RUT 3

1At jun k'ij xi tma'n Noemí te Rut: —Aya wal, cxel njyo'ne jun tchmila tu'ntzun tank'ina ba'n tuc'il. 2Bintza, ate Booz at kxilen tuc'il ex atzun tajwil tx'otx' jatum xi aja sucwil. Tuj konic'an ja'lo cxe'l tuj cojbil tu'n tel tpa'n twitz sebad ti'j tkan. 3Ja'lotzun bincham ttena, tx'jon baj tiba, k'onca perjum ti'ja, k'onca t-xbaluna mas tbanilxix, ex t-xi'tzuna jatum in baj bujet sebad tu'n tel ttxc'omel. Pero mi'n txi tyec'un tiba twitz Booz ka na'nxtok tbaj wa'n ex tbaj c'an. 4K'onca cwent ti'j jatum cbel tan, ex octzun tic' tan bix txi lak'eya ttxlaj, ex bix tz'el ti'na ttxo'w ti'j tkan, ex axtzun cbel tana t-xe tkan. Axtzunte ck'malte teya alcye tu'n tbinchanteya, chi Noemí. 5Atzunte Rut xi ttzak'we'n: —Oc nbincha'ye tcyakil aju ma tmaya. 6Xi'tzun Rut jatum in baj bujet sebad, ex tbinchatzun tcyakil aju otok tma tlib te. 7Tejtzun tbaj wa'n Booz ex tej tbaj c'an o tzalaj, ex xi'tzun tal ttxlaj jun ch'ukuj twitz sebad. Te yajxitzun ch'intl, cheba xi lak'e' Rut ex minti' o k'ajt, eltzun ti'n xnok'al ti'j tkan Booz ex cubtzun tan t-xe tkan. 8Eltzun twatl Booz tmij ak'bil, jaw txale' ex bi'x jaw sec'paj tej ttil lu jun xu'j in tan t-xe tkan. 9Xitzun tkanin Booz te: —¿Alcyeya? —Akine Rut aju tmajena, aya at t-xilena tuc'il ktzan nchmile, cyja'tzun at toclena wi'je tu'n woc tcwentina ex tu'n tmoje'ya wuc'ile, chi Rut xi ttzak'we'n. 10Xi tma'n Booz te Rut: —Awt Kman cy'iwlante teya txin, puro ba'n ma tbinchaya tu'nju c'ujla'n nana tliba tu'na, ex masxix ba'n ma tbinchaya ja'lo ic tza'n nej, porque mawtlo cnet juntl tchmila mas cu'xun nwitze, ka k'inun ex ka meba, pero minti' ma tbinchaya jlu. 11Mi'n xoba txin, cycyakil xjal tuj ntanmiye ba'n cyu'n aya jun xu'j ba'n tmod, cyja'tzun cbantel wu'ne aju in tkanina weye. 12Masque ax toc akine at ch'in nxilene tuc'il ktzan tchmila, pero at juntl xinak mas at-xix t-xilena tuc'il. 13Tencja tzalu te konic'an ja'lo, atzun nchi'j, ka tajbil xinak lu tu'n tjapun costumr tu'n tu'n tnajan tuc'il jun xjal at t-xilen tuc'il, e tbant tu'n. Ka mi'n ma bant tu'n, cxeltzun ntziyane teya jun yol axix toc twitz Dios tu'n tbant wu'ne. Tanxtzuna ja'lo ocxi tcub k'ij, chi Booz. 14Axtzun o tan Rut te konic'an t-xe tkan Booz. Primx jaw we' te juntl k'ij, na'nxtok tcub spic'un, kloljxtok ta' twitz tx'otx', porque tma Booz: Mi jun tu'n tbinte ka otok tzul aj jun xu'j tal jatum nne'l bujet sebad. 15Ex xitzun tma'n Booz te Rut: —K'i'mel t-xmuja ex lic'pun ela. Eltzun tlic'pu'n Rut t-xmuj, ex cu'x tk'o'n Booz kak almi sebad tuj, jax tk'o'n Booz iktz twi t-semil Rut, ex ajtzun Rut tuj tnam. 16Tejtzun tcanun Rut tuc'il tlib, xi tkanin tlib te: —¿Tza'n ma tz'el tbeya, wal? Xitzun ttx'olba'n Rut tcyakilju otok tbincha Booz te, 17ex tmatl Rut: —Ma tzaj tk'o'n kak almi sebad lu weye, ex saj tma'n weye: Mlay tz'aj meltz'aja tuc'il tliba minti' ch'in k'i'n tu'na. 18Atzunte Noemí xi tma'n te Rut: —Ja'lo wal, o'cx ayona ti'j ti cbajel. Aju xinak lu mlay tz'ojlan ch'in maxi oc tbant ti'j jlu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\