Apocalipsis 18

1Tbajlenxitzun jlu o wile juntl anjel nim tipumal cu'tz tuj cya'j ex cub spic'e' twitz tx'otx' tu'n t-spic'umal. 2Ex jaw tk'ajk'ajel twi' cyuwxix, ex tma: Ma cub xitj, ma cub xitj aju nintz tnam Babilonia, ex ma tz'oc te cynajbil cycyakil txcaj ju'ẍ puro ploj ke, ex ma tz'oc te cyja cycyakil jil in che lipan twitz cya'j tzu'w cyi'j ex ic'bilxix ke. 3Porque cycyakil nasyon ma che oc c'al k'e'n tu'n Babilonia tu'nju vin xi tk'o'n cye; aju vin atzun in yolin ti'j ju tyaẍbil Babilonia; ex ke rey twitz tx'otx' ma che yaẍin tuc'il, ex ke comersyant twitz tx'otx' ma che k'inumax tu'nju nimxix tachbil. 4Ex o nbiye juntl tk'ajk'ajel wibaj tzaj tuj cya'j in tma'n: —Akeye xjal etzan wu'ne, cyetze tuj tnam lu tu'n mi'n cybinchane il junx tuc'il, ex tu'n mi'n cyc'ixbisanjtze junx tuc'il. 5Porque ma chmet nimxix til, ex ma tzaj tna'n Dios ju tbinchben mya ba'n. 6Cyk'onxe te ic tza'nx te tzaj tk'o'n cyeye, ex cyk'onxe cab maj t-xel ic tza'nx tbinchben; tuj ju vas jatum cu'x tk'o'n ju c'abj cye mastl, cybinchame cab maj t-xel, cyk'onxe te tc'a. 7Ic tza'n te ma jaw tniman tib ex ma ank'in tuj achbil, icxtzun cyk'onxe c'ixbisabl te ex tu'n tjaw ok'; porque in tma'n tuj tanmi: Rey kine, k'ukl kine tu'n ncawine, ex mya meba xu'j kine, mlay tzaj ok'el wi'je, chi xu'j. 8Cyja'tzun, tuj junx k'ij ctzajel c'ixbisabl tibaj; ctzajel camic tuc'ix ok'el tuc'ix we'yaj ti'j, ex c'oquex patun tuj k'ak'; porque at tipumal Kman Dios aju ma cub k'onte tcastiw. 9Ex ke rey twitz tx'otx', akeju ma che yaẍin tuc'il ex ma che ank'in tuc'il tuj achbil, che ok'el ex che wu'yil ti'j oc cylonte t-sibel tk'ak'al. 10Najchak che tzajel we' tu'n xobajil tu'nju c'ixbisabl te, ex oc cyma: —Bec'bil twitza, bec'bil twitza, nintz tnam Babilonia, aya jun tnam at tipuna, porque tuj junx or ma tzaj jwisi tibaja. 11Ex ke comersyant twitz tx'otx' che ok'el ex che wu'yil ti'j tnam lu, porque mi a'l jun xjal tu'n tlak'onte cyc'a'ẍ. 12Atzun cyc'a'ẍ jlu: K'an pwak, tuc'ix sak pwak, tuc'ix tal abj tbanilxix, tuc'ix tal abj perla tbi, tuc'ix xbalun sakxix ex tz'umin twitz bincha'maj ti'j nok' lino, tuc'ix xbalun tbanilxix bincha'maj ti'j nok' seda, tuc'ix xbalun ẍjulin ex cyak que'yin, tuc'ix tcyakil tze' at tc'oc'jal, tuc'ix tcyakil ti'xti bincha'maj ti'j marfil, ex tcyakil ti'xti bincha'maj ti'j tze' tbanilxix, ex ti'j k'an c'uxbil, ex ti'j c'uxbil, ex ti'j sak abj mármol tbi, 13tuc'ix canela, tuc'ix tc'oc'jal t-sem tib, tuc'ix storac, tuc'ix tk'olil tze' mirra tbi, tuc'ix perjum, tuc'ix vin, tuc'ix aseyt, tuc'ix arin, tuc'ix triw, cyuc'ix wacẍ, cyuc'ix ẍne'l, cyuc'ix chej, cyuc'ix carwaj, cyuc'ix ke xjal majen in che'x c'a'yin. 14Ex cxel cyma'n xjal teju nintz tnam cyja': —Tcyakilju tbanil lobj pon tc'u'ja ti'j minti'tl in c'ayinjtz ja'lo; tcyakilju achbil ex ju tbanil at teya ma che cub naj, mlayx che cnet juntl maj tu'na, che chi. 15Akeju c'ayil tcyakil jlu ex ma che oc k'inun tu'n nintz tnam lu, najchak che tzajel we' tu'nju in che xob tu'n tlaj ju c'ixbisabl te, in che ok' ex in che wu'yin, 16in cyma'n: —Bec'bil twitz, bec'bil twitz aju nintz tnam lu, aju toc t-xbalun sakxix ex tz'umin twitz bincha'maj ti'j nok' lino, toc t-xbalun ẍjulin ex cyak que'yin, ex tbinchan tib toc k'an pwak ti'j cyuc'ix ke tal abj tbanilxix cyuc'ix ke tal abj perla cybi, 17porque tuj junx or ma naj tcyakil tk'inumabl. Cycyakil ke yucul barc, cyuc'ix ke onil cye, cyuc'ix keju in che bet tuj barc, cyuc'ix cycyakil keju in che ak'nan tuj mar, e tzaj we' najchak; 18ex tej cylonte t-sibel tk'ak'al e jaw sch'in: —¿Atpe juntl tnam ic tza'n ju nintz tnam lu? Che chi. 19Ex jax cychitun kuk tuj cywi', ex e jaw sch'in, in che ok' ex in che wu'yin, in cyma'n: —Bec'bil twitz ju nintz tnam. Porque cycyakil ke tajaw barc tuj mar ma che k'inumax tu'n tk'inumabl, ex tuj junx or bi'x ma naj. 20Aya cya'j, tzalajxa ti'j, ax icx cyeye ocslal, ex apostl, ex t-sanjel Dios, che tzalajxe ti'j; porque ma cub t-sentens tu'n Dios tu'n tlaj e c'ixbisanjtze tu'n, che chi. 21Ex at jun anjel nim tipumal, jaw ti'n jun abj ic tza'n jun cya' ma'xix te chebl triw, ex xi t-xo'n anjel ju abj tuj mar, ex tma: —Icxtzun cxel xo'na aya nintz tnam Babilonia, ex mlayx cneta juntl maj. 22Ex mlay binjtz juntl maj tk'ajk'ajel twi' chnab arpa cyuj ke cay ate' tuja, mi tk'ajk'ajel bitz, mi tk'ajk'ajel twi' xux, ex mi tk'ajk'ajel twi' chun; ex mlay che tentl tuja ke xjal junxilchak cyak'un, ex mlay binjtz juntl maj tk'ajk'ajel twi' cya' tuja. 23Mlay spic'banjtz juntl maj tuja tu'n t-spic'umal candil, ex minti'tl nink'ij te mejeble'n c'oquel tuja. Ke comersyant ate'tok tuja nej, atzun keju ma' cyoclen ate' twitz tx'otx', ex tu'n cycy'abene ma che sbunjtz cycyakil nasyon. 24Ex atzun ma cnet cychc'el ke t-sanjel Dios ex cychc'el ke ocslal, ex cychc'el cycyakil keju o che cub byo'n twitz tx'otx' tu'n tlaj cyocslabl ti'j Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\