RUT 4

1Xi'tzun Booz ex cub ke' ttzi tpwertil tnam jatum nno'c cychmon cyib xjal. Tc'ulbacu ocx aju xinak mas at t-xilen Rut tuc'il, aju otok yolin Booz ti'j. Ex xi tma'n Booz te: —K'ayn, lak'etza tzalu ex kecuya. Tzajtzun lak'e' xjal at t-xilen Rut tuc'il ex cub ke'. 2E tzajtzun ttxco'n Booz laj tij xjal te tnam ex xi tma'n cye tu'n cycub ke' ttxlaj. 3Tejtzun cycub ke', xi tma'n Booz te xjal at t-xilen tuc'il: —Ate Noemí aju xi' aj tuj Moab ma cub t-ximan tu'n t-xi tc'ayin ttx'otx' ktzan Elimelec, aju at kxilen tuc'il. 4Wajbile tu'n tbinteya. Ka at tganiya ti'j tu'n tcyaj tlak'o'na, k'mantza ja'lo cywitz ke testiw lu ex cywitz ke cytijil xjal te tnam. Como aya mas at t-xilena tuc'il Elimelec, at toclena ti'j tu'n tcyaj tlak'o'na ttx'otx'. Katzun mi'n taja tu'n tcyaj tlak'o'na k'mantza weye, porque te tibajxiya, akine at woclene ti'j tu'n tcyaj nlak'o'ne, chi Booz. Xitzun ttzak'we'n xjal at t-xilen tuc'il: —Jacu cyaj nlak'o'ne. 5Ax icx xi tma'ntl Booz te: —Ka ma cyaj tlak'o'na tx'otx' te Noemí, ax icx il ti'j tu'n tmoje'ya tuc'il Rut aju meba xu'j aj Moab, tu'ntzun mi'n tnaj tbi ktzan tchmil ti'j tx'otx'. 6Xi ttzak'we'n xinak aju at t-xilen Rut tuc'il: —Ka ic ttenju mlay cyaj nlak'o'nwe tx'otx', porque oc ncyime jacu bant tcyaj ten tx'otx' lu te juntl ex mya cye ke nc'wa'le. Katzun taja tu'n tcyaj tlak'o'na tx'otx', jacu txi nk'o'ne oclenj teya tu'n tcyaj tlak'o'na, chi xjal. 7Tuj tk'ijlalil ojtxi attok jun costumr cyxol aj Israel: Oc t-xi tk'o'n jun xjal toclen te juntl aju at t-xilen tuc'il, ex ka ma moje' jun cyyol ti'j jun cytrat, alcye in xi tk'o'n toclen te juntl, ex ka in xi tc'ayin jun ti'xti, nne'l ti'n jun t-xajab ex in xi tk'o'n te lok'ol. Atzun jun cyuwsabl cyyol aj Israel ti'j ju cytrat. 8Atzunte xjal at t-xilen tuc'il Booz xi tma'n: —Lak'oncja. Ex el ti'n jun t-xajab ex xi tk'o'n te Booz. 9Atzunte Booz xi tma'n cye cytijil xjal ex cye mastl xjal ate'tok cyuc'il: —Akeye testiw wi'je, ya ja'lo ma cyaj nlak'o'ne te Noemí aju cytx'otx' ktzan Elimelec, Quelión ex Mahlón. 10Ax icx testiw keye wi'je tu'n tjaw wi'ne Rut te nxu'jile, aju meba xu'j aj Moab, tu'ntzun mi'n tnaj tbi Mahlón ti'j ttx'otx' ex tu'n mi'n tnaj tbi Mahlón cyxol ke terman aju ktzan tchmil Rut, ex tu'n mi'n tnaj tbi tuj tnam lu. Akeye testiw wi'je ja'lo, chi Booz. 11Cycyakil ke xjal in che bintok ti'j, cyuc'ix ke cytijil xjal tzaj cytzak'we'n: —Ax toc, ako'ye testiw ti'ja. Oc tpon xu'j lu tuj tjaya, tz'ocxwit tu'n Kman ic tza'n te Raquel ex Lea, porque cyi'jtzun ke xu'j lu tzaj xe't cyiyjil aj Israel. Atzun teya tz'ocxa jun xinak ma'xix toclen tuj Efrata, ex che yolinwt xjal ba'n ti'ja tuj Belén. 12Awt Kman tzaj k'onte nim tc'wa'la ti'j xu'j lu, ex chmet-xwit tiyjila ic tza'n tiyjil Farez aju tcy'ajal Judá, aju ul itz' ti'j Tamar, che chi xjal. 13Cyja'tzun tten o moje' Booz tuc'il Rut, ex tej tcub tmojban tib tuc'il, xi tk'o'n Kman ambil tu'n toc ten tal Rut ex tzaj jun tal xinak. 14Atzun cye xu'j xi cyma'n te Noemí: —Nimanxwit tbi Kman tu'nju ma tzaj tk'o'n jun tal tchmana tu'n toc cwentina tu'n. Cuchiwt tz'oc te ma' toclen cyxol aj Israel. 15Ate k'a lu ck'ukbalte tc'u'ja ex c'oquel c'a'chana tu'n oc ttijina, porque tal tliba aju c'ujla'nxixa tu'n, porque nokwit at wuk tala pero maswitlo ma' toclen tliba cywitz. 16Tzajtzun tpalo'n Noemí tal ne', oc tk'o'n ttzi t-xu'c ex cyaj ten ne' tuj tcwent tu'n tch'iy. 17Tejtzun cyque'yinte ke xu'j cyvesin cyib tuc'il, cyma: —Ma tz'itz'j jun tal Noemí, che chi. Obed tbi tal ne' oc cyk'o'n. Ate Obed tman Isaí ex tchman David. 18Atzun cybi t-xe'chel David jlu tzajni ke ti'j Farez: Ate Farez tman Hezrón, 19atzunte Hezrón tman Ram, atzunte Ram tman Aminadab, 20atzunte Aminadab tman Naasón, atzunte Naasón tman Salmón, 21atzunte Salmón tman Booz, atzunte Booz tman Obed, 22atzunte Obed tman Isaí, atzunte Isaí tman David.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\