SAN LUCAS 5:24

24Nutscö rvá ẽjẽ cja Mizhocjimi, ya ch'acö poder cja ne xoñijõmü rá perdonaots'üji c'o na s'o c'o i̱ṉ cjaji. Unnc'eji dya ngüenda ngue c'ua rí pãrãji c'ü rí pë'sc'ö c'e poder, embeji. Cjanu o zopjü c'ua c'e bëzo c'ü dya mi sö ro 'ñõmü, o xipji: ―Rí ñanga, chunsc'e nu in pjinguã nu i̱ṉ os'ü, ma'a in nzumü, embeji c'e bëzo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More