j xjal, ex ctzajel jun cycastiw ma'xix tu'n. 20Ex baj waban twitz uva tuj putz'bil te ti'jxi tnam, etztzun chic' tuj putz'bil te uva, japun t-xe' jatum toc cypren chej, ex 300 kilómetro jatum pon baj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\