ZACARÍAS 14

1Aya tnam Jerusalén, lu tzul tk'ijlalil castiw tu'n Kman, tujx tmija che bel sipan ke ti'xti otok che el k'i'n teya. 2Tuj tk'ijlalil tzul che oquel tchmo'n Kman cycyakil nasyon tu'ntzun cyk'ojin ti'j tnam Jerusalén. Che oquel tzokpaj ti'j tnam, c'elex cyelk'a'n tcyakilju at tuj cyja aj Jerusalén, cbel cyxo'n ke xu'j tu'n cyoc ten cyi'j ex cxel cyi'n pres mijcu cybaj aj Jerusalén. O'cx keju ch'intl che cyjel ten, che tel tuj. 3Atzunte Kman jurat tzul k'ojlel cyi'j ke nasyon lu ic tza'n o k'ojin tuj tk'ijlalil ojtxi. 4Tuj k'ij lu cbel we' Kman twi witz Olivos, aju tcub twitz tnam Jerusalén tuj tumlal tjawitz k'ij. Ate witz Olivos cbel pax tuj tmij, ctzajel tpa'xil tuj tumlal tjawitz k'ij ex cxe'l tumlal telex k'ij, ex cyjel ten jun matij chk'ajlaj tuj tmij. Mij witz c'ajel jawni ex atzun mijtl c'ajel cubni. 5Atzun cyeye che elex oke tuj chk'ajlaj lu, aju cyjel ten cyxol ke witz, aju cpol baj max tuj lugar Azal tbi. Che elex oke tuj, ic tza'n e ex ok ktzan cyxe'chele ojtxi tu'n tlaj cyaknajnab tzaj tej in cawintok rey Uzías tuj Judá. Tzul Kman aju Ndiose cyuc'ix cycyakil keju xjan ke. 6Tuj k'ij lu minti' spic'un clarxix ex mya kloljxix. 7O'cxte Kman ojtzkilte aju k'ij lu ex minti' juntl k'ij icju. Minti' pabl tib k'ij ti'j konic'an, porque oc toc konic'an cucx ttenx spic'un. 8Cjawitz jlet jun twi a' tuj Jerusalén ex cbetel tuj jbalil ex tuj coresma; mij a' lu cyja' cxe'l tuj tumlal tjawitz k'ij tuj Mar at nim Atz'an tuj, atzun mijtl cyja' cxe'l tuj tumlal telex k'ij tuj Nintz Mar. 9Atzun k'ij lu, ccawil Kman tuj tcyakil twitz tx'otx'. O'cx twitz che c'ulul xjal, ex o'cx te tbi ctzajel cyna'n xjal oc cycubsan twitz. 10Tcyakil tx'otx' c'oquel te jun chk'ajlaj, cxelx ke' tuj tnam Geba ex cpol baj max tuj tnam Rimón aju tcub tuj tx'otx' te cubni tjak'xi Jerusalén. Aju tnam Jerusalén cjawil ten najchak ex che najal xjal tuj, cxelx ke' ttzi tpwertil tnam Benjamín tbi ex cpol baj max ttzi tnejel pwert (jatum ten ju Ojtxi Pwert nej), ex cxel ke' jatum tcub ju ja ma' twa'l te Hananeel ex cpol baj max jatum nne'l yatz'et ta'l twitz uva te rey. 11Ax toc che najal xjal tuj Jerusalén ex mlay cub xitun juntl maj. Ke xjal che najal tuj, segurxix che ank'il. 12Atzun ke nasyon otok che k'ojin ti'j tnam Jerusalén cbel cycastiw tu'n Kman: Itz'xke oc tel k'ay cychibjal; cjawitz k'ay tbak' cywitz, ax icx c'eletz k'ay cyak' tuj cytzi'. 13Tuj k'ij lu ctzajel nimxix cyxobil tu'n Kman. Teylex te junjun ctzajel ttzyu'n tk'ab tuc'il ex che oquel tzokpaj cyi'j cyxolx. 14Ax icxtzun ke aj Judá che k'ojlel tuj Jerusalén, c'elel cyi'n nimxix cyk'inumabl ke nasyon cyvesin cyib cyuc'il, c'elel cyi'n sak pwak, k'an pwak ex xbalun. 15Aju castiw ctzajel cyibaj ke xjal, axtzunju ctzajel cyibaj ke chej cabay, ke mul, ke chej camey, ke bur ex cyibaj cycyakil ke alumaj ate' tuj cycampament aj k'oj. 16Tbajlenxi jlu, cycyakil ke xjal che cyjel ank'in cyuj ke tnam e k'ojin ti'j Jerusalén, cycyakil abk'i che xe'l c'ulul twitz Rey, aju Kman Tajaw Tcyakil, ex cycyakil abk'i che xe'l ic'sal nink'ij cyi'j ke tal ja t-xak tze'yin cywi'. 17Ka at jun nasyon tuj tcyakil twitz tx'otx' minti' ma che'x xjal tuj Jerusalén c'ulul twitz Rey, aju Kman Tajaw Tcyakil, mlay tzajtl jbal tibaj cytx'otx' xjal lu. 18Ka minti' ma che'x ke aj Ejipt, mi'n tzajtl jbal tibaj cytx'otx', ax castiw ctzajel cyi'j ic tza'n cyi'j mastl nasyon ka minti' ma che'x ic'sal nink'ij cyi'j ke tal ja t-xak tze'yin cywi'. 19Atzun castiw ctzajel cyi'j aj Ejipt ex cyi'j cycyakil nasyon mi'n che'x ic'sal nink'ij cyi'j ke tal ja t-xak tze'yin cywi'. 20Tuj k'ij lu c'oquel tz'ibet ti'j cycampan chej jun yol cyja': XJANSAMAJ TE JLU TE KMAN, ex ke c'il in che ajben tuj tja Kman che oquel xjan, ic tza'n ke lak nmak ate' twitz altar. 21Cycyakil ke c'il ate' tuj Jerusalén ex tuj Judá che xjansetel tu'n cyajben te Kman aju Tajaw Tcyakil. Ke xjal che xe'l k'olte chojbil che ajbel ke c'il lu cyu'n, ex cyuj cjawix cytzk'ajsa'n cychibjal ke alumaj, akeju otok che'x k'o'n te chojbil. Tuj k'ij lu mi'n che pontl ke comersyant c'ayil tuj tja Kman aju Tajaw Tcyakil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\