1 Korintus 14

1Mar ongga ofoufem ekirsa bera rusnok rudou omokorema. Erek koma jefeda iwa ireneni rot ahais jeskaseda idou omokorema ojgomuja. Noba iwa tein irejgei Allah jeskaseda iwa imesma owesa efek jeska Ofa fogora imotunggom mar ongga oufamofa nou Ofa ojgomuja. Noba ongga sismeni bera irejgei Ofa rot owesa efek jeskaseda iwa ig mar ongga en jeska Ofa fogora yagot rot mar insa koma gu rusnok enjgineg tein. 2Jeska rusnok ongga risma owesa efek jeskaseda rifesij mar gij oga egens ongga rua risinsa rinejginaga rot enesi bera rinefesij rot mar koma gu rusnok guru. Tina rua rifesij rot mar koma gu Allah ojgomu ros. Koma bera, oga egens insa koma efen ofou ah jejema jeska rusnok ongga ringg rot mar koma ojgomu, jeska rudou enebriyi gij oga insa koma guru. Efena Ebsi Allah bera oncunc mar koma gu rusnok insa koma ongga ranggot rot oga egens koma ojgomu. 3Tina rineya ongga rinsma owesa efek jeskaseda rudou ebriyi gij oga egens insa koma efen ofou bera ragot rot mar koma gu rusnok enjgineg. Noba rua ragot mar koma gij oga ongga giskini. Jefeda koma erek rua rita rudou ahais gu rusnok enjgineg ni, risisi joug rua ni, noba rita rudou erirei gu rua tein ni ojgomuja. 4Gij mona ongga osnok egens efesij mar gij oga egens insa koma, beda koma erek ofa ereita esinsa odou ahais rot ojgomu. Tina gij mona ongga osnok egens agot rot mar ongga Allah oncunc gu ofa gij odou efesi gu rusnok enjgineg, beda koma erek ofa ereita rudou ahais gu rusnok insa koma ojgomu. 5Erek koma jefeda didif dudou os rot oida iwa nomnaga isma owesa efek jeska Efena Ebsi jeskaseda ifesij mar gij oga egens ongga iwa isinsa inejginaga rot efen ofou enesi. Tina ongga ofoufem ekirsa bera, didif dudou os rot oida iwa nomnaga isma owesa efek jeskaseda ig mar ongga en jeska Allah fogora yagot rot mar koma gu rusnok enjgineg tein. Jeska rua ongga ranggot rot mar ongga Allah oncunc gu rua gij rudou efesi skoita rusnok enjgineg bera rerin owesa efek ongga ofoufem eteb. Tina rua ongga rinsma owesa efek jeskaseda rudou ebriyi gij oga egens insa koma efen ofou, rua bera rerin owesa efek ongga ofoufem ekirsa jeska mar enjgineg insa koma. Jeska mar egens insa koma bera onofij rusnok nomnaga ojgomuja. 6Edohuji, erek didif dumohoturu jera iwa, beda didif difesij mar gij oga egens ongga didif disinsa dinejginaga rot enesi, beda koma onofij iwa rot tenten guru. Tina erek didif dagot rot mar ongga Allah oncunc gu didif gij dudou efesi skoita iwa, era didif duftuftu iwa rot mar egens osok gij Allah oga, beda mar koma bera omofij iwa rot tenten ojgomu si. 7Jeska erek osnok egens ongga ofc moka ofou era edi mobsej, tina rot iskusk guru, beda rusnok ongga ringg medemer koma rudou enebriyi gij efen ofou guru. Erek koma tein rot rusnok ongga rifesij mar gij oga egens ongga rua jera rusnok enjgineg rinejginaga rot enesi. Jeska rusnok ongga ringg oga ongga onswos insa koma bera rudou enebriyi gij efen ofou jinaga guru. 8Noba erek osnok egens enen manghi mei rot iskusk guru, beda rusnok ongga ringg manghi mei insa koma bera rinejginaga rot oida ai juens, beda rusnok rimagobuma guru. 9Jefeda erek iwa ifesij mar gij oga egens ongga rusnok enjgineg rinejginaga rot guru, beda rua rudou enebriyi gij mar ongga iwa imfesij rot insa koma efen ofou jinaga guru. 10Gij mebi