Hibruwanen 1

1Dengan ne timpu, malasi migpakiglalag ka Manama te nalein-lein ne paahi diye te me kaap-apuan ta pinaahi te me prupita. 2Piru te seini se katammanan ne timpu, migpakiglalag sikandin kanta pinaahi te Anak din ne in-alam din ne iyan egkeyimu ne kamuney te langun. Ne pinaahi kandin, innimu te Manama ka kalibutan. 3Due te Anak egkakita ka katelesan te Manama, wey ke nekey ka Manama, iling naan ded ka Anak. Sikandin ka egbuut wey egtanggu te langun pinaahi te maresen ne lalag din. Te napenga rin e ka innimu rin ne peglinis te sale te me etew, migpinnuu e sikandin diye te igkakawanan te Amana ne Maresen ne Manama ne diye te langit. 4Purisu, labew pad sikandin te me panalihan te Manama wey labew pad degma ka genal ne imbehey te Manama kandin du te me panalihan. 5Su ware de due panalihan ne migkahiyan te Manama, “Anak ku sikeykew. Kuntee, igpanengneng ku ne Amey ad e nikeykew.” Ware ingkahi te Manama meyitenged te panalihan, “Amey ad e nikandin, wey Anak kud e sikandin.” 6Timul pad man-e, te pegpeuyan te Manama te mabantug ne anak din kayi te kalibutan, migkahi sikandin, “Keilangan ne ka langun ne me panalihan te Manama egsimba kandin.” 7Meyitenged te me panalihan, migkahi ka Manama, “Innimu ku ka me panalihan ne egpekeiling te kalamag, wey ka suluhuanen ku ne egpekeiling te hapuy ne egkanlabkanlab.” 8Piru migkahiyan din mule ka Anak din, “Ka Peghari nu, Manama, ware iya egtamanan, wey matareng ka peg-uyan nu te migharian nu. 9Inggeyinawaan nu ka himu ne matareng, piru ka himu ne mareet, ingkeepes nu. Purisu, sikeddi ne Manama nu ka mig-alam keykew ne egpakaparibabew te me duma nu wey ka migbehey keykew te dakel ne kahale kuntere kandan.” 10Ne mig-abey sikandin migkahi diye te Anak din, “Te an-anayan, Magbebaye, innimu nu ka kalibutan, wey intekul te belad nu ka langit. 11Egkengaawe sikandan, piru kene ka mule egkaawe. Egkaleddak ka langun iling te me manggad. 12Eglupien nu sikandan iling te kumbale, wey egbullasan nu sikandan. Piru sikeykew, kene ka egkabalbalawan wey ware egtamanan te umul nu.” 13Ne ware de due panalihan ne ingkahiyan te Manama, “Pinnuu ka kayi te igkakawanan ku, taman te eggimuwen ku ne diekanan nu ka me kuntere nu.” 14Na, nekey naa ka me panalihan? Sikandan ka me suluhuanen te Manama ne kene egkakita ne igpeuyan din eyew egtanggu te seeye se egpakarawat te kaluwasan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\