SAN MATEO 25:24

24Xo sä c'ua vi s'opcü 'naja ts'icaja, o xipji c'ü nu lamu: “Nu'tsc'e ín lamuts'ügö, rí pã'c'ãgö nu'tsc'e i̱ṉ dacüjme o bëpji c'o na jyü; maco ngue'tsc'e i̱ṉ cjapü in tsjacje yo rí tõgöjme. Zö nguetscöjme rí podüjme c'o in nzhëxügue 'ñe rí cjajme texe, pero ngue in ch'ujmügue nu ja rí ütc'öjme c'o ndëxü.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More