kef bera rusnok ruga ofoukou, tina rusnok nomnaga ongga rimfesij mar gij rerin risinsa ruga bera rudou ebriyi gij ruga insa koma. 11Noba erek didif dig oga egens ongga osnok egens emfesij mar gij, tina dudou enebriyi gij guru, beda koma erek didif dusodosa jeska ofa koma. Noba ofa tein erek osodosa jeska didif tein. 12Erek koma rot rusnok tein ongga rinsma owesa efek jeskaseda rifesij mar gij oga egens ongga rua risinsa rinejginaga rot enesi. Rua nomnaga rudou enebriyi gij mar koma ongga rua ranggot moguma guru. Jefeda, jeska iwa idou osos nou insma owesa efek jeskaseda itunggom mar, beda irejgei Allah jeskaseda Ofa eita owesa efek ongga ofij rusnok Mod Ari nomnaga ojgomu. 13Jefeda ongga oufa bera rusnok rimfesij mar gij oga egens ongga rua risinsa rinejginaga rot efen ofou enesi. Tina ongga ofoufem ekirsa bera rua tein rirejgei Allah rot owesa efek jeskaseda rudou ebriyi gij mar koma ongga rua rimfesij insa koma, fogora rua rimagot rot efen ofou gu rusnok enjgineg tein. 14Jeska erek didif dum diteij oisouska Efena Ebsi Allah gij oga egens ongga didif disinsa dinejginaga rot enesi, beda didif bera dudou ah toumou ojgomu noba dunosujohu rot mar koma guru. Jeska difeni bera ongga om eiteij rot mar koma ojgomu. 15Jefeda didif dimeita mar erek kef: Oisouska Efena Ebsi bera dedin difeni omom eiteij gij oga egens ongga dinejginaga rot enesi. Tina oisouska dudou efesi bera didif dum diteij gij oga egens ongga didif disinsa jera rusnok enjgineg tein rijginaga rot tein fob ojgomu. Noba oisouska Efena Ebsi bera dedin difeni omof medemer gij oga egens ongga dinejginaga rot efen ofou tein enesi. Tina oisouska dedin dudou efesi bera dumof medemer gij oga egens ongga didif disinsa jera rusnok enjgineg tein rijginaga rot fob. 16Jeska, erek rineya jeska iwa irois oufamofa gu Allah gij oga egens ongga iwa isinsa inejginaga rot enesi, beda rusnok egema tein rudou enebriyi gij mar koma ongga rua rumois rot efen ofou jinaga guru. Jefeda enadaij nou rua tein ruitij rot mar ongga iwa yuis gu Allah insa koma guru. 17Mar ongga rua ruis gij oga egens insa koma gu Allah bera erek ongkoska. Tina mar koma onofij rusnok enjgineg tein guru. 18Didif duis oufamofa eteb gu Allah jeska Ofa eita owesa efek gu didif jeskaseda difesij mar gij oga oga ongga disinsa dinejginaga rot enesi noba ongga erek ekirsa jeska iwa nomnaga. 19Tina gij mona ongga didif duhoturu jera rusnok Mod Ari, beda didif dudou os difesij mar erek oskiyai tein ojgomu gij oga egens ongga rusnok enjgineg rudou ebriyi gij efen ofou fob. Beda rudou emebriyi gij mar ongga didif dumftuftu rot Allah oga efen ofou si. Jeska koma erek oufamofa ekirsa jeska mar ongga didif dimfesij gij oga egens ongga rua rudou enebriyi gij jinaga guru. 20Edohuji, iwa isujohu rot mar erek rua ongga runa fob. Noba inosujohu rot mar erek rua ongga ruforokai ros guru. Tina erek ruforokai rinejginaga rot mar ongga ofogog enesi, beda iwa tein ita idou ongga erek koma. 21Gij Mar Efeyi Ebsi bera Tuhan anggot mar osok gij rusnok ongga rimfesij mar gu iwa gij oga ongga iwa idou enebriyi gij efen ofou guru. Ofa agot oida, "Didif dumobk rusnok ongga rusodosa skoita rusnok kef jeskaseda rifesij mar oisouska dedin dufoka gu rua koma. Tina rua runororu mar koma ongga rusnok rusodosa ranggot rot gu rua