Apocalipsis 7

1Tbajlenxi jlu o wile cyaje anjel wa'l ke cyuj cycyajil pac' ttxa'nil tx'otx', mako'n cyu'n akeju cyaje cyk'ik' in che xumin twitz tx'otx', mako'n cyu'n tu'n mi'n cyxumin twitz tx'otx', mi tibaj mar ex mi cyi'j tze'. 2Ax icx o wile juntl anjel cyja' ttzaj tuj tjawitz k'ij, k'i'n ju sey tu'n teju Dios itz'; ex jaw tk'ajk'ajel twi' anjel cyuwxix, xi tma'n cye cyaje anjel, akeju otok txi k'o'n cyoclen tu'n cyc'ixbisante ti'j tx'otx' ex ti'j mar, ex xi tma'n cye: 3—Mi'n cyc'ixbisaye tx'otx', tuc'ix mar ex ke tze', maxitzun c'oquel cyc'ixbisa'ne ocxi toc sey ku'ne tibaj cywitz ke tmajen Kdios. 4Ex o nbiye cyajlal keju otok tz'oc sey cyi'j, 144 mil otok tz'oc sey cyi'j cyxol cycyakil cyiyjil aj Israel. 5Cyxol tiyjil Judá at cablaj mil otok tz'oc sey cyi'j; cyxol tiyjil Rubén at cablaj mil otok tz'oc sey cyi'j; cyxol tiyjil Gad at cablaj mil otok tz'oc sey cyi'j; 6cyxol tiyjil Aser at cablaj mil otok tz'oc sey cyi'j; cyxol tiyjil Neftalí at cablaj mil otok tz'oc sey cyi'j; cyxol tiyjil Manasés at cablaj mil otok tz'oc sey cyi'j; 7cyxol tiyjil Simeón at cablaj mil otok tz'oc sey cyi'j; cyxol tiyjil Leví at cablaj mil otok tz'oc sey cyi'j; cyxol tiyjil Isacar at cablaj mil otok tz'oc sey cyi'j; 8cyxol tiyjil Zabulón at cablaj mil otok tz'oc sey cyi'j; cyxol tiyjil José at cablaj mil otok tz'oc sey cyi'j; ex cyxol tiyjil Benjamín at cablaj mil otok tz'oc sey cyi'j. 9Tbajlenxi jlu o wile nimxix cyajlal xjal, mi a'l jun xjal jacu bant tajlante cye, otok che tzaj cyuj cycyakil nasyon ex cycyakil cyiyjil xjal, ex cycyakil tnam, ex cycyakil c'loj xjal junxilchak cyyol, wa'l ke twitz tk'ukbil Dios jatum in cawin ex twitz ju Tal Ẍne'l, toc cyxbalun sak, ex tzyu'n tk'ab xa'j cyu'n. 10Ex jaw tk'ajk'ajel cywi' cyuwxix, in cyma'n: Aju colbil ke tu'n Kdios aju k'ukl tuj tk'ukbil jatum in cawin, ex tu'nju Tal Ẍne'l, che chi. 11Ex cycyakil ke anjel wa'l ke ti'jele ju tk'ukbil Dios ex cyi'jele ke tij xjal ex cyi'jele ke cyaje querubín; ex e cub ẍmeje' twitz tk'ukbil Dios tejxi tpon tacl tibaj cywitz twitz tx'otx', ex e c'ulun twitz Dios, 12in cyma'n: Icxwitju. Ko yolin ba'n ti'j Kdios, knimsa'nctz tbi, kk'onx chjonte te; ko niman te tuj tcyakil tabk'iyil te jumajx, kmanx o'cxte at tnabl ex at tipumal ex at tipun te jumajx. Icxwitju, che chi. 13Ex at jun cyxol ke tij xjal tzaj tkanin weye: —¿Alcye ke jlu toc cyxbalun sak, ex jatum ẍe tzaj? Chi weye. 14Xitzun nma'ne te: —Ba'n tu'na, Tat. Atzun te tzaj tma'n weye: —Atzun ke jlu ma che etz tuj nimxix yajbil, ex ma tz'el cytx'jo'n ti'j cyxbalun, ex ma sakix ti'j cyxbalun tu'n tchc'el Tal Ẍne'l. 15Cyja'tzun ma che cub ten twitz tk'ukbil Dios, ex in che ajben te Dios k'ijl ex konic'an tuj tja Dios; ex aju k'ukl tuj tk'ukbil che oquel tcwentin tjak' t-xmu'j. 16Ex mlay tzajtl we'yaj cyi'j, mlay tzajtl txketle'n cyi'j, mlay che tz'e'y mastl tu'n tkan k'ij ex mlay cyna'tl ta'w cyak; 17porque aju Tal Ẍne'l cpastoril cye, aju k'ukl tuj tmijil tk'ukbil Dios, ex che xel ti'n jatum in che jatz twi a' te chwinklal; ex ate Dios c'elel su'nte tcyakil ta'l cywitz, chi weye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\