Apocalipsis 22

1Ax icx tzaj tyec'un anjel jun a' weye sakxix, aju a' te chwinklal, in koptz'aj ic tza'n vidr, atzun nne'tz ju a' lu twitz tk'ukbil Dios ex tk'ukbil Tal Ẍne'l. 2Ex in bet ju a' tmijil cay tuj tnam, ex tuj cycabil pac' ttzi a' ate' ke tze' te chwinklal, in cyk'o'n cablaj maj cywitz tuj abk'i. Tcyakil xjaw in cyk'o'n cywitz; atzun cyxak tze' in ajben te k'anbil cye nasyon. 3Ex minti'tl jun tu'n tten tjak' sentens, ex aju tk'ukbil Dios ex te Tal Ẍne'l atzun ctel tuj tnam, ex ke tmajen che c'ulul twitz. 4C'oquel cyque'yin twitz, ex ju tbi c'oquel ten tibaj cywitz. 5Minti'tl konic'an ctel tuj tnam; ex minti'tl tajben t-spic'umal lámpara cye xjal, mi t-spic'umal k'ij; porque axte Kman Dios cbel ten t-spic'umal cyibaj; ex che cawil tuj tcyakil tabk'iyil te jumajx. 6Ex tzaj tma'n anjel weye: —Akeju yol lu axix toc ex ba'n tu'n tke' cyc'u'je cyi'j. Ate Kman Dios ma tzaj t-sama'n t-anjel tu'n ttzaj tyec'un cye tmajen tcyakilju ch'ix tul, ic tza'n tzaj tchic'ba'n tyol cye t-sanjel ojtxi, chi anjel. 7—Lu chin ul naje. At tzalajbil cye ke xjal in japun cyu'n aju yol tz'iban tuj u'j lu, aju ma tzaj tma'n Dios cye t-sanjel, chi Jesucrist. 8Akine Juan o nbiye ex o wile tcyakil jlu. Ex tej nbinteye jlu ex tej nlonteye, in cub ẍmeje'ye t-xe tkan anjel tu'n nc'ulune twitz, aju anjel tzaj yec'unte jlu weye. 9Pero tzaj tma'n weye: —Bintza, mi'n tbinchaya icju; porque ax tmajen Dios kine junx tuc'ila ex cyuc'il ke termaniya akeju t-sanjel Dios, ex cyuc'il keju in japun ju yol cyu'n aju tz'iban tuj tu'jil lu. C'uluna twitz Dios. 10Ex tzaj tma'n weye: —Mi'n cyaj tlamo'na ju libro jatum tz'iban ju yol lu, aju ma tzaj tma'n Dios cye t-sanjel, porque ch'ix tul canun tk'ijlalil tu'n tjapun. 11Aju xjal mya ba'n, cucx tu'n tten mya ba'n; ex aju xjal tz'il, cucx tu'n tten tz'ilx; ex aju xjal tz'aklxix, cucx tu'n tbinchante aju tz'aklxix; ex aju xjal ma txi tk'on tib tu'n tajben o'cx te Dios, cucx tu'n tajben te Dios. 12Lu kine chin ul naje; ex tzul wi'ne jun oyaj tu'n t-xi nk'o'ne chojbil te teyle junjun ic tza'nx tbinchben. 13Akine atine t-xe tnejel, ex cucx chin tele oc tjapun baj mancbil tk'ijlalil, akine tnejel ex mancbil, ic tza'n ju letr A ex Z. 14At tzalajbil cye keju nne'l cytx'jo'n ti'j cyxbalun, tu'ntzun tten cyoclen ti'j ju tze' te chwinklal, ex tu'n cyocx ttzi tpwertil tnam. 15Atzun ke xjal jumajx mya ba'n cybinchben che cyjel ten ti'jxi tnam, cyuc'ix ke xjal ba'n che cy'a'n, ke yaẍil, ke byol xjal, ke c'ulul cywitz ke tilbilal, ex cycyakil keju at-xix cygan ti'j tu'n cynic'an yol. 16Akine Jesús ma tzaj nsama'ne n-anjele tu'n ttzaj tchic'ba'n ti'j tcyakil jlu cye cycyakil ocslal tuj junjun tnam. Akine tiyjil David, akine ju che'w in ja'wil oc in tzaj t-xe cya'j ex in koptz'aj, chi Jesús. 17Aju Xewbaj Xjan tuc'ix ju t-xu'jil Tal Ẍne'l in cyma'n: —Tzaja. Ax icx alcye ma binte, k'manx: —Tzaja. Ex alcye at txketle'n ti'j, e ttzaj; ex alcye tajbil tu'n tc'an, c'anx ju a' te chwinklal nok cucx. 18Ax toc cxel nma'ne cye cycyakil keju ma che binte tyol Dios tz'iban tuj u'j lu: Ka at jun ma tz'oc ttz'aksa'n juntl yol ti'j ju yol tz'iban tuj u'j lu, ctzajel tk'o'n Dios c'ixbisabl tibaj, akeju c'ixbisabl tz'iban tuj u'j lu. 19Ex ka at jun ma tz'el k'inte jun tyol Dios tz'iban tuj tu'jil lu, c'elel ti'n Dios toclen ti'j ju tze' te chwinklal. Ex minti'tl toclen ti'j ju nintz tnam xjan. Tcyakil jlu tz'iban ti'j tuj u'j lu. 20Aju in chic'bante ti'j tcyakil jlu in tma'n: —Ax toc, chin ul naje, chi. Bant-xwit icju. Tzaja Kajaw Jesús. 21Aju t-xtalbil Kajaw Jesucrist tenwt cyuc'ile cycyakile. Icxwitju.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\