1 Piêr 1:1

1Né mè Piêr, mbɔ̀ŋ tebê Yeésò Kristò. Mè nyagá njií né mé bí bɔ̀ nùàr Càŋ mé ŋellé yila gi aá te tàbè Pɔ́ŋe, tàbè Galatî, tàbè Kapadɔ̂s, tàbè Asíà mé tàbè Bitinî. Bí bɔ̀ɔ́ mé né ké sâ cicie faá kìn nɔ cer gɔ dɔɔ́ŋ, mè nyagá njií né mé bí.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More