CANTARES 4

1Tbanilxix que'yina aya xu'j at nc'ujlalile ti'ja. Tbanilxix que'yina. Ke tbak' twitza ic che que'yin ic tza'n ke palom cyewan cyib tujxi ju txaybil twitza; aju ttzmal twi'ya ic que'yin ic tza'n ke tal chip in che t'icpaj cywi witz tuj Galaad. 2Tcyakil twitz te'ya tz'aklxix ate', mer ic tza'n txkan ẍne'l matok tbajlen tx'jo'n cyi'j, teyle junjun yo'ẍ tal, ex minti' jun miban alin. 3Ke ttxo'w ttzi'ya cyak che que'yin, mer ic tza'n nok' cyak que'yin, ex cye'xix tbinx tyola. Ke tk'o'txa ic che que'yin ic tza'n cabe piẍ carnad ẍok' cyewan cyib tujxi ju txaybil twitza. 4Aju tkula ic tten ic tza'n jun ja ma' twa'l te tcolbil tib rey David binchamaj te c'ubl cye macbil in che ajben tuj k'oj. Ti'jtzun in che oc yoban jun mil makbil, akeju cymakbil xjal cyuwxix cyc'u'j tuj k'oj. 5Ke tima ic cyten ic tza'n cabe tal masat yo'ẍ in che wa'n cyxol tkan bech. 6Acux in jawil k'ij ex cyja' tcub naj klolj, chin xe'le twi witz jatum ta' tk'olil tze' mirra tbi, max twi' tal witz jatum awa'n ke tal tze' nne'l storac cyi'j. 7Tbanilxix que'yin tcyakil t-ximlala aya xu'j at-xix nc'ujlalile ti'ja; minti' ch'in tpaltila toc. 8Tcu'tza wuc'ile twi witz Líbano aya xu'j in chin yoline tuc'ila tu'n kmoje'; tcu'tza wuc'ile twi witz Líbano. Que'yinxa aju chk'ajlaj max twi witz Amana, max twi witz Cenir ex twi witz Hermón; max twi witz jatum ta' cynajbil balun ex jatum ate' ke txcup tigre. 9Ma tzyet wanmiye tu'na, wanbe, aya xu'j in chin yoline tuc'ila tu'n kmoje'; ma tzyet wanmiye tu'na nok o'cx tu'n jun maj saj tque'yina tuj nwitze, ex nok tu'n jun tz'um tu'ya. 10Tbanilxix tc'ujlalila wanbe, aya xu'j in chin yoline tuc'ila tu'n kmoje'. Aju tc'ujlalila mas chi' twitz ta'l twitz uva, ex aju perjum toc ti'ja mas c'oc'j cywitz ke mastl perjum at cyc'oc'jal. 11Aya xu'j in chin yoline tuc'ila tu'n kmoje', mer ic tza'n ta'l cab at tuj ttzi'ya. Mer ic tza'n ta'l cab ex lech at tjak' tak'a. Ex aju tc'oc'jal nne'l ti'j t-xbaluna, mer ic tza'n cyc'oc'jal ke tze' ate' twi witz Líbano. 12Aya wanbe, aya xu'j in chin yoline tuc'ila tu'n kmoje', ic ttena ic tza'n tkan awal toc pe'n ti'j, ex ic tza'n jun twi a' jpu'n ex toc sey ti'j; 13ic ttena ic tza'n tkan awal jatum in che jaw pok'l ke carnad ẍok' tbanilxix cywitz; ex ic tza'n tkan awal jatum ate' bech alheña c'oc'jxix, 14ex jatum ate' ke bech nardo ex azafrán, tuc'ix tkan ajlaj at nimxix tc'oc'jal, tuc'ix tkan canela, tuc'ix tcyakil txcaj tze' nne'l storac cyi'j, tuc'ix tkan tze' nne'l tk'olil mirra ti'j ex áloe; ex tcyakil txcaj tkan tc'oc'jal. 15Ic ttena ic tza'n jun twi a' at tuj tkan awal ex ic tza'n jun xoch jatum in jatz kojl a', aju in cu'tz twi witz Líbano. 16Tzaja aya cyk'ik' in tzaj tuj tx'otx' tuj tbank'ab k'ij, tzaja aya cyk'ik' in tzaj tuj tx'otx' tuj tnayaj k'ij. Cyxupintze tuj tkan wawale tu'ntzun tel t-sipan tib aju tc'oc'jal bech at tuj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\