guri. Didif disinsa tein dimagot mar gu rua. Tina rua runororu mar koma ongga Didif danggot gu rua tein guri." 22Erek koma jefeda gij mona ongga rusnok rimfesij mar gij oga egens ongga rua risinsa rinejginaga rot enesi, beda koma enerek orocunc rot mar onswos gu rusnok ongga ruroru Allah fob guru. Tina oga egens koma bera erek orocunc rot mar onswos gu rusnok ongga runororu Allah enesi. Tina gij mona ongga rusnok rifesij rot mar ongga Allah oncunc gu rua gij rudou efesi skoita rusnok enjgineg, beda koma erek orocunc rot mar onswos gu rusnok ongga ruroru Allah fob. Tina mar koma enerek orocunc nou rusnok ongga runororu Allah enesi, guru. 23Koma bera, gij mona juens iwa jera rusnok ongga Kristen nomnaga imohoturuma gij Mod Ari efesi. Beda iwa nomnaga ifesij mar gij oga egens ongga iwa isinsa inejginaga rot efen ofou enesi. Beda ainsa koma tein rusnok rineya ongga rudou enebriyi gij oga onswos ofoukou koma efen ofou guru riker morototuma jera iwa. Era rusnok rineya ongga runororu Yesus enesi ruira gij Mod Ari morototuma jera iwa. Noba rua tein rudou enebriyi gij oga insa koma ofoukou ongga iwa imfesij insa koma guru. Erek koma jefeda rusnok insa koma rumosujohu rot oida iwa nomnaga bera erek merei. 24Tina ongga oufa bera, iwa nomnaga ifesij mar gij oga ongga idou ebriyi gij ongga Allah ocunc gu orofosut osnok egens egens gij odou efesi fob ojgomu. Noba erek osnok egens ongga onororu Allah rot tenten enesi era ongga odou enebriyi gij Allah oga rot tenten enesi oira gij Mod Ari, beda mar koma nomnaga ongga ofa engg jeska iwa omorocunc rot tenten gu osnok egens koma. Fogora ofa efen odou emebriyi gij rot oida ofa efen mar ongga oska enah gu ofa ros. 25Beda, jeska mar ongga oska ongga ofa endemi gij odou efesi ah tomnomna fob, jefeda ofa omoin keingg esinsa ofoka fogora omougif gu Allah. Noba ofa emagot rot tenten gu iwa nomnaga oida, "Allah bera engker morototuma jera iwa rot tenten fob." 26Jefeda edohuji, ebeibeyaif didif dudou os dagot gu iwa osok gij mar ongga oufamofa nou iwa. Koma bera, gij mona ongga iwa imohoturuma jeskaseda yugif gu Allah, beda osnok egens odou os of medemer ni, noba osnok egema deika odou os oftuftu rot Allah oga ni, noba rusnok rineya rudou os rifesij rot mar ongga Allah oncunc gu rua gij rudou efesi ni, noba rineya deika rudou os rifesij mar gij oga egens ongga rua risinsa rinejginaga rot guru ni, noba osnok egema deika odou os agot rot mar ongga rusnok rimfesij gij oga egens koma efen ofou ni. Tina ongga ofoufem bera mar ongga iwa nomnaga itunggom bera omofij rusnok Mod Ari nomnaga tein ojgomu si. Noba ineita mar koma nou isinsiyai ojgomu guru. 27Koma bera, erek gosnok egeka era rusnok rugomu rudou os rifesij mar gij oga egens ongga rua risinsa rinejginaga rot enesi, beda osnok egens efesij mar jeska fog. Beda ofa ongga egeka efesij mar deika. Beda ofa ongga orgomu efesij mar deika. Tina inoromohohuma rot mar insa koma guru. Beda ainsa koma tein osnok egens ongga efen owesa efek jeska Allah bera agot rot mar ongga rua rimfesij gij oga egens koma efen ofou. 28Tina erek rusnok rineya rinesma owesa efek jeskaseda rifesij rot oga egens insa koma efen ofou guru, beda rusnok insa koma rinefesij mar gij oga egens koma ongga ofa enejginaga rot guru. Mar koma ongga rua rudou os rifesij rot bera rifesij gij rudou efesi gu Allah ojgomu. 