Apocalipsis 5

1Ex o wile jun u'j baltz'i'n tten tcub tuj tbank'ab Dios aju k'ukl tuj tk'ukbil jatum in cawin, tz'iban tujxi u'j ex ti'jtzi, jpu'n tu'n wuk sey. 2Ex o wile jun anjel at tipun in tk'o'n tkanil, in jaw tk'ajk'ajel twi' cyuw ex in tma'n: —¿Alcye jun at toclen tu'n tjaket ju u'j tu'n ex tu'n cyel ti'n ke sey ti'j? Chi anjel. 3Ex mi a'l jun in bant tjaket ju u'j tu'n ex tu'n tcu'x tque'yin tuj, mi keju ate' tuj cya'j, ex mi keju ate' twitz tx'otx', ex mi keju ate' tjak'xi tx'otx'. 4Nimxix in jaw ok'e tu'nju minti' cnet jun xjal at toclen tu'n tjaket ju u'j tu'n, mi tu'n tjaw t-sch'i'n, mi tu'n tcu'x tque'yin tuj. 5Ex at jun cyxol ke tij xjal tzaj tma'n weye: —Mi'n tz'ok'a; porque lu ju Balun aju tzaj ti'j tiyjil Judá ex ti'j tiyjil rey David, ma cub ti'j tu'n ex at toclen tu'n tjaket ju u'j ex tu'n cyel ti'n ke wuk sey ti'j. 6Ex o wile jun Tal Ẍne'l wa'l twitz ju k'ukbil, ex tcub cyxol ke cyaje querubín ex cyxol ke tij xjal, ic tza'n otok cub byo'n, at wuk tcach ex wuk tbak' twitz, atzun ke tbak' twitz akeju wuk t-xew Dios in che'x sama'n tuj tcyakil twitz tx'otx'. 7Ex pon lak'e' ju Tal Ẍne'l, ex tzaj ttzyu'n ju u'j aju tcub tuj tbank'ab Dios aju k'ukltok tuj tk'ukbil. 8Ex tej ttzaj ttzyu'n ju u'j, e cub ẍmeje' keju cyaje querubín ex keju 24 tij xjal twitz ju Tal Ẍne'l. Teyle junjun tij xjal k'i'n jun chnab arpa cyu'n, ex k'i'n lak cyu'n, k'an pwak cytx'otx'il, nojni ke lak tu'n storac, atzun jlu cyna'j Dios ke ocslal. 9Ex xi cybitzan jun bitz ac'aj, in cyma'n: Aya at toclena, cyja'tzun ba'n tu'n tc'monteya ju u'j ex tu'n tel ti'na ke sey ti'j; porque cub byo'na, ex ma che lak'et ke xjal tu'n tchc'ela tu'n cyten tuc'il Dios, te tcyakil c'loj cyiyjil xjal ex te tcyakil c'loj xjal junxilchak cyyol, ex cye cycyakil tnam, ex cye cycyakil nasyon. 10Ex ma che oc tk'o'na te rey ex te pal tu'n cyajben te Kdios, ex che cawil cyibaj xjal twitz tx'otx', che chi tuj cybitz. 11O wile ex o nbiye tk'ajk'ajel cywi' nimcu anjel ate' ti'jele ju k'ukbil, cyuc'ix ke cyaje querubín ex cyuc'ix ke tij xjal; nimcu cyajlal anjel, miban cyajlanjtz; 12ex jaw tk'ajk'ajel cywi' cyuwxix in cyma'n: Aju Tal Ẍne'l cub byo'n, ba'n tu'n tc'monte toclen, ex k'inumabl, ex nabl, ex ipumalj, ex nimbil te, ex tajwalil, ex tu'n tjaw nimsa'n tbi, che chi. 13Ax icx xi nbi'ne cycyakil tch'isben Dios ate' tuj cya'j, ex ate' twitz tx'otx', ex ate' tjak'xi tx'otx', ex tuj mar, in cyma'n cycyakil: Kk'onx chjonte te Dios aju k'ukl tuj tk'ukbil, ex teju Tal Ẍne'l; ba'n tu'n cyc'monte nimbil, ex tu'n tjaw nimsa'n cybi, ex tu'n cycawin tibaj tcyakil tuj tcyakil tabk'iyil te jumajx. 14Ex keju cyaje querubín in cyma'n: —Icxwitju. Ex keju 24 tij xjal e cub ẍmeje', ex e c'ulun twitz Dios aju itz' tuj tcyakil tabk'iyil te jumajx.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\