SOFONÍAS 1

1Atzun tkanil lu tzaj tma'n Kman te Sofonías tuj tk'ijlalil tej toctok Josías te rey tuj Judá. Ate Josías tcy'ajal Amón, atzunte Sofonías tcy'ajal Cusi, atzunte Cusi tcy'ajal Gedalías, atzunte Gedalías tcy'ajal Amarías ex atzunte Amarías tcy'ajal Ezequías. 2Atzun jlu in tma'n Kman: Te jumajx cnajel wu'ne tcyakilju at twitz tx'otx'. 3Che najel wu'ne ke xjal, ke alumaj, ke cyiẍ tuj mar, cyuc'ix ke chyu'j ex txkantl jil in che lipan twitz cya'j; cbel nk'o'ne tolsabl cywitz ke binchal mya ba'n, ex te jumajx che najel ke xjal wu'ne twitz tx'otx', chi Kman. 4Cbel nk'o'ne cycastiw ke aj Judá ex cycyakil keju najlke tuj Jerusalén. Che najel wu'ne cycyakil ke tilbilal Baal ate'x tuj lugar lu, cyuc'ix keju in che c'ulun cywitz ex cyuc'ix ke pal in che ajben cywitz. 5Che najel wu'ne ke xjal in che jax cywi ja tu'n cyc'ulun cywitz che'w, twitz k'ij ex twitz xjaw, ex cyuc'ix ke xjal in che cub ẍmeje' tu'n ttzaj cytziyan jun yol weye ex tuc'ix tbi Milcom aju cydios in tzaj cyna'n. 6Ax icx che najel wu'ne ke xjal nne'l cypa'n cyib wi'je, cyuc'ix keju minti' in che jyon wi'je ex minti' in che tzaj kanilte alcye tu'n tbant cyu'n, chi Kman. 7Che txulecuye twitz Kman Dios tu'nju nika' ta' tk'ijlalil castiw tu'n. Ma bant cyten xjal tu'n Kman tu'n cycub byo'n, ex ma bant cyten keju ma che tzaj ttxco'n byol cye. 8Chi Kman in tma'n cyja': Tuj tk'ijlalil castiw cbel nk'o'ne cycastiw ke nejenel, cyuc'ix ke tcy'ajal rey ex cyuc'ix cycyakil keju nne'l cycano'n cymod xjal cye txkantl nasyon. 9Ax icx tuj tk'ijlalil lu cbel nk'o'ne cycastiw keju in che ocx elk'al tuj cyja xjal, ex in noj tuj cyja cypatrón tu'n cyelk'aben ex tu'nju otok tz'el cyi'n cye xjal tu'n sbubl. 10Tuj tk'ijlalil lu, chi Kman, cbinjtzel oc cyjaw sch'in xjal tu'n bis max ttzi tpwertil tnam, Pwert cye Cyiẍ tbi. Che tzajel sch'in ke xjal tuj jun piẍ ac'aj tnam ex cbinjtzel nim tk'ajk'ajel kotx' max cywi' ke tal witz. 11Che wu'yine, akeye xjal najl t-xe witz tuj tnam, tu'nju che najel cycyakil ke comersyant, ax icx che najel cycyakil ke xjal nnu'l cyi'n sak pwak tu'n cylak'on ti'j c'aẍjel. 12Tuj tk'ijlalil lu cbajel nque'yine tuj Jerusalén tu'n lámpara. Cbel nk'o'ne cycastiw ke xjal akeju tuj cynabl tuj txubtxaj ate', minti' jun xobajil jacu tzaj cyi'j ex in cyma'n tuj cyanmi: Mlay tbincha Kman jun ba'n ex mi jun mya ba'n. 13Cyja'tzun c'elex k'i'n cyk'inumabl ex che bajel xitun cyja. Cjawil cybincha'n cyja, pero mlay che najan cyuj; cbelex cyawa'n tkan uva, pero mlay che c'an ti'j ta'l twitz, chi Kman. 14Nika' ta' tu'n tul canun ju nintz tk'ijlalil jwisi tu'n Kman. Nika' ta', lu tzul naj. Xobajilxix tk'ajk'ajel jwisi tu'n Kman; cyuc'ixpe ke xjal mas cyuw cyc'u'j tuj k'oj che jawil sch'in. 15Aju k'ij lu k'ij te k'oj, te bis, te c'ixc'oj, te xitbil, tu'n tbaj naj tcyakil, ex jun k'ij puro klolj ex kxopinxix te nim muj ex k'ek muj; 16jun k'ij tu'n cyoc k'ajtzet ke chun ex tu'n cyjaw sch'in ke soldad cyja' cyxi' k'ojlel cyi'j ke tnam toc muro cyi'j, ex cyi'j ke ja ma' cywa'l te cycolbil cyib xjal. 17Chi Kman in tma'n cyja': Che oquel nk'o'ne ke xjal tuj yajbil. Che betel ic tza'n moẍ, tu'nju o che binchan il nwitze. Cbajel kojl cychc'el, c'oquel ic tza'n kuk minti' tajben, ex c'elex xo'n cyximlal cyimni ic tza'n cytxa' alumaj. 18Tuj k'ij oc ttzaj tk'oj Kman mlay che clet ke xjal tu'n sak pwak mi tu'n k'an pwak at cyuc'il, tu'nju ic tten tk'oj Kman ic tza'n k'ak', ctz'e'yil tcyakil twitz tx'otx' tu'n. Cycyakil ke xjal najlke twitz tx'otx' che najel te jurat naj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\