29Erek koma tein rot rusnok ongga rinsma owesa efek jeskaseda ragot rot mar ongga Allah oncunc gij rudou efesi gu rusnok enjgineg. Beda adaij nou rusnok egeka era rugomu ragot mar deika ojgomu. Noba rusnok rineya ongga ringker gij Mod Ari efesi insa koma rig rot mar ongga rusnok insa koma rimfesij. Beda rua rusujohu rot koisoisa oida mar koma bera en jeska Allah ei, era enen jeska Ofa guru ei. 30Noba erek Allah ocunc mar gu osnok egens gij odou efesi deika, beda osnok egens insa koma ongga emfesij mar sismeni bera eker ai juens fog. Beda osnok egens ongga okahma insa koma agot rot mar koma ongga Allah oncunc gu ofa gij odou efesi sismeni fog. 31Iwa ita mar jeni erek koma jeskaseda gij mona ongga osnok egens anggot mar jeska fob, beda osnok egema agot mar deika, beda osnok egema deika. Iwa ita erek koma jeskaseda rusnok nomnaga tein rimeg rot fogora rudou emebriyi gij mar koma tein. Noba rua tein rimeita rudou ahais rot ojgomuja. 32Iwa ita mar erek insa koma ojgomu. Jeska adaij nou osnok egens ongga emfesij mar ongga Allah ocunc gu ofa gij odou efesi jeskaseda eker keingg ai juens fog, beda emagot mar deika. 33Jeska Allah bera odou os rot oida mimif mita mar nomnaga erek egens ojgomu noba muga enekirsema rot guru. Rusnok nomnaga ongga ruroru Yesus fob gij monuh enjgineg tein bera rita mar erek insa koma ojgomu. 34Erek koma tein, gij mona ongga rusnok rumohoturuma jeskaseda rugif gu Allah, beda rujager rinagot mar guru, tina riker toumou ojgomu. Noba ongga oufa bera rua rugif gu rerin rahiner ojgomu, jeska mar koma bera ongga hukum Musa anggot rot fob. 35Noba erek rujager koma rusujohu rot mar gij mona ongga rusnok rumohoturuma fob, beda rua rimejeka gu rerin rahiner rot mar insa koma jah rerin mod sismeni fog ojgomu si. Jeska enadaij nou rujager rimfesij rot mar gij mona ongga rusnok rumohoturuma jeskaseda rugif gu Allah guru. 36Didif dijginaga rot oida mar insa koma bera iwa ongga kota Korintus ineita rot tenten enesi. Tina erek iwa isujohu rot oida iwa bera ongga yanggot rot Allah oga gu rusnok enjgineg ei, noba meneya bera gurei? Era, erek iwa bera ongga ingg rot Allah oga fob ei, noba rusnok enjgineg bera enesei? 37Erek rineya jah suma risitit risinsa rufoka rot oida rua bera rinsma owesa efek jeska Efena Ebsi Allah jeskaseda ragot rot mar ongga Allah fob oncunc gu rua gij rudou efesi ojgomu, era oida rua rinsma owesa efek ongga enjgineg jeska Efena Ebsi Allah deika ei. Jefeda adaij nou rua ragot rot oida mar ongga didif dunogu insa kef bera en jeska Allah rot tenten ojgomu. 38Tina erek rua insa koma rudobu joug rot mar koma ei, beda mimif mijginaga rot oida Allah onocunc mar gij rudou efesi rot tenten guru. Jefeda iwa inororu rerin ruga insa koma guru. 39Erek koma jefeda edohuji, iwa irejgei gu Allah ojgomu jeskaseda iwa isma owesa efek jeskaseda yanggot rot mar ongga Ofa oncunc gu iwa gij idou efesi skoita rusnok enjgineg. Noba iwa tein ineyahehir joug rusnok ongga rinsma owesa efek jeskaseda rifesij mar gij oga egens ongga rinejginaga rot enesi guru. 40Tina gij mona ongga iwa imohoturuma jeskaseda yugif gu Allah, beda ita mar nomnaga rot iskusk ojgomu noba yuga enekirsema rot mar guru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\