Apocalipsis 21

1Tbajlenxi jlu o wile jun ac'aj cya'j ex jun ac'aj tx'otx'; porque aju tnejel cya'j ex ju tnejel tx'otx' otok che cub naj, ex minti'tl mar. 2Akine Juan o wile aju nintz tnam xjan, aju ac'aj Jerusalén cyja' tcu'tz tuj cya'j, tzaj tuc'il Dios tbinchan tib ic tza'n jun xu'j banin tten tu'n tmoje' tuc'il tchmil. 3Ex o nbiye jun tk'ajk'ajel cyuwxix tzaj tuj cya'j, in tma'n: —Ma tzul Dios cyxol xjal, ex ax cnajal Dios cyuc'il; che oquel xjal te jun tnam etzan tu'n Dios, ex axte Dios ctel cyuc'il te Cydios. 4Ex c'elel t-su'n Dios ta'l cywitz cycyakil; ex minti'tl camic, ex minti'tl bis, ex minti'tl ok'el, ex minti'tl c'ixc'oj; porque akeju at tnejel ma che naj, chi ju tzaj yolin. 5Ex tma Dios aju k'ukl tuj tk'ukbil jatum in cawin: —Tcyakil c'oquel te ac'aj wu'ne. Ex tzaj tma'n weye: —Tz'ibancuya, porque akeju yol lu axix toc ex ba'n tu'n tke' cyc'u'je cyi'j. 6Ex tzaj tma'n weye: —Ma bant. Akine atine t-xe tnejel ex cucx chin tele oc tjapun baj mancbil tk'ijlalil, ic tza'n ju letr A ex Z. Alcye at txketle'n ti'j, nok cucx cxel nk'o'ne a' te, aju cjawitz tuj twi a' te chwinklal. 7Alcye ma cub ti'j mya ba'n tu'n, oc tc'ma' tcyakil tu'n toc te tetzbil; akine chin oquele te Tdios, atzun te c'oquel te nc'wa'le. 8Pero akeju cye che xob, ex keju mya ocslal, ex keju ic'bil ke, ex keju byol xjal ke, ex keju yaẍil, ex keju ba'n che cy'a'n, ex keju c'ulul cywitz tilbilal, ex cycyakil ke nic'al yol, atzun che xe'l tuj najab in c'ant tu'n k'ak' ex azufre, atzun tcabin camicju. 9Tzajtzun jun anjel wuc'ile, jun cye keju wuk anjel akeju o wile nej tzyu'n wuk lak cyu'n nojni tu'n wuk mancbil c'ixbisabl, ex tzaj tma'n weye cyja': —Tzaja tzalu, cxel nyec'une teya aju xu'j banin tten tu'n tmoje', aju t-xu'jil Tal Ẍne'l. 10Ic tza'n tuj witzic' tzaj tyec'un Xewbaj Xjan weye, inx k'i'ne tu'n anjel twi' jun witz ma'xix ex ma' twa'l, ex tzaj tyec'un weye aju nintz tnam xjan Jerusalén cyja' tcu'tz tuj cya'j, tzaj tuc'il Dios. 11In koptz'aj tnam tu'n t-spic'umal Dios, in koptz'aj ic tza'n jun tal abj wi'yilxix, ic tza'n ju tal abj jaspe tbi, k'ancha'l tu'n tex kque'yin tuj ic tza'n cristal. 12At jun muro ma'xix ex ma' twa'l ti'jele tnam, ex at cablaj tpwertil, ex at junjun anjel ttzi junjun pwert; ex tz'iban cybi cablaj c'loj cyiyjil aj Israel cyi'j pwert. 13At ox pwert ttxlaj tnam te ocni, ex at ox pwert ttxlaj tnam te jawni, ex at ox pwert ttxlaj tnam te cubni, ex at ox pwert ttxlaj tnam te elni. 14Ex aju ma tij muro ti'jele tnam at cablaj t-simyentil, ex tz'iban tbi junjun apostl ti'j junjun simyent, atzun cybi ke cablaj apostl te Tal Ẍne'l. 15Aju anjel o yolin wuc'ile at jun echbil k'i'n tu'n ic tza'n ajlaj, k'an pwak ttx'otx'il, tu'n tcub techan aju tnam tuc'ix tpwertil ex tuc'ix ju ma tij muro toc ti'jele. 16Aju tnam at cyaje ttxlaj junx ta' cywitz; junx ta' tnukbil tuc'il twitz; ex cub techan anjel ju tnam tu'nju ajlaj, at cab mil tuc' 200 kilómetro tnukbil; aju tnukbil tuc'ix twitz tuc'ix twa'l junx ta' echbin te. 17Ex cub techan ju ma tij muro, at 72 var twa'l muro, ic tza'n in xi techan jun xjal tu'n tk'ab, icxtzun xi techan anjel. 18Aju ma tij muro bincha'maj ti'j abj jaspe tbi, atzunju tnam junxte k'an pwak tbanilxix, ic que'yin ic tza'n vidr k'ancha'l tu'n tex kque'yin tuj. 19Atzun ke t-simyentil muro ti'j tnam bincha'maj ti'j tcyakil txcaj abj tbanilxix. Aju tnejel simyent bincha'maj ti'j abj jaspe; atzun tcabin simyent bincha'maj ti'j abj zafiro; atzun toxin simyent bincha'maj ti'j abj ágata; atzun tcyajin simyent bincha'maj ti'j abj esmeralda; 20atzun tjwe'yin simyent bincha'maj ti'j abj ónice; atzun tkakin simyent bincha'maj ti'j abj cornalina; atzun twukin simyent bincha'maj ti'j abj crisólito; atzun twajxakin simyent bincha'maj ti'j abj berilo; atzun tbelajin simyent bincha'maj ti'j abj topacio; atzun tlajin simyent bincha'maj ti'j abj crisopraso; atzun tjunlajin simyent bincha'maj ti'j abj jacinto; ex atzun tcablajin simyent bincha'maj ti'j abj amatista. 21Akeju cablaj pwert cablaj perla ke; jun perla junjun pwert. Ex ju cay tuj tnam puro k'an pwak tujile, ic que'yin ic tza'n vidr k'ancha'l tu'n tex kque'yin tuj. 22Ex minti' tja Dios o wile tuj tnam porque ate Dios aju Kman aju at tipumal tu'n tbant tcyakil tu'n, atzun tja Diosju at tuj tnam, tuc'ix ju Tal Ẍne'l. 23Ex mya il ti'j tu'n t-spic'banjtz tuj tnam tu'n tkan k'ij ex tu'n tkan xjaw; porque tu'nx t-spic'umal Dios in spic'banjtz tuj. Ex ate Tal Ẍne'l k'olte spic'un tuj. 24Ex ke nasyon otok che clet oc che betel tuj t-spic'umal tnam; ex ke rey twitz tx'otx' tzul cyi'n cyk'inumabl ex cyoclen tuj. 25Ke tpwertil tnam mlay che lamet k'ijl, porque minti' konic'an tuj tnam lu. 26Ex ke nasyon tzul cyi'n cyk'inumabl ex ju cyoclen tuj tnam. 27Pero mlay tz'ocx jun ti'xti tz'il tuj tnam lu, ex mi keju binchal ic'bilxix twitz Dios, ex mi keju nic'al yol; nok o'cx che oquex keju tz'iban cybi tuj tu'jil chwinklal aju te Tal Ẍne'l.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\