2 Piêr 3:16

16Cu mé à né felè ŋgòr hên nyagá dɔɔ́ŋ à tueé gi né faá bèh mân. Te bɔ̀ mvù seèn mé à nyagá gi né kɔɔ́, bɔ̀ beré déì né lom taré dé gècên. Bɔ̀ cùr mé temé kuú sé yeé ŋgwé kòmò cú, bɔ́ lugó keéh njií kwɔ̀m bèh hiîn, bɔ́ ferré yií seér nyeén, faá bɔ́ bɔɔ́ yeé mé bɔ̀ beré déì te mvù Càŋe nɔ. Kwá-re nɔɔ́ŋ ndɔ, bɔ́ mé njéh tulu su né ju yoòr!

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More